DUO TOP s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 1 940 5911 932 8571 977 815405 368461 084
Bankové úvery 11 12216 62824 9687 02950 614
Bežná likvidita III. stupeň 1,161,171,193,302,54
Bežné bankové úvery 11 12216 62824 9687 02950 614
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,00001 113
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0060-0,00580,01710,65550,3628
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 6,165,855,180,42820,6358
Celkové tržby 12 618792,001 656 874423 5380,0000
Celkový dlh 1 669 4491 650 6911 657 840121 530179 221
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 20 98226 066-2 879-66 4923 353
Čistá marža, Zisková marža, ROS -0,8737-48,770,02180,00550,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov -9 860-9 43827 84773 52146 261
Čistý cash flow -9 860-9 43827 84773 52146 261
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -9 790-35 84548 5775 2198 736
Čistý zisk -11 024-38 62336 1362 3313 112
Čistý zisk v minulom roku -38 62336 1362 331-356,00-889,00
Cudzie zdroje -271 142-282 166-319 975-283 838-281 863
Daň z príjmov 0,0000960,0010 515961,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,0010 515961,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,0010 515961,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 101 1990,0000428,82275,02596,11
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 95 0150,0000402,75270,50596,11
Doba obratu aktív 101 1880,0000436,27350,81723,71
Doba obratu pohľadávok 101 1990,0000428,82275,02596,11
Doba splácania záväzkov 0,00000,0000401 0010,0000257,39
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 86 3670,0000359,6397,07200,15
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,0000380 8060,00000,0000
EBIT v minulom roku -35 84548 5775 2194 8094 851
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -9 790-35 84548 5775 2198 736
EBITDA -12 009-31 17454 17211 80417 125
EBITDA marža -0,9517-39,360,03270,02790,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -12 009-31 17454 17211 80417 125
Finančná páka 7,166,856,181,431,64
Finančné účty -9 860-9 43827 84773 52146 261
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,1397-0,1460-0,1618-0,7002-0,6113
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,13970,14600,16180,70020,6113
Hrubá marža -0,4171-18,800,04700,09160,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 027-31 40856 72313 46816 079
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,85350,84410,82430,27670,2766
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00000,0000-1 000,00
Krátkodobé pohľadávky 1 940 8041 940 8181 944 054317 786379 787
Krátkodobé záväzky 1 656 3611 631 4771 630 373112 165127 519
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 547 4921 546 8571 548 26555 2850,0000
Krytie dlhovej služby -9,73-17,1528,136,133,04
Materiál 0,00000,00000,00000,000022 204
Nákladové úroky 1 2341 8181 9261 9275 624
Nákladové úroky v minulom roku 1 8181 9261 9274 2055 740
Náklady na predaný tovar 12 26314 8861 576 891382 962180 830
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00001 4840,00000,0000
Neobežný majetok 9 6471 4775 91412 57711 719
Obežný majetok 1 930 9441 931 3801 971 901392 791448 252
Obrat aktív 0,00360,00000,83661,040,5043
Obrat neobežného majetku 0,72560,0000279,8033,5319,84
Obrat obežného majetku 0,00360,00000,83911,070,5188
Odpisy 1 9364 4376 6638 2525 678
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 9364 4376 6638 2525 678
Osobné náklady 5 21212 23920 39722 8030,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 145,00234,00873,00241,001 046
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 427,000,0000456,001 9050,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -9 088-34 18642 79910 5838 790
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote -0,9903-0,82220,26210,58770,0000
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách -0,7814-11,920,01680,17360,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000052,440,00000,2860
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom -1,01-1,223,821,700,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov -0,7363-0,89272,881,259,11
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti -1,410,00000,01680,17430,1989
Pohľadávky z obchodného styku 1 822 2041 822 2201 825 869312 562379 787
Pohotová likvidita II. stupeň 1,161,171,193,282,41
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 27,5029,90-11,49-3,86-6,09
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -7,99-5,1914,4638,158,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,86030,85400,83820,29980,3887
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 6,165,855,180,42820,6358
Pridaná hodnota -5 263-14 88677 82238 80151 715
Primárna platobná neschopnosť 0,84920,84890,84800,17690,0000
Rýchla likvidita I. stupeň -0,0059-0,00570,01680,61680,2612
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -139,02-52,9530,6010,3010,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -139,02-52,9530,6010,3010,47
Služby 8 6619 9661 530 770265 09478 705
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 940 5911 932 8571 977 815405 368461 084
Spotreba materiálu… 3 6024 92044 637117 868102 125
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 11 12216 62824 9687 02949 614
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 3500,00001 656 197421 763232 545
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 5 3500,00001 4840,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,00002 220
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 7 0000,00001 654 713421 763230 325
Účtovný cash flow -9 860-9 43827 84773 52146 261
Úročený dlh 11 12216 62824 9687 02949 614
Úrokové krytie -7,93-19,7225,222,711,55
Vlastné imanie 271 142282 166319 975283 838281 863
Všetky záväzky 1 669 4491 650 6911 657 840121 530179 221
Výsledok hospodárenia -10 072-35 61148 9933 55211 447
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -10 072-35 61148 9933 55211 447
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -11 024-38 62336 1362 3313 112
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -38 62336 1362 331-356,00-889,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -11 024-37 66346 6513 2924 778
Zásoby 0,00000,00000,00001 48422 204
Záväzky 1 669 4491 650 6911 657 840121 530179 221
Záväzky z obchodného styku 1 547 4921 546 8571 548 26555 2850,0000
Zisk pred zdanením -11 024-37 66346 6513 2924 778
Zmena EBIT 0,2731-0,73799,311,091,80
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 4770,00000,00000,00000,0000