Zastupiteľstvo Ruského centra medzinárodnej vedeckej a kultúrnej spolupráce pri Ministerstve zahraničných vecí RF (Ruské centrum vedy a kultúry)

Podľa našich dostupných informácií, spoločnosť od roku 2011 nepodala žiadnu účtovnú závierku!