VUKI a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 9 447 44510 643 29610 853 3829 415 7669 509 362
Aktivácia 0,00000,00000,00002 1221 046
Bankové úvery 856 4301 016 0691 028 507576 705565 754
Bežná likvidita III. stupeň 2,121,901,751,882,09
Bežné bankové úvery 677 590720 757616 723310 049232 426
Časové rozlíšenie aktív 53 52678 16692 662109 77184 390
Časové rozlíšenie pasív 10 52824 19948 64074 014103 712
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,20510,22680,0131-0,55360,3740
Celkové tržby 8 132 13510 035 0318 788 1969 076 3857 772 704
Celkový dlh 2 390 4393 188 8953 363 7502 201 2372 310 584
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 831 974879 5671 245 464964 142466 713
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 197 285411 10656 32933 579520 311
Čistý cash flow -213 821354 77722 750-486 732408 002
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -189 482330 088407 41090 34783 401
Čistý zisk -204 612252 878300 47745 45032 433
Čistý zisk v minulom roku 252 878300 47745 45032 433-303 586
Cudzie zdroje -7 046 478-7 430 202-7 440 992-7 140 515-7 095 066
Daň z príjmov -13 12644 46874 91216 72320 599
Daň z príjmov v minulom roku 44 46874 91216 72320 599-81 221
Daň z príjmov z bežnej činnosti -13 12644 46874 91216 72320 599
Dlhodobé bankové úvery 178 840295 312411 784266 656333 328
Dlhodobé pohľadávky 76 92564 89356 75560 82051 230
Dlhodobý dlh 178 840295 312411 784266 656333 328
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,7476,1981,7338,6665,61
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 42,4275,0581,1037,7965,18
Doba obratu aktív 449,82404,80457,29398,44471,50
Doba obratu pohľadávok 51,4078,6684,1241,2468,15
Doba obratu zásob 1 270542,752 278529,482 733
Doba splácania záväzkov 475,90349,521 523221,461 539
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 49,6559,4973,3537,2154,08
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 330,62284,971 171154,501 192
EBIT v minulom roku 330 088407 41090 34783 401-358 102
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -189 482330 088407 41090 34783 401
EBITDA 668 6201 620 9221 634 5531 065 219946 854
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 668 6201 620 9221 634 5531 065 219946 854
Finančná páka 1,341,431,461,321,34
Finančné účty 197 285411 10656 32933 579520 311
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7459-0,6981-0,6856-0,7584-0,7461
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,74590,69810,68560,75840,7461
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 693 3371 672 1851 686 9071 111 0491 039 880
Krátkodobé finančné výpomoci 172 829274 604273 286421 016421 270
Krátkodobé pohľadávky 1 002 5852 003 2981 939 724913 6531 323 209
Krátkodobé záväzky 1 042 7011 564 0401 740 829879 2141 090 777
Krytie dlhovej služby 20,6028,4720,2610,427,06
Materiál 1 272 6441 190 4331 499 909864 356946 304
Nákladové úroky 28 25632 74232 02128 17430 369
Nákladové úroky v minulom roku 32 74232 02128 17430 36926 705
Náklady na predaný tovar 5 800 4807 006 1865 917 9066 126 5815 386 481
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 799 7131 633 327417 1031 449 054258 780
Neobežný majetok 5 335 0505 657 1056 104 7976 195 8935 592 529
Obežný majetok 4 058 8694 908 0254 655 9233 110 1023 832 443
Obrat aktív 0,81140,90170,79820,91610,7741
Obrat neobežného majetku 1,441,701,421,391,32
Obrat obežného majetku 1,891,961,862,771,92
Obrat zásob 0,28750,67250,16020,68940,1336
Odpisy 857 7081 292 2741 215 932980 958905 414
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 428 854646 137607 966490 479452 707
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 428 854646 137607 966490 479452 707
Osobné náklady 1 724 3381 744 5011 838 2081 738 7091 503 409
Ostatné náklady na finančnú činnosť 10 48918 95122 97032 38611 500
Ostatné záväzky z obchodného styku 724 3831 275 2151 338 705613 352845 034
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 653 0961 545 1521 516 4091 026 408937 847
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,92700,67340,66960,69580,7747
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,331,596,581,727,50
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,081,491,491,441,29
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,72040,85310,89880,91880,8056
Pohľadávky z obchodného styku 891 0331 973 3611 924 890893 1081 314 596
Pohotová likvidita II. stupeň 0,65840,96480,77950,62761,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 32,96-20,94-327,0814,67-17,39
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,5710,840,7105-17,2813,43
Pridaná hodnota 1 860 1312 590 7212 745 0972 498 9421 940 511
Primárna platobná neschopnosť 0,81300,64620,69550,68680,6428
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 3,581,972,062,072,44
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 3,581,972,062,072,44
Služby 762 870781 430898 0301 005 051916 645
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 447 44510 643 29610 853 3829 415 7669 509 362
Spotreba materiálu… 4 480 9784 755 0104 474 3873 940 5604 414 662
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 1 029 2591 290 6731 301 793997 721987 024
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 7 683 6469 632 0148 700 6658 664 6317 413 775
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 17 60335 10737 66239 10852 263
Tržby z predaja tovaru 994 4391 993 344500 4101 738 384297 290
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 671 6047 603 5638 162 5936 887 1397 064 222
Účtovný cash flow -213 821354 77722 750-486 732408 002
Úročený dlh 1 029 2591 290 6731 301 793997 721987 024
Úrokové krytie -6,7110,0812,723,212,75
Vlastné imanie 7 046 4787 430 2027 440 9927 140 5157 095 066
Všetky záväzky 2 390 4393 188 8953 363 7502 201 2372 310 584
Výnosy budúcich období dlhodobé 0,00000,00000,000048 64084 844
Výnosy budúcich období krátkodobé 4 19924 19948 64025 37418 868
Výsledok hospodárenia -178 528349 281429 930120 75892 616
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -178 528349 281429 930120 75892 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -204 612252 878300 47745 45032 433
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 252 878300 47745 45032 433-303 586
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -217 738297 346375 38962 17353 032
Zásoby 2 782 0742 428 7282 603 1152 102 0501 937 693
Záväzky 2 390 4393 188 8953 363 7502 201 2372 310 584
Záväzky z obchodného styku 724 3831 275 2151 338 705613 352845 034
Zisk pred zdanením -217 738297 346375 38962 17353 032
Zmena EBIT -0,57400,81024,511,08-0,2329
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 243 081163 581-128 386265 962202 560
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 243 081163 581-128 386265 962202 560
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 7 04314 47426 3532 6111 087
Účtovné závierky