TRIMEL s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 114 706120 37597 085136 629302 816
Bežná likvidita III. stupeň 10,446,541,016,925,76
Časové rozlíšenie aktív 15 0334 3563 8222 2591 533
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0909-0,2214-0,32212,17-0,8751
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,122,120,4497-31,844,33
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,09540,12550,76100,11620,2393
Celkové tržby 203 207223 026224 375199 821420 427
Celkový dlh 9 99113 42041 95514 21958 469
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67 175-57 659-33 981-16 225-281 361
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 17557 65933 98116 225281 361
Čistý cash flow 9 51623 67817 756-265 136213 840
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 58 60066 23961 26951 442226 723
Čistý zisk 45 58751 82647 82739 270176 514
Čistý zisk v minulom roku 51 82647 82739 270176 51439 275
Cudzie zdroje -104 715-106 955-55 130-122 410-244 347
Daň z príjmov 13 01314 41313 44212 17250 209
Daň z príjmov v minulom roku 14 41313 44212 17250 20911 210
Daň z príjmov z bežnej činnosti 13 01314 41313 44212 17250 209
Dlhodobé pohľadávky 7 0007 0007 0007 0007 000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 12,5518,103,4874,721,46
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 12,5518,103,4815,471,46
Doba obratu aktív 208,83197,49157,93260,84262,89
Doba obratu pohľadávok 25,2929,5814,8788,087,54
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000319,23
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 15,5318,3264,2415,9042,90
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,00000,00000,00000,6848
EBIT v minulom roku 66 23961 26951 442226 72350 492
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 58 60066 23961 26951 442226 723
EBITDA 108 312111 514108 26776 087239 747
EBITDA marža 0,53300,50000,48250,38080,5702
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 108 312111 514108 26776 087239 747
Finančná páka 1,101,131,761,121,24
Finančné účty 67 17557 65933 98116 225281 361
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9129-0,8885-0,5679-0,8959-0,8069
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,91290,88850,56790,89590,8069
Hrubá marža 0,78310,85670,78740,73930,7999
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 103 532107 679104 99993 434237 207
Krátkodobé pohľadávky 6 89111 0302 14139 1381 680
Krátkodobé záväzky 8 53211 16639 4878 32649 410
Materiál 4,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,00007,00
Náklady na predaný tovar 41 34231 41647 71143 45784 128
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,000056 495
Neobežný majetok 18 60340 33050 14172 00711 242
Obežný majetok 81 07075 68943 12262 363290 041
Obrat aktív 1,751,852,311,401,39
Obrat neobežného majetku 10,785,524,472,6637,40
Obrat obežného majetku 2,472,945,203,071,45
Odpisy 44 93241 44043 73033 43010 488
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 22 46620 72021 86516 7155 244
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 22 46620 72021 86516 7155 244
Osobné náklady 74 62799 40589 10286 421100 741
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 7803 8353 9423 6522 579
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000674,003 86339,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 423,001 28827 9931 490106,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 90 51993 26691 55772 700187 002
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,43530,48460,86750,32080,7224
Podiel EBIT k aktívam 0,51090,55030,63110,37650,7487
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,51090,55030,63110,37650,7487
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55190,60651,060,40090,8947
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,58560,47900,35000,11880,9291
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,46890,52030,50440,58500,2996
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,04680,10620,0791-1,330,5086
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00005,95
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,131,921,981,713,34
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,331,361,331,233,02
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,04750,10640,0791-1,390,5086
Pohľadávky z obchodného styku 6 89111 0302 1418 1041 680
Pohotová likvidita II. stupeň 10,446,541,016,925,76
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -11,00-4,52-3,100,4617-1,14
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,09540,12550,76100,11620,2393
Pridaná hodnota 159 141191 062176 664147 731336 299
Primárna platobná neschopnosť 0,06140,116813,070,18390,0631
Rentabilita aktív, ROA 0,39740,43050,49260,28740,5829
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,43530,48460,86750,32080,7224
Rýchla likvidita I. stupeň 7,875,160,86061,955,69
Služby 23 39115 82329 65628 84614 955
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 114 706120 37597 085136 629302 816
Spotreba materiálu… 17 95115 59318 05514 61112 678
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 200 483222 478224 375199 756420 427
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00000,00008 5680,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00003 37558 038
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 200 483222 478224 375187 813362 389
Účtovný cash flow 9 51623 67817 756-265 136213 840
Vlastné imanie 104 715106 95555 130122 410244 347
Všetky záväzky 9 99113 42041 95514 21958 469
Výsledok hospodárenia 63 38070 07464 53751 225229 259
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 63 38070 07464 53751 225229 259
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 45 58751 82647 82739 270176 514
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 51 82647 82739 270176 51439 275
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 58 60066 23961 26951 442226 723
Zásoby 4,000,00000,00000,00000,0000
Záväzky 9 99113 42041 95514 21958 469
Záväzky z obchodného styku 423,001 28827 9931 490106,00
Zisk pred zdanením 58 60066 23961 26951 442226 723
Zmena EBIT 0,88471,081,190,22694,49
Účtovné závierky