"BIOTHERM, spol. s r.o."

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 4 1373 2233 2963 27820 215
Bežná likvidita III. stupeň 0,60790,72940,88650,68410,7648
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,000028,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,56730,49061,390,4765-4,05
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -2,50-3,53-7,57-3,0611,28
Celkové tržby 7 0507 45010 8909 2400,0000
Celkový dlh 6 8924 4993 7984 87118 569
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 563-626,00-698,00-759,00-6 669
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 563626,00698,00759,006 669
Čistý cash flow 1 563626,00698,00759,006 669
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 479-294,001 571363,00596,00
Čistý zisk -1 479-774,001 091-117,00596,00
Čistý zisk v minulom roku -774,001 091-117,00-3 122-779,00
Cudzie zdroje 2 7551 276502,001 593-1 646
Daň z príjmov 0,0000480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 480,00480,00480,00480,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000480,00480,00480,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 119,61109,70103,84124,39130,51
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 119,61108,32102,54122,83130,51
Doba obratu aktív 223,70157,91152,86182,11369,77
Doba obratu pohľadávok 119,61109,70103,84124,39130,51
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,0000409,15
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 367,97216,50172,44266,22337,51
EBIT v minulom roku -294,001 571363,00-2 642-779,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 479-294,001 571363,00596,00
EBITDA -1 29026,001 853857,001 958
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -1 29026,001 853857,001 958
Efektívna daňová sadzba 0,0000-1,630,30551,320,0000
Finančná páka -1,50-2,53-6,57-2,0612,28
Finančné účty 1 563626,00698,00759,006 669
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 0,66590,39590,15230,4860-0,0814
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -0,6659-0,3959-0,1523-0,48600,0814
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 479-294,001 571584,001 704
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,641,371,131,460,9127
Krátkodobé pohľadávky 2 2122 2392 2392 2397 135
Krátkodobé záväzky 6 8054 4193 7184 79218 451
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 115,0098,00104,00634,000,0000
Náklady na predaný tovar 8 1527 2998 8388 19416 460
Neobežný majetok 0,00000,00000,00000,00006 103
Obežný majetok 4 1373 2233 2963 27814 084
Obrat aktív 1,632,312,392,000,9871
Obrat neobežného majetku 0,00000,00000,00000,00003,27
Obrat obežného majetku 1,632,312,392,001,42
Odpisy 0,00000,00000,0000221,00890,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 0,00000,00000,0000221,00890,00
Ostatné náklady na finančnú činnosť 189,00320,00282,00273,00254,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -1 479-774,001 091104,001 486
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,53680,6066-2,170,07340,3621
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,55430,2458-3,72-0,23980,3379
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,00000,00000,0000-7,353,93
Pohľadávky z obchodného styku 2 2122 2112 2112 2117 135
Pohotová likvidita II. stupeň 0,55470,64830,78990,62560,7497
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,762,040,71922,10-0,2468
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,671,401,151,490,9186
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -2,50-3,53-7,57-3,0611,28
Pridaná hodnota -1 402151,00-968,00-1 6243 494
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,53680,6066-2,170,07340,3621
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,34173,042,055,689,48
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,34173,042,055,689,48
Služby 7 7397 2407 4707 62314 366
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 1373 2233 2963 27820 215
Spotreba materiálu… 413,0059,001 368571,002 094
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 6 7507 4507 8706 57019 954
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 6 7507 4507 8706 57019 954
Účtovný cash flow 1 563626,00698,00759,006 669
Vlastné imanie -2 755-1 276-502,00-1 5931 646
Všetky záväzky 6 8924 4993 7984 87118 569
Výsledok hospodárenia -1 29026,001 853636,001 068
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -1 29026,001 853636,001 068
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -1 479-774,001 091-117,00596,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -774,001 091-117,00-3 122-779,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -1 479-294,001 571363,00814,00
Zásoby 362,00358,00359,00280,00280,00
Záväzky 6 8924 4993 7984 87118 569
Záväzky z obchodného styku 115,0098,00104,00634,000,0000
Zisk pred zdanením -1 479-294,001 571363,00814,00
Zmena EBIT 5,03-0,18714,33-0,1374-0,7651