TEREX, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 5 7406 0746 5347 4338 520
Bežná likvidita III. stupeň 53,156 0746 5347 43348,14
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,6518-0,6588-0,7745-0,8061-0,8544
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 27,943 3414 2845 18335,44
Celkový dlh 1 1101 0031 0031 0031 179
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 018-3 341-4 284-5 183-6 272
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 0183 3414 2845 1836 272
Čistý cash flow 3 0183 3414 2845 1836 272
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -441,00-460,00-419,00-431,00-364,00
Čistý zisk -441,00-460,00-899,00-911,00-844,00
Čistý zisk v minulom roku -460,00-899,00-911,00-844,00-2 361
Cudzie zdroje -4 630-5 071-5 531-6 430-7 341
Daň z príjmov 0,00000,0000480,00480,00480,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000480,00480,00480,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000480,00480,00480,00
EBIT v minulom roku -460,00-419,00-431,00-364,00-1 401
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -441,00-460,00-419,00-431,00-364,00
EBITDA -339,00-351,00-338,00-328,00-289,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -339,00-351,00-338,00-328,00-289,00
Efektívna daňová sadzba 0,00000,0000-1,15-1,11-1,32
Finančná páka 1,241,201,181,161,16
Finančné účty 3 0183 3414 2845 1836 272
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8066-0,8349-0,8465-0,8651-0,8616
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,80660,83490,84650,86510,8616
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -448,00-457,00-439,00-422,00-378,00
Krátkodobé pohľadávky 2 7222 7332 2502 2502 248
Krátkodobé záväzky 108,001,00001,00001,0000177,00
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 107,000,00000,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 220,00232,00338,00208,00289,00
Obežný majetok 5 7406 0746 5347 4338 520
Ostatné náklady na finančnú činnosť 109,00106,00101,0094,0089,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -441,00-460,00-899,00-911,00-844,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52580,55000,65560,69730,7362
Pohotová likvidita II. stupeň 53,156 0746 5347 43348,14
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,53-1,52-1,29-1,24-1,17
Pridaná hodnota -220,00-232,00-338,00-208,00-289,00
Rýchla likvidita I. stupeň 27,943 3414 2845 18335,44
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -3,27-2,86-2,97-3,06-4,08
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -3,27-2,86-2,97-3,06-4,08
Služby 220,00232,00338,00208,00289,00
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 7406 0746 5347 4338 520
Účtovný cash flow 3 0183 3414 2845 1836 272
Vlastné imanie 4 6305 0715 5316 4307 341
Všetky záväzky 1 1101 0031 0031 0031 179
Výsledok hospodárenia -339,00-351,00-338,00-328,00-289,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -339,00-351,00-338,00-328,00-289,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -441,00-460,00-899,00-911,00-844,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -460,00-899,00-911,00-844,00-2 361
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -441,00-460,00-419,00-431,00-364,00
Záväzky 1 1101 0031 0031 0031 179
Záväzky z obchodného styku 107,000,00000,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením -441,00-460,00-419,00-431,00-364,00
Zmena EBIT 0,95871,100,97221,180,2598