Rada pre vysielanie a retransmisiu

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 240 307198 607175 773116 094123 518
Bežná likvidita III. stupeň 1,611,351,141,341,23
Časové rozlíšenie aktív 36 65949 57543 1861 5892 759
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 16,62-12,48-1 77420,722,57
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,68490,63570,62190,93310,9704
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -46,8532,234 482-39,91-6,47
Celkový dlh 245 548192 630175 734119 078146 117
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -87 096-74 566-69 541-61 827-58 057
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 87 09674 56669 54161 82758 057
Čistý cash flow 87 09674 56669 54161 82758 057
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -11 2175 9383 02319 615-7 677
Čistý zisk -11 2175 9383 02319 615-7 677
Čistý zisk v minulom roku 5 9383 02319 615-7 6775 703
Cudzie zdroje 5 241-5 977-39,212 98422 599
EBIT v minulom roku 5 9383 02319 615-7 6775 703
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -11 2175 9383 02319 615-7 677
EBITDA 7 23328 46523 51042 34515 539
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 7 23328 46523 51042 34515 539
Finančná páka -45,8533,234 483-38,91-5,47
Finančné účty 87 09674 56669 54161 82758 057
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 7 23328 46523 51042 34515 539
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,52920,59060,63610,57070,4844
Krátkodobé pohľadávky 81 62434 01814 28225 30712 602
Krátkodobé záväzky 127 172117 294111 81466 25959 827
Náklady na predaný tovar 308 413342 285287 154290 426274 954
Neobežný majetok 34 92840 44848 76427 37150 100
Obežný majetok 168 720108 58483 82387 13570 659
Odpisy 18 45022 52820 48722 72923 216
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 45022 52820 48722 72923 216
Osobné náklady 1 216 6281 011 615964 311815 078791 863
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 7 23328 46523 51042 34515 539
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 2,140,993477,10-6,570,3397
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,36240,37540,39560,53260,4700
Pohotová likvidita II. stupeň 1,611,351,141,341,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,020,96990,99981,031,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -46,8532,234 482-39,91-6,47
Rentabilita vlastného imania, ROE 2,140,993477,10-6,570,3397
Rýchla likvidita I. stupeň 0,68490,63570,62190,93310,9704
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 33,956,777,472,819,40
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 33,956,777,472,819,40
Služby 308 413342 285287 154290 426274 954
Účtovný cash flow 87 09674 56669 54161 82758 057
Vlastné imanie -5 2415 97739,21-2 984-22 599
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 240 307198 607175 773116 094123 518
Všetky záväzky 245 548192 630175 734119 078146 117
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 2,140,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -11 2175 9383 02319 615-7 677
Výsledok hospodárenia po zdanení -11 2175 9383 02319 615-7 677
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 5 9383 02319 615-7 6775 703
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -11 2175 9383 02319 615-7 677
Záväzky súčet 245 548192 630175 734119 078146 117
Zisk pred zdanením -11 2175 9383 02319 615-7 677
Zmena EBIT -1,891,960,1541-2,55-1,35
Účtovné závierky