Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 59 00037 47038 69212 47012 636
Bežná likvidita III. stupeň 1,371,291,181,171,34
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -3,31-4,82-15,67-13,62-5,75
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,021,071,031,091,03
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 11,6513,5946,3314,596,87
Celkový dlh 54 33534 90137 87511 67011 031
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -15 453-12 380-12 808-10 893-9 224
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 15 45312 38012 80810 8939 224
Čistý cash flow 15 45312 38012 80810 8939 224
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 1 2491 75217,48-1 9661 130
Čistý zisk 1 2491 75217,48-1 9661 130
Čistý zisk v minulom roku 847,6817,48-1 9661 161-1 172
Cudzie zdroje -4 665-2 569-817,48-800,00-1 605
EBIT v minulom roku 847,6817,48-1 9661 161-1 172
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 1 2491 75217,48-1 9661 130
EBITDA 3 4483 265760,16-1 5231 259
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 4483 265760,16-1 5231 259
Finančná páka 12,6514,5947,3315,597,87
Finančné účty 15 45312 38012 80810 8939 224
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 4483 265760,16-1 5231 259
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,25690,30940,32060,80310,7072
Krátkodobé záväzky 15 15711 59412 40510 0158 936
Materiál 5 3782 5691 850800,002 766
Náklady na predaný tovar 35 20621 37022 34618 16811 063
Neobežný majetok 38 17022 52124 034776,76646,67
Obežný majetok 20 83114 94914 65811 69311 990
Odpisy 2 1991 513742,68442,69129,33
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 1991 513742,68442,69129,33
Osobné náklady 196 482146 365138 045125 71797 873
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 4483 265760,16-1 5231 259
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,26760,68180,0214-2,460,7041
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,02850,06770,0007-0,80090,3054
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,26190,33040,33100,87360,7299
Pohotová likvidita II. stupeň 1,021,071,031,091,03
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,92090,93140,97890,93580,8730
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 11,6513,5946,3314,596,87
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,26760,68180,0214-2,460,7041
Rýchla likvidita I. stupeň 1,021,071,031,091,03
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,7610,6949,82-7,668,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,7610,6949,82-7,668,76
Služby 35 20621 37022 34618 16811 063
Účtovný cash flow 15 45312 38012 80810 8939 224
Vlastné imanie 4 6652 569817,48800,001 605
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 59 00037 47038 69212 47012 636
Všetky záväzky 54 33534 90137 87511 67011 031
Výsledok hospodárenia 1 2491 75217,48-1 9661 130
Výsledok hospodárenia po zdanení 1 2491 75217,48-1 9661 130
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 847,6817,48-1 9661 161-1 172
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 1 2491 75217,48-1 9661 130
Zásoby 5 3782 5691 850800,002 766
Záväzky súčet 54 33534 90137 87511 67011 031
Zisk pred zdanením 1 2491 75217,48-1 9661 130
Zmena EBIT 1,47100,20-0,0089-1,69-0,9642
Účtovné závierky