InSYS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 128 029126 46874 50361 26250 099
Bankové úvery 0,000014 7970,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 1,291,051,121,030,5123
Bežné bankové úvery 0,000014 7970,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 2 0481 501396,001 7372 159
Časové rozlíšenie pasív 18,0090,0011,00147,0032,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0916-0,65820,322567,830,2842
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,832,944,50-460,51-2,14
Celkové tržby 159 205138 597121 853130 2680,0000
Celkový dlh 82 83194 30860 94361 24894 105
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 792-5 1361 176-307,0029 380
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 34 18638 32717 21821 58712 515
Čistý cash flow -4 14021 109-4 3699 02212 515
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 17 37921 91216 04726 015-4 758
Čistý zisk 13 11018 52113 68221 717-4 780
Čistý zisk v minulom roku 18 52113 68221 7179 574-15 307
Cudzie zdroje -45 180-32 070-13 549133,0044 038
Daň z príjmov 4 2693 3912 3654 2980,0000
Daň z príjmov v minulom roku 3 3912 3654 298962,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 4 2693 3912 3654 2980,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 157,69152,43148,25112,39128,94
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 79,2277,8656,0328,7823,11
Doba obratu aktív 293,52337,28228,37181,83206,53
Doba obratu pohľadávok 157,69152,43148,25112,39128,94
Doba obratu zásob 0,00000,00000,00000,0000503,89
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000327,07
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 144,36159,00125,02113,05204,45
EBIT v minulom roku 21 91216 04726 01510 536-15 034
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 17 37921 91216 04726 015-4 758
EBITDA 35 10629 13614 82619 5973 662
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 35 10629 13614 82619 5973 662
Finančná páka 2,833,945,50-460,62-1,14
Finančné účty 34 18638 32717 21821 58712 515
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,3529-0,2536-0,18190,00220,8790
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,35290,25360,1819-0,0022-0,8790
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 34 65528 54119 93732 9133 180
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49180,47140,54750,62170,9900
Krátkodobé finančné výpomoci 18 39418 39418 39421 28041 895
Krátkodobé pohľadávky 68 78057 15748 36537 86631 279
Krátkodobé záväzky 62 96559 61840 78838 08749 596
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,000067,81
Materiál 103,00133,00121,0072,00936,00
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000022,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000273,00
Náklady na predaný tovar 104 21491 61273 84670 86955 347
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,00000,00000,0000678,00
Neobežný majetok 22 91229 3508 0050,00003 210
Obežný majetok 103 06995 61766 10259 52544 730
Obrat aktív 1,241,081,602,011,77
Obrat neobežného majetku 6,954,6614,880,000027,58
Obrat obežného majetku 1,541,431,802,071,98
Obrat zásob 0,00000,00000,00000,00000,7244
Odpisy 17 2766 6321 1440,00007 932
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8 6383 3161 1440,00007 932
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 8 6383 3160,00000,00000,0000
Osobné náklady 26 09620 82828 48330 4060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 451,00595,00383,00484,00482,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 46 51445 62827 06817 1950,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 30 38625 15314 82621 7173 152
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,20620,28380,42831,032,23
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,26720,32820,47611,13-10,10
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,47460,46030,62970,58350,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,00000,00000,00000,5997
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 2,112,171,591,710,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,651,531,714,18
Pohľadávky z obchodného styku 34 55629 19518 2809 6985 606
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,041,111,030,5021
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 10,91-1,523,100,01473,52
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,0000568,86
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,14370,26240,24690,34740,8362
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,64700,74570,81800,99981,88
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,832,944,50-460,51-2,14
Pridaná hodnota 54 99145 25145 23352 10633 194
Primárna platobná neschopnosť 1,351,561,481,770,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,29020,57751,01-163,290,1085
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,363,244,113,1325,70
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,363,244,113,1325,70
Služby 86 60673 03955 00553 53238 958
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 128 029126 46874 50361 26250 099
Spotreba materiálu… 17 60818 57318 84117 33715 711
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 18 39433 19118 39421 28041 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 159 205136 863121 826129 87588 541
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00000,00002 7476 9000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,00000,0000713,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 159 205136 863119 079122 97587 828
Účtovný cash flow -4 14021 109-4 3699 02212 515
Úročený dlh 18 39433 19118 39421 28041 895
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000-216,27
Vlastné imanie 45 18032 07013 549-133,00-44 038
Všetky záväzky 82 83194 30860 94361 24894 105
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,000032,00
Výsledok hospodárenia 17 83022 50416 42926 497-4 270
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 17 83022 50416 42926 497-4 270
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 13 11018 52113 68221 717-4 780
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 52113 68221 7179 574-15 307
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 17 37921 91216 04726 015-4 780
Zásoby 103,00133,00519,0072,00936,00
Záväzky 82 83194 30860 94361 24894 105
Záväzky z obchodného styku 46 51445 62827 06817 1950,0000
Zisk pred zdanením 17 37921 91216 04726 015-4 780
Zmena EBIT 0,79311,370,61682,470,3165