REOS LEASING, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 328 788330 229339 254404 953432 917
Bankové úvery 0,00000,00000,000024 99060 840
Bežná likvidita III. stupeň 2,570,30580,74551,260,5628
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,000024 99060 840
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2,340,11900,36552,552,31
Celkové tržby 78 93377 97582 82795 97584 404
Celkový dlh 13 88615 57725 01546 13277 617
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -32 560-1 854-9 144-28 92522 095
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 32 5601 8549 14453 91538 745
Čistý cash flow 32 5601 8549 14453 91538 745
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 971,00715,003 8225 2516 313
Čistý zisk 558,00413,002 6833 5223 686
Čistý zisk v minulom roku 413,002 6833 5223 6868 473
Cudzie zdroje -314 902-314 652-314 239-358 821-355 300
Daň z príjmov 413,00302,00960,001 0281 265
Daň z príjmov v minulom roku 302,00960,001 0281 2652 417
Daň z príjmov z bežnej činnosti 413,00302,00960,001 0281 265
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 15,3514,0743,9018,2421,35
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 10,501,5724,706,729,22
Doba obratu aktív 1 5931 5971 5671 7881 873
Doba obratu pohľadávok 15,3514,0743,9018,2421,35
Doba splácania záväzkov 0,00000,000019 9360,00000,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 67,2875,33115,5493,3572,57
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 0,00000,000015 7960,00000,0000
EBIT v minulom roku 715,003 8225 2516 31312 949
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 971,00715,003 8225 2516 313
EBITDA 31 81326 76829 75136 97239 513
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 31 81326 76829 75136 97239 513
Finančná páka 1,041,051,081,131,22
Finančné účty 32 5601 8549 14453 91538 745
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,9578-0,9528-0,9263-0,8861-0,8207
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,95780,95280,92630,88610,8207
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 36 97828 95833 85059 58738 617
Krátkodobé pohľadávky 3 1692 9099 5044 1314 935
Krátkodobé záväzky 13 88615 57725 01521 14216 777
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 11 8609 12519 82118 81714 125
Krytie dlhovej služby 0,00000,0000166,2152,7429,01
Nákladové úroky 0,00000,0000179,00701,001 362
Nákladové úroky v minulom roku 0,0000179,00701,001 3622 059
Náklady na predaný tovar 42 41448 31849 00345 64243 045
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 0,00000,0000458,000,00000,0000
Neobežný majetok 293 059325 466320 606346 907389 237
Obežný majetok 35 7294 76318 64858 04643 680
Obrat obežného majetku 2,1115,854,241,421,93
Odpisy 32 40725 74324 56631 00932 290
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 32 40725 74324 56631 00932 290
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 0352 8103 3551 3852 355
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,00001 425
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 32 96526 15627 24934 53135 976
Podiel peňažných tokov z prevádzkovej činnosti na celkových tržbách 0,41250,02380,11040,56180,4590
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,00000,000065,540,00000,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,021,051,221,191,28
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 0,43220,02460,11570,65220,4591
Pohľadávky z obchodného styku 2 167324,005 3471 5232 132
Pohotová likvidita II. stupeň 2,570,30580,74551,260,5628
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,67-169,72-34,37-6,66-9,17
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,000051,0876,9128,45
Pridaná hodnota 32 91927 15730 01937 02341 342
Primárna platobná neschopnosť 5,4728,163,7112,366,63
Rýchla likvidita I. stupeň 2,340,11900,36551,170,4992
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,43650,58190,84081,251,96
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,43650,58190,84081,251,96
Služby 28 82837 11038 09935 58328 452
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 328 788330 229339 254404 953432 917
Spotreba materiálu… 13 58611 20810 44610 05914 593
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,000024 99060 840
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 78 93377 97582 74994 66584 404
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 6002 5003 72712 00017,00
Tržby z predaja tovaru 132,000,0000861,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 75 20175 47578 16182 66584 387
Účtovný cash flow 32 5601 8549 14453 91538 745
Úročený dlh 0,00000,00000,000024 99060 840
Úrokové krytie 0,00000,000021,357,494,64
Vlastné imanie 314 902314 652314 239358 821355 300
Všetky záväzky 13 88615 57725 01546 13277 617
Výsledok hospodárenia 3 0063 5257 1776 6347 240
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 0063 5257 1776 6347 240
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 558,00413,002 6833 5223 686
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 413,002 6833 5223 6868 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 971,00715,003 6434 5504 951
Záväzky 13 88615 57725 01546 13277 617
Záväzky z obchodného styku 11 8609 12519 82118 81714 125
Zisk pred zdanením 971,00715,003 6434 5504 951
Zmena EBIT 1,360,18710,72790,83180,4875
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0,00000,00001 73511 3290,0000