D.K.D. spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 24 41649 64252 67530 17354 618
Bežná likvidita III. stupeň 0,51140,86750,74080,56370,8469
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,98-6,33-4,31-2,29-8,25
Celkové tržby 142 784187 659212 676199 269239 066
Celkový dlh 49 25358 96068 60853 56262 151
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -5 100-387,00-872,00-256,00-208,00
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 100387,00872,00256,00208,00
Čistý cash flow 5 100387,00872,00256,00208,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -15 5197 6208 617-14 5406 185
Čistý zisk -15 5196 6157 456-15 8564 500
Čistý zisk v minulom roku 6 6157 456-15 8564 500-12 111
Cudzie zdroje 24 8379 31815 93323 3897 533
Daň z príjmov 0,0000962,00960,00960,001 191
Daň z príjmov v minulom roku 962,00960,00960,001 191960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000962,00960,00960,001 191
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 47,3591,6580,6247,2968,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,3591,3980,3047,2568,75
Doba obratu aktív 65,1098,6192,7956,7086,05
Doba obratu pohľadávok 47,3591,6580,6247,2968,75
Doba splácania záväzkov 51 14522 47525 14212 8198 141
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 119,18106,53110,9184,7481,56
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 4 1155 8894 6382 7931 303
EBIT v minulom roku 7 6208 617-14 5406 185-10 958
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -15 5197 6208 617-14 5406 185
EBITDA -16 1939 50012 733-9 84310 055
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 1939 50012 733-9 84310 055
Finančná páka -0,9830-5,33-3,31-1,29-7,25
Finančné účty 5 100387,00872,00256,00208,00
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 1,020,18770,30250,77520,1379
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -1,02-0,1877-0,3025-0,7752-0,1379
Hrubá marža 0,82190,86120,87580,83380,8538
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -4 85617 02323 416-384,0023 131
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,831,081,201,490,9478
Krátkodobé pohľadávky 17 75846 13945 76625 16443 633
Krátkodobé záväzky 44 69953 63162 95945 09651 766
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 3 59614 05211 6149 8268 288
Krytie dlhovej služby 0,0000220,9363,35-27,6520,35
Nákladové úroky 0,000043,00201,00356,00494,00
Nákladové úroky v minulom roku 43,00201,00356,00494,00193,00
Náklady na predaný tovar 19 53122 14120 94728 08627 542
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 319,00871,00914,001 2842 321
Neobežný majetok 1 5583 1166 0374 75310 777
Obežný majetok 22 85846 52646 63825 42043 841
Obrat aktív 5,613,703,936,444,24
Obrat neobežného majetku 87,8658,9734,3240,8721,50
Obrat obežného majetku 5,993,954,447,645,28
Odpisy 1 5582 9214 9496 0246 025
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 5582 9214 9496 0246 025
Osobné náklady 128 958149 308171 077174 439193 390
Ostatné náklady na finančnú činnosť 357,00301,00273,00177,00258,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -13 9619 53612 405-9 83210 525
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6248-0,7099-0,46800,6779-0,5974
Podiel EBIT k aktívam -0,63560,15350,1636-0,48190,1132
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,63560,15350,1636-0,48190,1132
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,7651-1,91-0,83790,97432,17
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,100,92390,91851,050,9474
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 367,90185,54203,78129,4087,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,91011,081,090,95251,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,89921,061,060,92071,02
Pohľadávky z obchodného styku 17 75846 00545 58425 14443 633
Pohotová likvidita II. stupeň 0,51140,86750,74080,56370,8469
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 4,8724,0818,2791,3636,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00009,004,340,71910,4211
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 2,021,191,301,781,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,98-6,33-4,31-2,29-8,25
Pridaná hodnota 117 361161 606186 251166 152204 125
Rentabilita aktív, ROA -0,63560,13330,1415-0,52550,0824
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6248-0,7099-0,46800,6779-0,5974
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,046,215,39-5,446,18
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,046,215,39-5,446,18
Služby 8 4249 07410 32312 80312 070
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 24 41649 64252 67530 17354 618
Spotreba materiálu… 10 78812 1969 71013 99913 151
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 142 739187 659212 676199 056238 334
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 8473 9125 4784 8186 667
Tržby z predaja tovaru 3 2651 2344 2612 1942 481
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 133 627182 513202 937192 044229 186
Účtovný cash flow 5 100387,00872,00256,00208,00
Úrokové krytie 0,0000177,2142,87-40,8412,52
Vlastné imanie -24 837-9 318-15 933-23 389-7 533
Všetky záväzky 49 25358 96068 60853 56262 151
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,62480,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -15 1627 9218 890-14 3636 443
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -15 1627 9218 890-14 3636 443
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -15 5196 6157 456-15 8564 500
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 6 6157 456-15 8564 500-12 111
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -15 5197 5778 416-14 8965 691
Záväzky 49 25358 96068 60853 56262 151
Záväzky z obchodného styku 3 59614 05211 6149 8268 288
Zisk pred zdanením -15 5197 5778 416-14 8965 691
Zmena EBIT -2,040,8843-0,5926-2,35-0,5644
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 2582 5704 3723 3144 254