Computer Information Systems, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 350 870410 671383 941492 663586 446
Bežná likvidita III. stupeň 3,211,631,882,352,26
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,000061 199124 720
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,0000143 288207 883
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6778-1,09-0,62950,3559-0,9407
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,651,250,8252-1,526,31
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,43860,90670,79400,25740,1701
Celkové tržby 352 301414 808431 491640 2570,0000
Celkový dlh 106 981195 290169 93171 51655 028
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -165 310-235 163-134 711-205 469-304 345
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 165 310235 163134 711205 469304 345
Čistý cash flow 165 310235 163134 711-98 876304 345
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 119 329132 998131 965216 390206 528
Čistý zisk 94 039103 596104 117168 663206 528
Čistý zisk v minulom roku 103 596104 117134 263206 528176 870
Cudzie zdroje -243 889-215 381-214 010-277 859-323 535
Daň z príjmov 25 29029 40227 84447 7270,0000
Daň z príjmov v minulom roku 29 40227 84538 09661 6900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 25 29029 40227 84447 7270,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,000060 42451 7500,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 96,8615,65110,34101,9547,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 45,079,33101,7695,7646,02
Doba obratu aktív 375,91376,12318,65269,19333,42
Doba obratu pohľadávok 96,8670,99153,29101,9547,28
Doba obratu zásob 258,08162,28109,0466,24143,26
Doba splácania záväzkov 390,58560,03460,12119,6053,14
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 107,44172,73135,4935,4927,43
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 82,94123,14140,4762,890,0000
EBIT v minulom roku 132 998131 966172 359268 218176 870
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 119 329132 998131 965216 390206 528
EBITDA 133 922147 735124 473223 034271 551
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 133 922147 735124 473223 034271 551
Finančná páka 1,441,911,791,771,81
Finančné účty 165 310235 163134 711205 469304 345
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6951-0,5245-0,5574-0,5640-0,5517
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,69510,52450,55740,56400,5517
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 133 784147 621143 608222 809271 371
Krátkodobé pohľadávky 90 40617 086132 947186 58683 156
Krátkodobé záväzky 100 281188 591163 24664 95048 242
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 21 29441 46949 8360,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,00000,000031 1181,561,34
Nákladové úroky 0,00000,00004,000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00004,000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 194 366243 052270 366403 309322 624
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 93 714122 915129 498198 223171 969
Neobežný majetok 28 89143 34925 8473 4336 730
Obežný majetok 321 979367 322358 094428 031454 996
Obrat aktív 0,97100,97041,151,361,09
Obrat neobežného majetku 11,799,1917,01194,5995,39
Obrat obežného majetku 1,061,081,231,561,41
Obrat zásob 1,412,253,355,512,55
Odpisy 14 45814 6041 9996 5943 764
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 45814 6041 9993 2973 764
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 0,00000,00000,00003 2970,0000
Osobné náklady 22 91021 69525 60946 7570,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 214,00214,00242,00239,00180,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 76,00100,00211,0014,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 0,00000,00000,000034 1550,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 108 497118 200106 116175 257210 292
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,38560,48100,48650,60700,6383
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,34010,32390,34370,61940,5456
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,47620,59890,59800,76080,6252
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,47110,57260,35090,41710,5190
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,46920,56690,3122-0,15440,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 1,691,391,171,340,9638
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 6,897,905,925,660,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 4,234,725,494,9684,85
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,48520,59010,3063-0,14800,4741
Pohľadávky z obchodného styku 42 07210 182122 610175 26580 945
Pohotová likvidita II. stupeň 2,551,341,642,182,00
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,48-0,9159-1,592,81-1,06
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000033 6780,00000,0000
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,43860,90670,79400,25740,1701
Pridaná hodnota 157 935171 438151 542264 707319 359
Primárna platobná neschopnosť 0,50614,070,40650,19490,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,38560,48100,48650,60700,6383
Rýchla likvidita I. stupeň 1,651,250,82520,98671,19
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,79881,321,370,32070,2026
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,79881,321,370,32070,2026
Služby 93 729113 043135 634167 253151 123
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 350 870410 671383 941492 663586 446
Spotreba materiálu… 6 9237 0945 2346 3148 266
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 340 688398 527449 365668 016641 983
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00009 5830,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 148 611190 587201 441272 048271 054
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 192 077207 940238 341395 968370 929
Účtovný cash flow 165 310235 163134 711-98 876304 345
Úrokové krytie 0,00000,000032 9910,00000,0000
Vlastné imanie 243 889215 381214 010277 859323 535
Všetky záväzky 106 981195 290169 93171 51655 028
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,0000142 577202 069
Výsledok hospodárenia 119 464133 131132 057216 440267 787
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 119 464133 131132 057216 440267 787
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 94 039103 596104 117168 663206 528
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 103 596104 117134 263206 528176 870
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 119 330132 998131 961216 390268 218
Zásoby 66 26354 64938 68635 97667 495
Záväzky 106 981195 290169 93171 51655 028
Záväzky z obchodného styku 21 29441 46949 83634 1550,0000
Zisk pred zdanením 119 330132 998131 961216 390268 218
Zmena EBIT 0,89721,010,76560,80681,17
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-31 5198 734
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,00000,00000,0000-31 5198 734
Účtovné závierky