Obec Horná Ves

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 870 448821 440810 424791 398811 683
Bežná likvidita III. stupeň 2,461,941,551,301,03
Časové rozlíšenie aktív 367,36410,65364,03225,49233,84
Časové rozlíšenie pasív 124 271149 498162 344166 936194 558
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 30,5235,3131,9322,9640,28
Celková tržba 84 54179 41884 27582 90197 734
Celková tržba v minulom roku 77 61884 27582 90176 87592 137
Celkový dlh 15 74111 14010 37512 1428 388
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -324 628-306 245-263 814-228 615-204 319
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 324 628306 245263 814228 615204 319
Čistý cash flow 324 628306 245263 814228 615204 319
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 31 51123 09725 3861 47210 159
Čistý zisk 31 51123 09725 3861 47210 159
Čistý zisk v minulom roku 38 12325 3861 4722 109-9 304
Cudzie zdroje -730 436-660 802-637 705-612 319-608 738
Dlhodobé pohľadávky 4 2352 8804 5694 6902 883
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 3,353,453,254,276,31
Doba obratu aktív 3 7583 7753 5103 4843 031
Doba obratu pohľadávok 21,6416,6923,0424,9217,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 45,9239,8635,7843,8318,94
EBIT v minulom roku 38 12325 3861 4722 109-9 304
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 31 51123 09725 3861 47210 159
EBITDA 61 66254 81559 15034 42543 660
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 61 66254 81559 15034 42543 660
Finančná páka 1,191,241,271,291,33
Finančné účty 324 628306 245263 814228 615204 319
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8391-0,8044-0,7869-0,7737-0,7500
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,83910,80440,78690,77370,7500
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 61 66254 81559 15034 42543 660
Krátkodobé pohľadávky 776,28751,28751,28969,131 689
Krátkodobé záväzky 10 6378 6738 2629 9565 072
Materiál 5 9420,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 44 45348 99347 11050 27742 567
Neobežný majetok 534 499510 875540 926556 899601 828
Obežný majetok 335 581310 155269 134234 274209 622
Odpisy 30 15131 71933 76432 95333 501
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 30 15131 71933 76432 95333 501
Osobné náklady 98 48076 40266 52063 00363 196
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 61 66254 81559 15034 42543 660
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 3,843,863,132,762,09
Pohotová likvidita II. stupeň 2,411,941,551,301,03
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -2,25-2,16-2,42-2,68-2,98
Rýchla likvidita I. stupeň 2,411,941,551,291,02
Služby 44 45348 99347 11050 27742 567
Stupeň prevádzkovej páky 0,75890,965516,960,6471-1,03
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 84 54179 41884 27582 90197 734
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 84 54179 41884 27582 90197 734
Tržby za vlastné výkony a tovar 84 54179 41884 27582 90197 734
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 77 61884 27582 90176 87592 137
Účtovný cash flow 324 628306 245263 814228 615204 319
Vlastné imanie 730 436660 802637 705612 319608 738
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 870 448821 440810 424791 398811 683
Všetky záväzky 15 74111 14010 37512 1428 388
Výsledok hospodárenia 31 51123 09725 3861 47210 159
Výsledok hospodárenia po zdanení 31 51123 09725 3861 47210 159
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 38 12325 3861 4722 109-9 304
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 31 51123 09725 3861 47210 159
Zásoby 5 9420,00000,00000,00000,0000
Záväzky súčet 15 74111 14010 37512 1428 388
Zisk pred zdanením 31 62623 18526 3482 43610 163
Zmena Celkovej tržby 1,090,94241,021,081,06
Zmena EBIT 0,82650,909817,240,6979-1,09
Účtovné závierky