Národný jadrový fond

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 755 404 9161 644 722 8501 544 589 7501 453 158 1941 350 435 140
Bežná likvidita III. stupeň 1 964916,87715,25477,64840,45
Časové rozlíšenie aktív 10 988 88024 683 74321 716 98226 276 88827 461 131
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,9945-0,9862-0,9876-0,9842-0,9822
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1 952903,11705,20469,01823,36
Celkový dlh 1 327 6082 102 8972 683 0403 319 5793 500 265
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 744 397 209-1 620 013 327-1 522 859 248-1 426 861 483-1 322 973 529
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 744 397 2091 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 529
Čistý cash flow 1 744 397 2091 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 529
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 111 457 355100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884
Čistý zisk 111 457 355100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884
Čistý zisk v minulom roku 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884110 396 524
Cudzie zdroje -1 754 077 309-1 642 619 953-1 541 906 710-1 449 838 615-1 346 934 875
EBIT v minulom roku 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884110 396 524
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 111 457 355100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884
EBITDA 111 469 708100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 111 469 708100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364
Finančná páka 1,001,001,001,001,00
Finančné účty 1 744 397 2091 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 529
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9992-0,9987-0,9983-0,9977-0,9974
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,99920,99870,99830,99770,9974
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 111 469 708100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364
Krátkodobé záväzky 893 8751 793 8232 159 4813 042 3041 606 792
Náklady na predaný tovar 33 05343 80736 52934 27562 970
Neobežný majetok 18 82825 78013 52019 823479,58
Obežný majetok 1 744 397 2091 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 529
Odpisy 12 35311 7406 3035 617480,12
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 12 35311 7406 3035 617480,12
Osobné náklady 764 852783 773714 877677 880636 331
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 111 469 708100 724 98392 074 398102 909 35795 729 364
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,99370,98500,98590,98190,9797
Pohotová likvidita II. stupeň 1 964916,87715,25477,64840,45
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,01-1,01-1,01-1,02-1,02
Rýchla likvidita I. stupeň 1 952903,11705,20469,01823,36
Služby 33 05343 80736 52934 27562 970
Účtovný cash flow 1 744 397 2091 620 013 3271 522 859 2481 426 861 4831 322 973 529
Vlastné imanie 1 754 077 3091 642 619 9531 541 906 7101 449 838 6151 346 934 875
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 755 404 9161 644 722 8501 544 589 7501 453 158 1941 350 435 140
Všetky záväzky 1 327 6082 102 8972 683 0403 319 5793 500 265
Výsledok hospodárenia 111 457 355100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884
Výsledok hospodárenia po zdanení 111 457 355100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884110 396 524
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 111 457 355100 713 24392 068 095102 903 74095 728 884
Záväzky súčet 1 327 6082 102 8972 683 0403 319 5793 500 265
Zisk pred zdanením 121 068 462110 051 044100 761 706111 619 385104 103 370
Zmena EBIT 1,111,090,89471,070,8671
Účtovné závierky