VUPEX a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 871 0222 253 9022 273 4183 988 0631 739 388
Bežná likvidita III. stupeň 34,1246,3331,431,530,7615
Časové rozlíšenie aktív 2 6242 8311 6131 8911 519
Časové rozlíšenie pasív 25,0025,0025,0025,0016,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -15,934,04-0,12810,42240,7339
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,12030,15420,15700,95570,6270
Celkové tržby 278 475283 550325 2894 816 5390,0000
Celkový dlh 200 927301 192308 4421 948 870670 301
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -612 905-1 039 443-946 096-950 176-477 896
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 612 9051 039 443946 096950 176477 896
Čistý cash flow -426 53893 347-4 080703 576477 896
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 33 15984 74946 634733 345131 103
Čistý zisk 24 33072 41227 753437 04995 887
Čistý zisk v minulom roku 72 41227 753437 049333 616216 974
Cudzie zdroje -1 670 070-1 952 685-1 964 951-2 039 168-1 069 071
Daň z príjmov 0,0000960,002 91457 0160,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,002 91457 01641 8610,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,002 91457 0160,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 392,5837,3260,98207,176,48
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 8,722,880,08110,00005,53
Doba obratu aktív 2 5363 0132 560515,64693,40
Doba obratu pohľadávok 392,5837,3260,98207,176,48
Doba obratu zásob 26,250,00000,00000,02250,0000
Doba splácania záväzkov 74,110,00000,0000314,561 231
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 36,3030,8535,87215,36259,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 5,420,00000,000012,380,0000
EBIT v minulom roku 84 74946 634733 345418 245245 874
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 33 15984 74946 634733 345131 103
EBITDA -221 651-88 907-203 495178 471157 678
EBITDA marža -0,7959-0,3136-0,62560,03710,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -221 651-88 907-203 495178 471157 678
Finančná páka 1,121,151,161,961,63
Finančné účty 612 9051 039 443946 096950 176477 896
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8926-0,8664-0,8643-0,5113-0,6146
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,89260,86640,86430,51130,6146
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -222 005-89 533-202 026204 019151 854
Krátkodobé pohľadávky 289 64327 91454 1451 602 27216 243
Krátkodobé záväzky 26 78423 07831 8521 665 628651 131
Krytie dlhovej služby -25,10-7,81-12,740,74594,48
Materiál 307,00285,00170,00119,00204,00
Nákladové úroky 8 82911 37715 967239 28035 216
Nákladové úroky v minulom roku 11 37715 967239 28042 76828 900
Náklady na predaný tovar 276 151138 637270 1322 390 508193 135
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 131 9220,00000,00001 932 6990,0000
Neobežný majetok 956 3631 183 4291 271 3941 433 6051 243 526
Obežný majetok 912 0351 067 6421 000 4112 552 567494 343
Obrat aktív 0,14390,12110,14260,70790,5264
Obrat neobežného majetku 0,28160,23070,25491,970,7363
Obrat obežného majetku 0,29530,25570,32401,111,85
Obrat zásob 13,910,00000,000016 2410,0000
Odpisy 25 83625 71844 62450 02421 204
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 12 91812 85922 31225 01221 204
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 91812 85922 31225 0120,0000
Osobné náklady 218 488231 376258 639264 5860,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 354,00626,00531,00330,005 824
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 9602 2631 07965 5390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 50 16698 13072 377487 073117 091
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -31,871,724,790,61180,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -1,530,3292-0,01250,14610,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -0,05200,00000,00000,22383,74
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -0,03140,58080,20871,630,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,02810,52270,17801,3734,07
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,580,3419-0,01260,24920,5219
Pohľadávky z obchodného styku 6 4322 15472,000,000013 862
Pohotová likvidita II. stupeň 33,7646,3231,431,530,7612
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,92-20,92481,61-2,90-2,24
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -48,318,20-0,25552,9413,57
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,12030,15420,15700,95570,6270
Pridaná hodnota -6 856134 38353 983432 450722 470
Primárna platobná neschopnosť 0,30471,0514,990,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 22,8644,9929,680,57050,7339
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,9065-3,39-1,5210,924,25
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,9065-3,39-1,5210,924,25
Služby 145 130131 274266 376448 951179 744
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 871 0222 253 9022 273 4183 988 0631 739 388
Spotreba materiálu… 8 2797 3633 7568 85813 391
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 269 295273 020325 1152 835 897915 605
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00001 000,0012 9390,0000
Tržby z predaja tovaru 133 4950,00000,00001 978 7240,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 135 800273 020324 115844 234915 605
Účtovný cash flow -426 53893 347-4 080703 576477 896
Úrokové krytie 3,767,452,923,063,72
Vlastné imanie 1 670 0701 952 6851 964 9512 039 1681 069 071
Všetky záväzky 200 927301 192308 4421 948 870670 301
Výsledok hospodárenia -247 487-114 625-285 048131 086136 474
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -247 487-114 625-285 048131 086136 474
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 24 33072 41227 753437 04995 887
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 72 41227 753437 049333 616216 974
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 24 33073 37230 667494 06595 482
Zásoby 9 487285,00170,00119,00204,00
Záväzky 200 927301 192308 4421 948 870670 301
Záväzky z obchodného styku 1 9602 2631 07965 5390,0000
Zisk pred zdanením 24 33073 37230 667494 06595 482
Zmena EBIT 0,39131,820,06361,750,5332
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 9 1800,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 1800,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,000037 92910 3000,0000
Účtovné závierky

Činnosti firmy
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
Automatizované spracovanie dát
Organizovanie odborných seminárov, kurzov, školení a kultúrno-spoločenských..
Výroba farieb, lakov a náterov
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Geodetické a kartografické činnosti
Finančný leasing
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne..
Prieskum trhu a verejnej mienky
Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných..
Faktoring a forfaiting
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
Projektovanie vyhradených elektrických zariadení
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
Správa bytového/nebytového fondu
Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
Reklamné a marketingové služby
Prenájom hnuteľných vecí
Vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a..
Inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
Verejné obstarávanie
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
Výskum a vývoj v oblasti energetiky
Automatizované spracovanie údajov
Činnosť ekonomických a organizačných poradcov pre vykonávanie komplexnej energetickej..
Inžinierska činnosť v oblasti energetiky v rozsahu voľnej živnosti
Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo..