REMSTAV spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 955 721719 548665 331722 913742 261
Bežná likvidita III. stupeň 1,541,471,601,481,21
Časové rozlíšenie aktív 4 0104 6693 9102 9583 911
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,65150,5425-0,70390,3929-1,13
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,5582-0,55320,6417-0,24960,3396
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,201,081,151,633,42
Celkové tržby 1 692 3251 475 6431 474 6822 088 1560,0000
Celkový dlh 520 464374 202355 400448 215574 360
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -264 53019 059-189 97428 185-189 873
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 264 5302 621189 974-28 185189 873
Čistý cash flow 283 589-187 353218 159-107 924189 873
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 118 72345 20547 310135 82071 929
Čistý zisk 89 91135 41535 233100 86969 088
Čistý zisk v minulom roku 35 41535 233100 8695 928-918,00
Cudzie zdroje -435 257-345 346-309 931-274 698-167 901
Daň z príjmov 24 9227 2329 20632 1820,0000
Daň z príjmov v minulom roku 7 2329 20632 1821 5730,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 24 9227 2329 20632 1820,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 89,93120,0875,91101,16102,49
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 86,91107,8867,20100,95102,07
Doba obratu aktív 215,23178,65166,53127,02185,97
Doba obratu pohľadávok 89,93120,0875,91101,16102,49
Doba obratu zásob 848,18304,56226,47501,43708,23
Doba splácania záväzkov 3 8312 6361 5952 434191,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 114,4184,0985,0975,97140,10
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 2 328693,47374,50570,680,0000
EBIT v minulom roku 45 20547 310135 8209 254447,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 118 72345 20547 310135 82071 929
EBITDA 256 747162 797148 818211 552155 209
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 256 747162 797148 818211 552155 209
Finančná páka 2,202,082,152,634,42
Finančné účty 264 5302 621189 974-28 185189 873
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 276 571158 054135 653218 791146 444
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53150,47070,51100,59810,7533
Krátkodobé finančné výpomoci 0,000021 6800,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 399 306483 655303 259575 756409 045
Krátkodobé záväzky 508 004338 679339 958432 387559 163
Krytie dlhovej služby 66,0063,6451,8376,4054,63
Materiál 112 46939 13148 26789 08972 919
Nákladové úroky 3 8902 5582 8712 7692 841
Nákladové úroky v minulom roku 2 5582 8712 7691 7531 365
Náklady na predaný tovar 1 146 5751 109 4551 106 3291 589 7791 065 049
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 48 39946 89777 79064 85037 580
Neobežný majetok 175 406189 472119 92183 29566 513
Obežný majetok 776 305525 407541 500636 660671 837
Obrat aktív 1,702,042,192,871,96
Obrat neobežného majetku 9,247,7612,1624,9421,90
Obrat obežného majetku 2,092,802,693,262,17
Obrat zásob 0,43031,201,610,72790,5154
Odpisy 147 070107 70088 35272 62443 549
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 73 53553 85044 17636 31243 549
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 73 53553 85044 17636 3120,0000
Osobné náklady 271 125249 192254 881284 0610,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 84215 07713 16513 0959 148
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000383,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 308 71589 10179 815101 3930,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 236 981143 115123 585173 493112 637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,57180,69100,72430,58260,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 9,807,694,527,520,3678
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,751,451,381,720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,131,011,031,379,00
Pohľadávky z obchodného styku 385 919434 480268 486574 527407 394
Pohotová likvidita II. stupeň 1,311,361,461,271,08
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,531,84-1,422,55-0,8843
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 72,90-73,2475,99-38,9866,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,54460,52010,53420,62000,7738
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,201,081,151,633,42
Pridaná hodnota 474 169360 626351 923487 570391 751
Primárna platobná neschopnosť 0,79990,20510,29730,17650,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,52070,00730,5588-0,06520,3396
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,032,302,392,123,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,032,302,392,123,70
Služby 285 525272 750216 732361 205299 089
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 955 721719 548665 331722 913742 261
Spotreba materiálu… 812 651789 808811 8071 163 724728 380
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,000021 6800,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 631 5771 475 2481 458 2522 087 5161 456 800
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 10 8335 1670,000010 1670,0000
Tržby z predaja tovaru 56 14557 18696 45463 03845 661
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 564 5991 412 8951 361 7982 014 3111 411 139
Účtovný cash flow 283 589-187 353218 159-107 924189 873
Úročený dlh 0,000021 6800,00000,00000,0000
Úrokové krytie 30,5217,6716,4849,0525,32
Vlastné imanie 435 257345 346309 931274 698167 901
Všetky záväzky 520 464374 202355 400448 215574 360
Výsledok hospodárenia 120 51060 26460 466149 095111 660
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 120 51060 26460 466149 095111 660
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 89 91135 41535 233100 86969 088
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 41535 233100 8695 928-918,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 114 83342 64744 439133 051100 850
Zásoby 112 46939 13148 26789 08972 919
Záväzky 520 464374 202355 400448 215574 360
Záväzky z obchodného styku 308 71589 10179 815101 3930,0000
Zisk pred zdanením 114 83342 64744 439133 051100 850
Zmena EBIT 2,630,95550,348314,68160,91