Pôdohospodárska platobná agentúra

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 77 392 89690 515 81789 126 93788 320 78993 491 867
Bežná likvidita III. stupeň 7,2215,5811,8311,6310,37
Časové rozlíšenie aktív 268 950307 67124 9300,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,22-1,06-1,00-0,9024-0,8730
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 6,7012,149,489,618,07
Celková tržba 366 6930,00000,00000,00000,0000
Celkový dlh 22 322 72727 124 67322 823 66114 629 47314 917 752
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -67 371 325-66 894 842-66 549 781-66 499 297-68 594 452
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 67 371 32566 894 84266 549 78166 499 29768 594 452
Čistý cash flow 67 371 32566 894 84266 549 78166 499 29768 594 452
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
Čistý zisk -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
Čistý zisk v minulom roku 7 515 025-4 433 2142 609 623-7 434 57429 228 482
Cudzie zdroje -55 070 169-63 391 144-66 303 276-73 691 316-78 574 115
Dlhodobé pohľadávky 154 2943 9060,00000,00000,0000
EBIT v minulom roku 7 515 025-4 433 2142 609 623-7 434 57429 228 482
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
EBITDA -5 459 8601 970 457-2 270 4904 390 63916 347 921
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -5 459 8601 970 457-2 270 4904 390 63916 347 921
Finančná páka 1,411,431,341,201,19
Finančné účty 67 371 32566 894 84266 549 78166 499 29768 594 452
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,7116-0,7003-0,7439-0,8344-0,8404
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,71160,70030,74390,83440,8404
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -5 459 8601 970 457-2 270 4904 390 63916 347 921
Krátkodobé pohľadávky 4 896 01018 290 80416 149 64813 999 73119 585 060
Krátkodobé záväzky 10 051 9015 509 4397 023 2276 920 9488 503 361
Materiál 9 8966 7077 0358 5708 434
Náklady na predaný tovar 9 201 3057 506 0843 954 3284 540 0694 806 434
Neobežný majetok 3 927 4033 726 0395 024 7926 024 6703 251 192
Obežný majetok 73 196 54386 482 10684 077 21582 296 11990 240 676
Odpisy 1 905 6442 213 6722 162 7231 781 0161 016 078
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 905 6442 213 6722 162 7231 781 0161 016 078
Osobné náklady 15 274 22213 457 62112 580 52112 590 81210 868 703
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 459 8601 970 457-2 270 4904 390 63916 347 921
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,87050,73900,74670,75290,7337
Pohotová likvidita II. stupeň 7,2215,5211,7811,6310,37
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -0,8174-0,9476-0,9963-1,11-1,15
Rýchla likvidita I. stupeň 6,7012,149,489,618,07
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -4,0913,77-10,053,330,9125
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -4,0913,77-10,053,330,9125
Služby 9 201 3057 506 0843 954 3284 540 0694 806 434
Tržby za vlastné výkony a tovar 366 6930,00000,00000,00000,0000
Účtovný cash flow 67 371 32566 894 84266 549 78166 499 29768 594 452
Vlastné imanie 55 070 16963 391 14466 303 27673 691 31678 574 115
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 77 392 89690 515 81789 126 93788 320 78993 491 867
Všetky záväzky 22 322 72727 124 67322 823 66114 629 47314 917 752
Výsledok hospodárenia -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
Výsledok hospodárenia po zdanení -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 7 515 025-4 433 2142 609 623-7 434 57429 228 482
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
Zásoby 9 896357 728358 0568 5708 434
Záväzky súčet 22 322 72727 124 67322 823 66114 629 47314 917 752
Zisk pred zdanením -7 365 504-243 215-4 433 2142 609 62315 331 843
Zmena EBIT -0,98010,0549-1,70-0,35100,5246
Účtovné závierky