EQUIS spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 96 983122 404123 233130 021141 865
Bežná likvidita III. stupeň 17,9317,3431,338,234,19
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8456-0,6744-0,5432-0,7252-0,9180
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 14,9612,2720,067,413,29
Celkové tržby 100 83498 682172 042123 837215 081
Celkový dlh 5 3656 5773 43211 74831 047
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -77 471-78 111-65 070-85 766-101 736
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 77 47178 11165 07085 766101 736
Čistý cash flow 77 47178 11165 07085 766101 736
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -24 209-3 6602 6558 71324 609
Čistý zisk -24 209-3 9741 5287 45520 731
Čistý zisk v minulom roku -3 9741 5287 45520 731-21 339
Cudzie zdroje -91 618-115 827-119 801-118 273-110 818
Daň z príjmov 0,0000314,001 1271 2583 878
Daň z príjmov v minulom roku 314,001 1271 2583 878960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000314,001 1271 2583 878
Dlhodobé pohľadávky 129,00130,001 0461 2851 401
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,84102,8648,4328,4848,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 55,84102,8644,7917,8448,82
Doba obratu aktív 351,06390,12287,96386,55250,96
Doba obratu pohľadávok 56,30103,2750,8832,3051,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 18,7520,297,5834,4354,67
EBIT v minulom roku -3 6602 6558 71324 609-20 379
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -24 209-3 6602 6558 71324 609
EBITDA -16 1195 14315 62218 29533 211
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 1195 14315 62218 29533 211
Finančná páka 1,061,061,031,101,28
Finančné účty 77 47178 11165 07085 766101 736
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9447-0,9463-0,9722-0,9096-0,7812
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,94470,94630,97220,90960,7812
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -16 2774 99915 49718 16933 080
Krátkodobé pohľadávky 15 42532 27320 7279 58027 600
Krátkodobé záväzky 5 1806 3663 24411 58130 902
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 1 7531 594488,008 36124 956
Náklady na predaný tovar 91 45572 583136 86087 409161 854
Neobežný majetok 3 95811 89020 55033 39011 128
Obežný majetok 93 025110 514102 68396 631130 737
Obrat aktív 1,040,93561,270,94431,45
Obrat neobežného majetku 25,489,637,603,6818,54
Obrat obežného majetku 1,081,041,521,271,58
Odpisy 7 9328 65912 8409 4588 472
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 7 9328 65912 8409 4588 472
Osobné náklady 18 67218 47716 41616 24215 835
Ostatné náklady na finančnú činnosť 190,00155,00125,00126,00131,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 32,0011,000,00000,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -16 2774 68514 36816 91329 203
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,79880,63810,52800,65960,7171
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,990,70800,46660,45930,3560
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,76830,79150,37820,69260,4730
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,50231,412,142,182,81
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,35250,96181,201,381,83
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,76830,68210,41660,69860,4931
Pohľadávky z obchodného styku 15 42532 27319 1676 00027 600
Pohotová likvidita II. stupeň 17,9317,3426,458,234,19
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -1,18-1,48-1,84-1,38-1,09
Pridaná hodnota 9 37926 09935 18235 36444 479
Primárna platobná neschopnosť 0,11360,04940,02551,390,9042
Rýchla likvidita I. stupeň 14,9612,2720,067,413,29
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -0,33281,280,21970,64210,9348
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -0,33281,280,21970,64210,9348
Služby 82 74964 670127 68878 140151 701
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 96 983122 404123 233130 021141 865
Spotreba materiálu… 8 7067 9139 1729 26910 153
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 100 834114 522156 202122 773206 333
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 100 834114 522156 202122 773206 333
Účtovný cash flow 77 47178 11165 07085 766101 736
Vlastné imanie 91 618115 827119 801118 273110 818
Všetky záväzky 5 3656 5773 43211 74831 047
Výsledok hospodárenia -24 051-3 5162 7828 83724 739
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -24 051-3 5162 7828 83724 739
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -24 209-3 9741 5287 45520 731
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -3 9741 5287 45520 731-21 339
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -24 209-3 6602 6558 71324 609
Zásoby 0,00000,000015 8400,00000,0000
Záväzky 5 3656 5773 43211 74831 047
Záväzky z obchodného styku 1 7531 594488,008 36124 956
Zisk pred zdanením -24 209-3 6602 6558 71324 609
Zmena EBIT 6,61-1,380,30470,3541-1,21