SIBAMAC, a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 12 020 1109 357 8559 738 0407 183 5767 454 000
Bežná likvidita III. stupeň 0,97572,782,191,351,29
Časové rozlíšenie aktív 64 49972 88888 01698 892106 476
Časové rozlíšenie pasív 228 422167,000,00000,00000,0000
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,72960,35450,58741,081,22
Celkové tržby 5 156 4501 627 2623 352 603820 1302 110 142
Celkový dlh 4 974 2762 449 1373 603 6073 725 0854 102 674
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 319 228-454 797-1 127 936-860 001-911 340
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,01770,47570,7780-0,18380,3522
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 319 228454 7971 127 936860 001911 340
Čistý cash flow 1 864 431-673 139267 935-51 339704 795
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -4 451880 1282 634 575-10 310989 822
Čistý zisk -91 139774 1182 608 226-150 751743 187
Čistý zisk v minulom roku 774 1182 608 226-150 751743 187-292 079
Cudzie zdroje -6 817 412-6 908 551-6 134 433-3 458 491-3 351 326
Daň z príjmov 0,00008,003 7752 8812 882
Daň z príjmov v minulom roku 8,003 7752 8812 8821 064
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00008,003 7752 8812 882
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 183,661 698624,532 5464 637
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 85,2349,76162,03289,77857,71
Doba obratu aktív 854,882 6591 0645 2879 327
Doba obratu pohľadávok 183,661 698624,532 5464 637
Doba splácania záväzkov 75 1670,00000,00000,000011 441
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 345,74663,88345,112 4154 577
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 75 1090,00000,00000,00008 676
EBIT v minulom roku 880 1282 634 575-10 310989 822-72 066
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -4 451880 1282 634 575-10 310989 822
EBITDA -67 064612 2572 587 20913 358720 323
EBITDA marža -0,01300,37630,77170,01630,3414
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -67 064612 2572 587 20913 358720 323
Finančná páka 1,761,351,592,082,22
Finančné účty 2 319 228454 7971 127 936860 001911 340
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5672-0,7383-0,6299-0,4814-0,4496
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,56720,73830,62990,48140,4496
Hrubá marža -0,03850,11430,78080,1555-0,0530
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -68 776609 5822 441 966-4 709706 539
Krátkodobé pohľadávky 2 582 3355 975 7575 717 2753 459 8313 705 991
Krátkodobé záväzky 4 861 3602 335 9783 159 3663 281 0423 657 857
Krytie dlhovej služby -0,77365,77114,610,09712,96
Nákladové úroky 86 688106 00222 574137 560243 753
Nákladové úroky v minulom roku 106 00222 574137 560243 753218 949
Náklady na predaný tovar 5 330 3611 098 299723 666368 415403 551
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 23 6060,00000,00000,0000116 700
Neobežný majetok 6 194 0482 854 4132 804 8132 764 8522 730 193
Obežný majetok 5 761 5636 430 5546 845 2114 319 8324 617 331
Obrat neobežného majetku 0,82860,44991,190,17940,1068
Obrat obežného majetku 0,89070,19970,48810,11480,0632
Odpisy 4 1524 1524 1524 1524 152
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 0762 0762 0762 0762 076
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 0762 0762 0762 0762 076
Osobné náklady 25 92130 15528 03536 41155 091
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 7122 675145 24318 06713 784
Ostatné záväzky z obchodného styku 4 857 5852 332 0703 145 2033 043 7112 773 991
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -86 987778 2702 612 378-146 599747 339
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby -8,400,00000,00000,0000-0,9585
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -7,656,1793,373,50-2,03
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -6,595,4281,333,14-1,89
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,3633-0,52410,0802-0,10352,42
Pohľadávky z obchodného styku 1 198 320175 0851 483 269393 710685 436
Pohotová likvidita II. stupeň 0,97572,782,191,351,29
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,6610,26-22,9067,37-4,76
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 21,51-6,3511,87-0,37322,89
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41380,26170,37010,51860,5504
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,72960,35450,58741,081,22
Pridaná hodnota -198 263186 0192 617 746127 513-111 861
Primárna platobná neschopnosť 4,0513,322,127,734,05
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -74,174,001,39278,875,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -74,174,001,39278,875,70
Služby 5 302 230968 473720 949364 956282 753
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 12 020 1109 357 8559 738 0407 183 5767 454 000
Spotreba materiálu… 4 525129 8262 7173 4594 098
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 5 132 0982 144 3183 346 412495 928291 690
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,0000860 0005 0000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 25 8000,00000,00000,0000104 583
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 106 2981 284 3183 341 412495 928187 107
Účtovný cash flow 1 864 431-673 139267 935-51 339704 795
Úrokové krytie -0,05138,30116,71-0,07494,06
Vlastné imanie 6 817 4126 908 5516 134 4333 458 4913 351 326
Všetky záväzky 4 974 2762 449 1373 603 6073 725 0854 102 674
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,0000167,000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -71 216608 1052 583 0579 206716 171
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -71 216608 1052 583 0579 206716 171
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -91 139774 1182 608 226-150 751743 187
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 774 1182 608 226-150 751743 187-292 079
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -91 139774 1262 612 001-147 870746 069
Záväzky 4 974 2762 449 1373 603 6073 725 0854 102 674
Záväzky z obchodného styku 4 857 5852 332 0703 145 2033 043 7112 773 991
Zisk pred zdanením -91 139774 1262 612 001-147 870746 069
Zmena EBIT -0,00510,3341-255,54-0,0104-13,73
Účtovné závierky