Hotel Kyjev a.s. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192016201520142013
Aktíva 1 899 7261 927 3881 963 2581 767 8280,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,00008,0042,00301,000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00001 9020,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9986-0,00110,0106-0,01920,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00000,1944-0,50460,21910,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,00000,00890,02542,000,0000
Celkové tržby 3 9840,0000845 4400,00000,0000
Celkový dlh 0,000017 00448 5451 178 2380,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 899 726-2 656-599,00-11 3430,0000
Čistá marža, Zisková marža, ROS -2,200,00000,37210,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 899 7262 656599,0011 3430,0000
Čistý cash flow 1 897 0702 057-20 23911 3430,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 378-5 991413 150-117 0610,0000
Čistý zisk -8 757-6 231314 571-134 9920,0000
Čistý zisk v minulom roku -6 231314 5711 032 565-185 8230,0000
Cudzie zdroje -1 899 726-1 908 482-1 914 713-589 5900,0000
Daň z príjmov 2 379240,0098 5790,00000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 240,0098 579-69 6970,00000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 2 379240,0098 5790,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,000015,4924,580,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00005,240,0000
Doba obratu aktív 0,00000,0000170 8207 3810,0000
Doba obratu pohľadávok 0,00000,000015,4924,580,0000
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,0000123,120,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,00000,00003 490216,150,0000
EBIT v minulom roku -5 991413 150978 853-171 6680,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 378-5 991413 150-117 0610,0000
EBITDA -69 464-15 438-37 521-110 4970,0000
EBITDA marža -17,440,0000-0,04440,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -69 464-15 438-37 521-110 4970,0000
Finančná páka 1,00001,011,033,000,0000
Finančné účty 1 899 7262 656599,0011 3430,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -1,0000-0,9902-0,9753-0,33350,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 1,00000,99020,97530,33350,0000
Hrubá marža -18,290,0000-0,04320,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -69 730-15 4731 656 361-111 7640,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,00002 303178,005 8860,0000
Krátkodobé záväzky 0,000010 58440 11351 7690,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,0000-6,160,0000
Nákladové úroky 0,00000,00000,000017 9310,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,000015 98514 1550,0000
Náklady na predaný tovar 72 85115 40440 747153 4730,0000
Neobežný majetok 0,00001 922 4211 962 4391 750 2980,0000
Obežný majetok 1 899 7264 959777,0017 2290,0000
Obrat obežného majetku 0,00000,00005,405,070,0000
Odpisy 0,00000,00000,000010 4260,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,000010 4260,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 266,0035,00962,001 2670,0000
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,000012 5340,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00009 60314 3970,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -8 757-6 231314 571-124 5660,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00000,00140,00030,00640,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 476,170,0000-0,02390,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-6,340,0000
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,00000,0000-4,820,12980,0000
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,00001 2560,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,00-927,8094,61-51,980,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,63260,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,00000,00880,02470,66650,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,00000,00890,02542,000,0000
Pridaná hodnota -72 851-15 404-36 552-66 0540,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,0000-1,10-1,29-10,660,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,0000-1,10-1,29-10,660,0000
Služby 72 50315 33741 615113 8490,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 899 7261 927 3881 963 2581 767 8280,0000
Spotreba materiálu… 348,0067,00-868,0039 6240,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,00000,0000845 35087 4190,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,0000841 1550,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,00000,00004 19587 4190,0000
Účtovný cash flow 1 897 0702 057-20 23911 3430,0000
Úrokové krytie 0,00000,00000,0000-6,530,0000
Vlastné imanie 1 899 7261 908 4821 914 713589 5900,0000
Všetky záväzky 0,000017 00448 5451 178 2380,0000
Výsledok hospodárenia -69 464-15 438381 239-120 9230,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -69 464-15 438381 239-120 9230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -8 757-6 231314 571-134 9920,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -6 231314 5711 032 565-185 8230,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -6 378-5 991413 150-140 2340,0000
Záväzky 0,000017 00448 5451 178 2380,0000
Záväzky z obchodného styku 0,00009 60314 3970,00000,0000
Zisk pred zdanením -6 378-5 991413 150-140 2340,0000
Zmena EBIT 1,06-0,01450,42210,68190,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,0000422 3950,00000,0000