Východoslovenské múzeum v Košiciach

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 308 4627 564 5347 864 4208 313 9628 460 589
Bežná likvidita III. stupeň 2,312,402,001,681,41
Časové rozlíšenie aktív 20,6920,69451,383 28298,31
Časové rozlíšenie pasív 54 27442 01448 78257 78965 653
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,13-1,29-1,34-1,74-1,66
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,842,692,271,921,79
Celková tržba 143 986117 258110 325105 992190 154
Celková tržba v minulom roku 117 258110 325105 992190 15497 664
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 27,7726,9534,6551,9981,51
Celkový dlh 7 002 0087 253 4217 596 4338 100 3688 293 191
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -285 434-345 822-294 682-271 104-169 264
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 285 434345 822294 682271 104169 264
Čistý cash flow 285 434345 822294 682271 104169 264
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -16 91949 89461 20454 06069 937
Čistý zisk -16 91949 89461 20454 06069 937
Čistý zisk v minulom roku 49 89461 20454 06069 93741 244
Cudzie zdroje -252 180-269 099-219 205-155 805-101 745
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 10,1836,1827,9713,313,45
Doba obratu aktív 18 60423 70926 04128 63016 513
Doba obratu pohľadávok 10,1836,1827,9713,313,45
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 255,46403,39429,87485,57184,26
EBIT v minulom roku 49 89461 20454 06069 93741 244
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -16 91949 89461 20454 06069 937
EBITDA 314 028440 957686 781863 426900 444
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 314 028440 957686 781863 426900 444
Finančná páka 28,9828,1135,8853,3683,16
Finančné účty 285 434345 822294 682271 104169 264
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 314 028440 957686 781863 426900 444
Krátkodobé pohľadávky 3 99811 5448 4483 8651 765
Krátkodobé záväzky 100 355128 702129 823141 00594 409
Materiál 67 28151 53153 04955 52754 088
Náklady na predaný tovar 173 001171 892180 617142 825130 937
Neobežný majetok 6 951 7297 155 6167 507 7917 980 1848 235 372
Obežný majetok 356 713408 897356 178330 496225 118
Obrat obežného majetku 0,40200,28480,30950,32070,8307
Odpisy 330 946391 063625 577809 366830 507
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 330 946391 063625 577809 366830 507
Osobné náklady 977 089799 833723 279660 750635 345
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 314 028440 957686 781863 426900 444
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -0,06710,18540,27920,34700,6874
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 1,992,972,672,560,9051
Pohotová likvidita II. stupeň 1,872,091,701,401,07
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8835-0,7781-0,7439-0,5747-0,6011
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,95810,95890,96590,97430,9802
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 27,7726,9534,6551,9981,51
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,06710,18540,27920,34700,6874
Rýchla likvidita I. stupeň 1,852,031,651,361,06
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 22,3016,4511,069,389,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 22,3016,4511,069,389,21
Služby 173 001171 892180 617142 825130 937
Stupeň prevádzkovej páky -0,27610,76701,091,390,8709
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 143 387116 455110 231105 992187 013
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 143 387116 455110 231105 992187 013
Tržby za vlastné výkony a tovar 143 986117 258110 325105 992190 154
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 117 258110 325105 992190 15497 664
Účtovný cash flow 285 434345 822294 682271 104169 264
Vlastné imanie 252 180269 099219 205155 805101 745
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 308 4627 564 5347 864 4208 313 9628 460 589
Všetky záväzky 7 002 0087 253 4217 596 4338 100 3688 293 191
Výsledok hospodárenia -16 91949 89461 20454 06069 937
Výsledok hospodárenia po zdanení -16 91949 89461 20454 06069 937
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 49 89461 20454 06069 93741 244
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -16 91949 89461 20454 06069 937
Zásoby 67 28151 53153 04955 52754 088
Záväzky súčet 7 002 0087 253 4217 596 4338 100 3688 293 191
Zisk pred zdanením -16 91349 89961 20954 06369 939
Zmena Celkovej tržby 1,231,061,040,55741,95
Zmena EBIT -0,33910,81521,130,77301,70
Účtovné závierky