STAVOINDUSTRIA ZSP BRATISLAVA a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 3 980 8373 932 3183 914 5983 267 2753 375 675
Bežná likvidita III. stupeň 17,4716,7113,6524,559,86
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000028 99535 015
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 11,4210,308,04-2,152,90
Celkové tržby 672 073599 402591 923597 7630,0000
Celkový dlh 751 622748 599758 946728 015909 409
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -713 041-590 388-558 381-260 460-319 756
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 713 041590 388558 381260 460319 756
Čistý cash flow 713 041590 388558 381-82 138319 756
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 57 92838 67655 71118 79438 018
Čistý zisk 45 49628 06640 84813 46938 018
Čistý zisk v minulom roku 28 06640 84813 46919 606-46 977
Cudzie zdroje -3 229 215-3 183 719-3 155 652-2 539 260-2 466 266
Daň z príjmov 12 43210 61014 8635 3250,0000
Daň z príjmov v minulom roku 10 61014 8635 3255 7310,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 12 43210 61014 8635 3250,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 220,55219,74219,42375,89401,41
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 57,5245,9044,16375,64398,46
Doba obratu aktív 2 4622 5042 4162 0281 981
Doba obratu pohľadávok 220,55219,74219,42375,89401,41
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000111,38
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 38,6336,5042,8623,7664,66
EBIT v minulom roku 38 67655 71118 79425 337-46 977
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 57 92838 67655 71118 79438 018
EBITDA 64 56165 90581 99769 02276 248
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 64 56165 90581 99769 02276 248
Finančná páka 1,231,241,241,291,37
Finančné účty 713 041590 388558 381260 460319 756
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8112-0,8096-0,8061-0,7772-0,7306
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,81120,80960,80610,77720,7306
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 223 237116 03182 51382 78775 544
Krátkodobé pohľadávky 356 561345 044355 449605 564684 052
Krátkodobé záväzky 62 45357 30969 43638 283110 182
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 39 00842 22044 6920,00000,0000
Materiál 0,00000,00000,000044 89647 840
Náklady na predaný tovar 331 753319 963322 029356 123361 058
Neobežný majetok 2 889 6212 974 4862 967 1022 327 3602 289 012
Obežný majetok 1 091 216957 832947 496910 9201 051 648
Obrat obežného majetku 0,54080,59840,62410,64550,5915
Odpisy 30 25544 22026 19256 87825 553
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 30 25544 22026 19228 43925 553
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,000028 4390,0000
Osobné náklady 101 79991 60893 391100 1830,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 825,00856,00772,00677,00704,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 21,000,000030,0010,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000019 3430,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 75 75172 28667 04070 34763 571
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 1,060,98500,9433-0,13740,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,7227
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,542,762,882,310,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,961,862,251,4810,21
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,211,030,9443-0,13970,5141
Pohľadávky z obchodného styku 92 98872 07071 544605 161679 020
Pohotová likvidita II. stupeň 17,1316,3213,1623,389,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,53-5,39-5,6530,91-7,71
Pridaná hodnota 258 347253 185269 265231 894260 944
Primárna platobná neschopnosť 0,41950,58580,62470,03200,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 11,4210,308,046,802,90
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 11,6411,369,2610,5511,93
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 11,6411,369,2610,5511,93
Služby 99 25391 40488 282121 817111 227
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 980 8373 932 3183 914 5983 267 2753 375 675
Spotreba materiálu… 232 500228 559233 747234 306249 831
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 669 840598 639591 923595 233622 002
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 79 74025 491629,007 2160,0000
Tržby z predaja tovaru 0,0000573 148591 2940,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 590 1000,00000,0000588 017622 002
Účtovný cash flow 713 041590 388558 381-82 138319 756
Vlastné imanie 3 229 2153 183 7193 155 6522 539 2602 466 266
Všetky záväzky 751 622748 599758 946728 015909 409
Výsledok hospodárenia 58 73239 53156 43419 36047 643
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 58 73239 53156 43419 36047 643
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 49628 06640 84813 46938 018
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28 06640 84813 46919 606-46 977
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 57 92838 67655 71118 79447 044
Zásoby 21 61422 40033 66644 89647 840
Záväzky 751 622748 599758 946728 015909 409
Záväzky z obchodného styku 39 00842 22044 69219 3430,0000
Zisk pred zdanením 57 92838 67655 71118 79447 044
Zmena EBIT 1,500,69422,960,7418-0,8093
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 55 3147 6450,00000,00003 052