GDM, a. s. v likvidácii

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20152014201220112010
Aktíva 0,000023 536 8730,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,00003,910,00000,00000,0000
Časové rozlíšenie aktív 0,000042 2170,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,0000-0,77930,00000,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00002,160,00000,00000,0000
Celkový dlh 0,00006 839 9240,00000,00000,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 0,0000-13 012 2980,00000,00000,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 0,000013 012 2980,00000,00000,0000
Čistý cash flow 0,000013 012 2980,00000,00000,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,000011 453 9720,00000,00000,0000
Čistý zisk 0,000011 192 7810,00000,00000,0000
Čistý zisk v minulom roku 0,00002 023 6310,00000,00000,0000
Cudzie zdroje 0,0000-16 696 9490,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,000069,850,00000,00000,0000
Doba obratu aktív 0,0000156,850,00000,00000,0000
Doba obratu pohľadávok 0,000069,850,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov 0,000049,010,00000,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 0,000040,160,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 0,00002 735 2160,00000,00000,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,000011 453 9720,00000,00000,0000
EBITDA 0,00007 092 7790,00000,00000,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 0,00007 092 7790,00000,00000,0000
Finančná páka 0,00001,410,00000,00000,0000
Finančné účty 0,000013 012 2980,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,0000-0,70940,00000,00000,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,00000,70940,00000,00000,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 0,00007 063 1880,00000,00000,0000
Krátkodobé pohľadávky 0,000010 482 3580,00000,00000,0000
Krátkodobé záväzky 0,00006 025 8250,00000,00000,0000
Krytie dlhovej služby 0,000027,160,00000,00000,0000
Nákladové úroky 0,0000261 1910,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000711 5850,00000,00000,0000
Náklady na predaný tovar 0,000043 954 0960,00000,00000,0000
Obežný majetok 0,000023 494 6560,00000,00000,0000
Obrat aktív 0,00002,330,00000,00000,0000
Obrat obežného majetku 0,00002,330,00000,00000,0000
Odpisy 0,00002 496 3290,00000,00000,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00002 496 3290,00000,00000,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 0,000029 5910,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,000013 689 1100,00000,00000,0000
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,00000,67030,00000,00000,0000
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,00000,65410,00000,00000,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00000,55280,00000,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00004,330,00000,00000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 0,00003,910,00000,00000,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 0,0000-1,280,00000,00000,0000
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,000049,820,00000,00000,0000
Pridaná hodnota 0,000010 819 1840,00000,00000,0000
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,00000,67030,00000,00000,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00002,160,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,00000,96440,00000,00000,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,00000,96440,00000,00000,0000
Služby 0,00006 983 6320,00000,00000,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0,000023 536 8730,00000,00000,0000
Spotreba materiálu… 0,000037 889 4150,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 0,000054 773 2800,00000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 0,000054 773 2800,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 0,000013 012 2980,00000,00000,0000
Úrokové krytie 0,000043,850,00000,00000,0000
Vlastné imanie 0,000016 696 9490,00000,00000,0000
Všetky záväzky 0,00006 839 9240,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 0,00003 393 4630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 0,00003 393 4630,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,000011 192 7810,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00002 023 6310,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 0,000014 743 3160,00000,00000,0000
Záväzky 0,00006 839 9240,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 0,000014 743 3160,00000,00000,0000
Zmena EBIT 0,00004,190,00000,00000,0000
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000918 9510,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 0,0000918 9510,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00001 202 9870,00000,00000,0000