Správa nehnuteľností SC a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 667 417697 043839 041818 248764 396
Bežná likvidita III. stupeň 2 82550,1315,579,499,29
Časové rozlíšenie aktív 0,00001 1651 166760,00949,00
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -177,26-11,342,651,377,44
Celkové tržby 3 579668 663235 182257 0810,0000
Celkový dlh 6 53221 51585 465101 75988 667
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -17 320-59 153-216 634-172 338-142 226
Čistá marža, Zisková marža, ROS -4,09-0,19050,16690,08270,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 17 32059 153216 634172 338142 226
Čistý cash flow -41 833-157 48144 29631 447142 226
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -14 642-124 48541 51222 03442 332
Čistý zisk -14 642-127 36539 24521 25042 332
Čistý zisk v minulom roku -127 36539 24521 25019 178-60 557
Cudzie zdroje -660 885-675 528-753 576-716 489-675 729
Daň z príjmov 0,00002 8802 267784,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 267784,006 4250,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00002 8802 267784,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000028,6965,3765,1742,69
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,000024,0265,3764,8342,43
Doba obratu aktív 0,00001 2041 3061 189957,78
Doba obratu pohľadávok 0,000028,6965,3765,1742,69
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000103,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000024,0025,9833,4023,96
EBIT v minulom roku -124 48541 51222 03425 603-60 557
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -14 642-124 48541 51222 03442 332
EBITDA -14 25519 60482 45167 11467 905
EBITDA marža -3,980,02930,35060,26110,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -14 25519 60482 45167 11467 905
Finančná páka 1,011,031,111,141,13
Finančné účty 17 32059 153216 634172 338142 226
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9902-0,9691-0,8981-0,8756-0,8840
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99020,96910,89810,87560,8840
Hrubá marža -3,900,05640,76130,72140,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -14 642925 98782 17064 82764 060
Krátkodobé pohľadávky 10 63116 60641 97844 83334 067
Krátkodobé záväzky 236,0013 89216 68422 97619 120
Materiál 0,00000,00000,000096,00372,00
Náklady na predaný tovar 13 944173 56055 37265 64467 556
Neobežný majetok 696,00696,00579 263598 063586 782
Obežný majetok 666 721695 182258 612219 425176 665
Obrat neobežného majetku 0,0000303,540,40470,41980,4964
Obrat obežného majetku 0,00000,30390,90641,141,65
Odpisy 0,000029 73840 47442 77217 767
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,000014 86920 23721 38617 767
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,000014 86920 23721 3860,0000
Osobné náklady -1 78722 517103 813136 5200,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 387,007 701681,002 2873 845
Ostatné záväzky z obchodného styku 39,0012 1636 2055 9930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -14 642-97 62779 71964 02260 099
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,12820,59720,57990,73620,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -11,69-0,23550,18830,12230,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00003,31
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 7,801,671,721,360,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 7,800,72151,241,0312,59
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,0000-0,74540,18900,12520,4882
Pohľadávky z obchodného styku 8 93513 90041 97844 60033 864
Pohotová likvidita II. stupeň 118,445,5415,579,499,27
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 15,804,29-17,01-22,78-4,75
Pridaná hodnota -13 94437 702179 034185 451223 747
Primárna platobná neschopnosť 0,00440,87500,14780,13440,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 73,394,2612,987,507,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,45821,101,041,521,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,45821,101,041,521,31
Služby 4 839123 90933 72237 62439 274
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 667 417697 043839 041818 248764 396
Spotreba materiálu… 9 10549 65121 65028 02028 282
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,0000668 304234 606251 095291 303
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,0000457 042200,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,0000211 262234 406251 095291 303
Účtovný cash flow -41 833-157 48144 29631 447142 226
Vlastné imanie 660 885675 528753 576716 489675 729
Všetky záväzky 6 53221 51585 465101 75988 667
Výsledok hospodárenia -14 255-116 79042 17724 34250 138
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -14 255-116 79042 17724 34250 138
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -14 642-127 36539 24521 25042 332
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -127 36539 24521 25019 178-60 557
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -14 642-124 48541 51222 03450 974
Zásoby 638 770619 4230,000096,00372,00
Záväzky 6 53221 51585 465101 75988 667
Záväzky z obchodného styku 39,0012 1636 2055 9930,0000
Zisk pred zdanením -14 642-124 48541 51222 03450 974
Zmena EBIT 0,1176-3,001,880,8606-0,6990
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,0000563 6980,00000,00000,0000