Škola v prírode

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 183 013200 414192 973206 332222 272
Aktivácia 0,00001 2960,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,692,202,371,380,4745
Časové rozlíšenie aktív 370,89773,93223,420,000020,00
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,0000645,10645,10645,10
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,46-1,69-1,80-2,660,9218
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,271,762,101,380,4404
Celková tržba 137 133116 173129 044126 156120 435
Celková tržba v minulom roku 116 173129 044126 156120 43588 661
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 7,3011,9417,5137,87-18,68
Celkový dlh 160 972184 929181 939200 395234 159
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 087-26 141-18 708-14 099-11 552
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 08726 14118 70814 09911 552
Čistý cash flow 32 08726 14118 70814 09911 552
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 6394 4525 56918 00236 791
Čistý zisk 6 7104 4515 09717 82636 790
Čistý zisk v minulom roku 4 4515 09717 82636 790-14 372
Cudzie zdroje -22 041-15 485-10 389-5 29212 532
Daň z príjmov 928,181,04471,79176,511,13
Daň z príjmov v minulom roku 1,04471,79176,511,13507,69
Daň z príjmov z bežnej činnosti 928,181,04471,79176,511,13
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 13,7316,419,300,52082,89
Doba obratu aktív 487,12629,67545,82596,97673,64
Doba obratu pohľadávok 13,7316,419,300,52082,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 37,6546,5425,2429,4879,51
EBIT v minulom roku 4 4525 56918 00236 791-13 865
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 6394 4525 56918 00236 791
EBITDA 31 33126 45226 19338 54257 206
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 33126 45226 19338 54257 206
Finančná páka 8,3012,9418,5838,99-17,74
Finančné účty 32 08726 14118 70814 09911 552
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 31 33126 45226 19338 54257 206
Krátkodobé pohľadávky 5 1585 2243 287180,00952,96
Krátkodobé záväzky 14 14414 8128 92210 18826 234
Materiál 454,61391,52468,07670,19228,09
Náklady na predaný tovar 77 93450 22886 84058 36277 314
Neobežný majetok 144 942167 883170 287191 383209 519
Obežný majetok 37 70031 75722 46314 95012 733
Obrat aktív 0,74930,57970,66870,61140,5418
Obrat neobežného majetku 0,94610,69200,75780,65920,5748
Obrat obežného majetku 3,643,665,748,449,46
Odpisy 24 62122 00121 09620 71620 416
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 24 62122 00121 09620 71620 416
Osobné náklady 136 485121 509108 18198 878107 267
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 31 33126 45226 19338 54257 206
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,30450,28750,49063,37-2,94
Pohotová likvidita II. stupeň 2,662,172,321,320,4660
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,6869-0,5924-0,5553-0,37531,08
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,87960,92270,94280,97121,05
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 7,3011,9417,5137,87-18,68
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,30450,28750,49063,37-2,94
Rýchla likvidita I. stupeň 2,271,761,961,300,4298
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,146,996,955,204,09
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,146,996,955,204,09
Služby 77 93451 52486 84058 36277 314
Stupeň prevádzkovej páky 1,450,88810,30240,4671-1,95
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 137 133116 173129 044126 156120 435
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 137 133116 173129 044126 156120 435
Tržby za vlastné výkony a tovar 137 133116 173129 044126 156120 435
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 116 173129 044126 156120 43588 661
Účtovný cash flow 32 08726 14118 70814 09911 552
Vlastné imanie 22 04115 48510 3895 292-12 532
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 183 013200 414192 973206 332222 272
Všetky záväzky 160 972184 929181 939200 395234 159
Výsledok hospodárenia 6 7104 4515 09717 82636 790
Výsledok hospodárenia po zdanení 6 7104 4515 09717 82636 790
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 4 4515 09717 82636 790-14 372
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 6 7104 4515 09717 82636 790
Zásoby 454,61391,52468,07670,19228,09
Záväzky súčet 160 972184 929181 939200 395234 159
Zisk pred zdanením 7 6394 4515 56818 00136 791
Zmena Celkovej tržby 1,180,90031,021,051,36
Zmena EBIT 1,720,79950,30930,4893-2,65
Účtovné závierky