VUCHT a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 4 025 7284 391 6234 573 6144 481 7505 334 773
Aktivácia 19 7210,00001 6960,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 3,632,291,241,010,7148
Časové rozlíšenie aktív 146 214135 843126 90345 46735 781
Časové rozlíšenie pasív 53 504106 02156 500113 000163 000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,82580,11290,07100,02590,1095
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,27680,37780,47120,43850,8500
Celkové tržby 3 217 0194 067 7434 489 2834 566 8374 447 500
Celkový dlh 861 1141 175 2261 446 8211 331 6702 376 281
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -579 697-349 726-301 248-241 036-220 565
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 579 697349 726301 248241 036220 565
Čistý cash flow 229 97148 47860 21220 471208 984
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 28355 21582 323289 153439 493
Čistý zisk 734,0040 08334 209241 587365 952
Čistý zisk v minulom roku 40 08334 209241 587365 95213 747
Cudzie zdroje -3 111 110-3 110 376-3 070 293-3 037 080-2 795 492
Daň z príjmov 6 03312 48247 05932 70847 615
Daň z príjmov v minulom roku 12 48247 05932 70847 61525 976
Daň z príjmov z bežnej činnosti 6 03312 48247 05932 70847 615
Dlhodobé pohľadávky 56 18566 45271 012112 46784 801
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 50,0363,5550,8134,2789,18
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,0852,8343,7721,6767,66
Doba obratu aktív 486,10423,17373,41368,69459,72
Doba obratu pohľadávok 56,8169,9556,6143,5296,49
Doba obratu zásob 4 1470,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 17 6770,00000,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,6341,3669,1964,93164,53
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 3 3620,00000,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 55 21582 323289 153439 49364 877
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 28355 21582 323289 153439 493
EBITDA 844 413866 334886 5921 186 3411 436 874
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 844 413866 334886 5921 186 3411 436 874
Efektívna daňová sadzba 0,89150,23750,57910,11920,1151
Finančná páka 1,291,411,491,481,91
Finančné účty 579 697349 726301 248241 036220 565
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7728-0,7083-0,6713-0,6777-0,5240
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,77280,70830,67130,67770,5240
Hrubá marža 0,66490,60800,59240,67860,7440
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 842 243994 865879 6861 254 7521 462 769
Krátkodobé pohľadávky 414 292659 487622 366416 5611 034 870
Krátkodobé záväzky 278 474429 261847 467789 2951 909 340
Krytie dlhovej služby 15,637,9715,409,287,61
Materiál 29 47438 01723 02939 32835 912
Nákladové úroky 516,002 6501 05514 85825 926
Nákladové úroky v minulom roku 2 6501 05514 85825 92625 154
Náklady na predaný tovar 883 8511 324 5781 811 3601 349 161914 956
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 7500,00000,00000,00000,0000
Neobežný majetok 2 763 7513 101 6843 385 0653 447 6633 709 262
Obežný majetok 1 115 7631 154 0961 061 646988 6201 589 730
Obrat aktív 0,75090,86250,97750,99000,7940
Obrat neobežného majetku 1,091,221,321,291,14
Obrat obežného majetku 2,713,284,214,492,66
Odpisy 828 088815 868796 910895 326987 602
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 414 044412 659398 455447 663493 801
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 414 044403 209398 455447 663493 801
Osobné náklady 1 887 9492 156 5682 251 3012 312 3212 389 816
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 7124 6738 780-2 1956 799
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 10,000,00000,00000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 52 600156 141393 652239 5573 351
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 828 822855 951831 1191 136 9131 353 554
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88260,87200,84660,74610,7222
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 371,990,00000,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,131,151,181,341,38
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,78750,83200,87240,96620,9797
Pohľadávky z obchodného styku 356 808548 288536 118263 387785 112
Pohotová likvidita II. stupeň 3,432,141,160,77920,6231
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -13,53-64,16-50,99-148,36-13,38
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 445,6818,2957,071,388,06
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,27680,37780,47120,43850,8500
Pridaná hodnota 2 138 9572 473 0922 659 2563 099 2113 309 018
Primárna platobná neschopnosť 0,14840,30660,91551,320,6449
Rýchla likvidita I. stupeň 1,750,65330,33330,26710,1064
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,021,361,631,121,65
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,021,361,631,121,65
Služby 572 091999 9861 347 844954 440602 743
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 025 7284 391 6234 573 6144 481 7505 334 773
Spotreba materiálu… 321 441317 265336 801408 090422 487
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 19 7210,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 3 024 5743 854 5064 479 1734 526 0114 251 982
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00007 62055 9800,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 76666 602937,0033 10816 347
Tržby z predaja tovaru 11 5000,00000,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 3 011 3083 787 9044 470 6164 436 9234 235 635
Účtovný cash flow 229 97148 47860 21220 471208 984
Úrokové krytie 14,1120,8478,0319,4616,95
Vlastné imanie 3 111 1103 110 3763 070 2933 037 0802 795 492
Všetky záväzky 861 1141 175 2261 446 8211 331 6702 376 281
Výnosy budúcich období dlhodobé 18 67953 5040,000056 500163 000
Výnosy budúcich období krátkodobé 34 82552 51756 50056 5000,0000
Výsledok hospodárenia 16 95059 62689 882294 793451 699
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 16 95059 62689 882294 793451 699
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 734,0040 08334 209241 587365 952
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 40 08334 209241 587365 95213 747
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6 76752 56581 268274 295413 567
Zásoby 65 32478 15766 746210 514190 059
Záväzky 861 1141 175 2261 446 8211 331 6702 376 281
Záväzky z obchodného styku 52 962168 131490 825347 264506 316
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 362,0011 99097 173107 707502 965
Zisk pred zdanením 6 76752 56581 268274 295413 567
Zmena EBIT 0,13190,67070,28470,65796,77
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -4 290-7 327-128 41113 369110 274
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -4 290-7 327-128 41113 369110 274
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 14157 442737,0029 33013 920
Účtovné závierky