INDIMEX s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 071 8871 064 125861 714739 586813 640
Bankové úvery 90 09578 29755 041466,0028 152
Bežná likvidita III. stupeň 1,211,191,131,311,19
Bežné bankové úvery 90 09578 29755 041466,0028 152
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,344,423,603,425,91
Celkové tržby 995 6761 022 516745 546920 081660 668
Celkový dlh 871 016867 835674 218572 084695 842
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 60 03470 18142 992-64 04918 492
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 30 0618 11612 04964 5159 660
Čistý cash flow 30 0618 11612 04964 5159 660
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 24 32128 13333 06257 7676 733
Čistý zisk 4 5818 79319 99449 704-3 851
Čistý zisk v minulom roku 8 79319 99449 704-3 851-16 533
Cudzie zdroje -200 871-196 290-187 496-167 502-117 798
Daň z príjmov 9 9659 64510 0616 3087 452
Daň z príjmov v minulom roku 9 64510 0616 3087 4522 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 9 9659 64510 0616 3087 452
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 79,0065,4034,7818,1773,72
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 76,6365,1733,9817,0829,63
Doba obratu aktív 394,78390,33421,87346,66450,67
Doba obratu pohľadávok 79,0065,4034,7818,1773,72
Doba obratu zásob 391,94385,72480,77402,56577,33
Doba splácania záväzkov 386,17365,39437,43356,63564,37
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 256,18249,89291,21263,69360,87
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 110,37100,9793,1448,57118,49
EBIT v minulom roku 28 13333 06257 7676 733-10 169
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 24 32128 13333 06257 7676 733
EBITDA 83 59569 64851 93366 78724 805
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 83 59569 64851 93366 78724 805
Efektívna daňová sadzba 0,68510,52310,33480,11262,07
Finančná páka 5,345,424,604,426,91
Finančné účty 30 0618 11612 04964 5159 660
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 87 74189 98549 29264 28522 633
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,64890,64020,69030,76070,8008
Krátkodobé pohľadávky 214 486178 28171 04838 765133 103
Krátkodobé záväzky 695 566681 264594 815562 574651 526
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 198 790188 263126 64776 611136 792
Krytie dlhovej služby 8,557,1817,2738,067,92
Nákladové úroky 9 7759 6953 0071 7553 132
Nákladové úroky v minulom roku 9 6953 0071 7553 1323 484
Náklady na predaný tovar 777 220801 632601 628671 510528 477
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 657 434680 528496 328575 784421 366
Neobežný majetok 121 383158 571124 8691 2734 393
Obežný majetok 950 504905 554736 845738 313809 247
Obrat aktív 0,92460,93510,86521,050,8099
Obrat neobežného majetku 8,166,285,97611,71150,01
Obrat obežného majetku 1,041,101,011,050,8143
Obrat zásob 0,93130,94630,75920,90670,6322
Odpisy 56 90646 58615 7933 12013 132
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 56 90646 58615 7933 12013 132
Osobné náklady 91 94394 91285 40194 281102 612
Ostatné náklady na finančnú činnosť 3 3542 8292 6412 5022 172
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 48755 37935 78752 8249 281
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,43000,49070,59340,87950,7863
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,332,041,691,141,27
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,441,371,421,101,13
Pohľadávky z obchodného styku 208 066177 65969 41536 44453 493
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -6,68-24,19-15,56-2,60-12,19
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 3,080,83714,0136,763,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,81260,81550,78240,77350,8552
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,344,423,603,425,91
Pridaná hodnota 213 802193 436143 916107 198130 501
Primárna platobná neschopnosť 0,95541,061,822,102,56
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 10,4212,4612,988,5728,05
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 10,4212,4612,988,5728,05
Služby 112 949113 27794 00491 664100 851
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 071 8871 064 125861 714739 586813 640
Spotreba materiálu… 6 8377 82711 2964 0626 260
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 90 09578 29755 041466,0028 152
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 994 7721 006 651745 544778 708658 978
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 75011 5830,00000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 990 342993 604744 492777 308657 618
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 680,001 4641 0521 4001 360
Účtovný cash flow 30 0618 11612 04964 5159 660
Úročený dlh 90 09578 29755 041466,0028 152
Úrokové krytie 2,492,9011,0032,922,15
Vlastné imanie 200 871196 290187 496167 502117 798
Všetky záväzky 871 016867 835674 218572 084695 842
Výsledok hospodárenia 30 43934 64536 14063 66711 673
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 43934 64536 14063 66711 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 5818 79319 99449 704-3 851
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 79319 99449 704-3 851-16 533
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 14 54618 43830 05556 0123 601
Zásoby 705 957719 157653 748635 033666 484
Záväzky 871 016867 835674 218572 084695 842
Záväzky z obchodného styku 198 790188 263126 64776 611136 792
Zisk pred zdanením 14 54618 43830 05556 0123 601
Zmena EBIT 0,86450,85090,57238,58-0,6621