TERMOTECHNA a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 066 8693 402 3963 224 1943 205 8823 790 829
Bežná likvidita III. stupeň 9,576,177,388,556,61
Časové rozlíšenie aktív 18 3368 8704 80517 49411 375
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,16870,0691-0,6092-2,791,32
Celkové tržby 4 989 2754 977 7513 899 1884 638 2804 443 296
Celkový dlh 399 686572 070449 758407 882577 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 222 408-1 171 668-1 138 921-1 342 343-2 170 393
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 222 4081 171 6681 138 9211 342 3432 170 393
Čistý cash flow 50 74032 747-203 422-828 050688 596
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 124 67172 594-227 57953 449332 591
Čistý zisk 64 35547 555-212 72837 014255 490
Čistý zisk v minulom roku 47 555-212 72837 014255 490178 616
Cudzie zdroje -2 667 183-2 830 326-2 774 436-2 798 000-3 213 443
Daň z príjmov 60 31625 039-14 85116 43577 101
Daň z príjmov v minulom roku 25 039-14 85116 43577 10156 388
Daň z príjmov z bežnej činnosti 60 31625 039-14 85116 43577 101
Dlhodobé pohľadávky 53 22442 310248 124957,003 541
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 104,18121,0889,2968,6372,71
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 100,11115,6979,3228,7647,79
Doba obratu aktív 254,21266,55346,28285,99347,85
Doba obratu pohľadávok 108,59124,39115,9468,7273,03
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 24,9337,1035,8626,4648,00
EBIT v minulom roku 72 594-227 57953 449332 591235 004
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 124 67172 594-227 57953 449332 591
EBITDA 53 016241 083-109 467182 819483 968
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 53 016241 083-109 467182 819483 968
Finančná páka 1,151,201,161,151,18
Finančné účty 1 222 4081 171 6681 138 9211 342 3432 170 393
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8697-0,8319-0,8605-0,8728-0,8477
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86970,83190,86050,87280,8477
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 97 921267 195-2 506253 249527 652
Krátkodobé pohľadávky 1 256 8801 545 509831 379769 350792 378
Krátkodobé záväzky 300 717473 606333 933296 659523 142
Materiál 137 481125 643381 413395 501473 927
Náklady na predaný tovar 2 328 5252 814 4311 879 7312 180 1821 918 430
Neobežný majetok 136 896436 563510 933315 253327 052
Obežný majetok 2 911 6372 956 9632 708 4562 873 1353 452 402
Obrat aktív 1,441,371,051,281,05
Obrat neobežného majetku 32,1710,676,6512,9812,16
Obrat obežného majetku 1,511,581,251,421,15
Odpisy 154 334179 598158 712169 050185 618
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 77 16789 79979 35684 52592 809
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 77 16789 79979 35684 52592 809
Osobné náklady 1 965 4301 960 7311 940 6112 071 2842 032 782
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 6202 8544 3961 8822 647
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 71,00266,00273,006 7701 291
Ostatné záväzky z obchodného styku 118 836282 938178 914231 897349 302
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 218 689227 153-54 016206 064441 108
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,39860,34440,35320,41870,5725
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,94721,061,281,080,9871
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,060,94080,78260,92281,01
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,97890,86180,72350,85320,9283
Pohľadávky z obchodného styku 1 207 7211 476 692738 592322 380520 808
Pohotová likvidita II. stupeň 8,315,765,917,185,69
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -52,57-86,4313,643,38-4,67
Pridaná hodnota 2 075 0131 844 6341 518 7851 911 4202 059 314
Primárna platobná neschopnosť 0,16740,26690,36480,71930,6707
Rýchla likvidita I. stupeň 4,062,473,414,524,15
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,542,37-4,112,231,19
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,542,37-4,112,231,19
Služby 1 692 9861 728 2291 407 1841 371 4321 010 134
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 066 8693 402 3963 224 1943 205 8823 790 829
Spotreba materiálu… 815 5951 046 416569 277808 750908 296
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 431 7654 673 4153 454 0584 124 3734 000 264
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 28 22714 35055 54232 77122 520
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 4 403 5384 659 0653 398 5164 091 6023 977 744
Účtovný cash flow 50 74032 747-203 422-828 050688 596
Vlastné imanie 2 667 1832 830 3262 774 4362 798 0003 213 443
Všetky záväzky 399 686572 070449 758407 882577 386
Výsledok hospodárenia -90 63866 091-259 66517 918303 023
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -90 63866 091-259 66517 918303 023
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 64 35547 555-212 72837 014255 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 47 555-212 72837 014255 490178 616
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 124 67172 594-227 57953 449332 591
Zásoby 379 125197 476490 032407 663486 090
Záväzky 399 686572 070449 758407 882577 386
Záväzky z obchodného styku 202 183394 118269 414231 897349 302
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 83 347111 18090 5000,00000,0000
Zisk pred zdanením 124 67172 594-227 57953 449332 591
Zmena EBIT 1,72-0,3190-4,260,16071,42
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 180 056-39 78696 7300,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 180 056-39 78696 7300,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 17 5479 74447 02828 62217 847
Účtovné závierky