ATP spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 668 534864 401583 679825 766879 937
Bankové úvery 34 345136 9100,0000150 1370,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,291,662,821,621,83
Bežné bankové úvery 34 345136 9100,0000150 1370,0000
Časové rozlíšenie aktív 7 8797 2407 49211 5225 802
Časové rozlíšenie pasív 0,000028 2761 5130,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,00910,1094-0,11631,03-0,5270
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0148-0,12600,2179-0,94770,4324
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,86581,410,77411,901,34
Celkové tržby 1 922 1311 446 5521 876 5971 552 7681 661 824
Celkový dlh 310 226489 820254 014540 650504 393
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 28 541127 834-46 978141 332-301 739
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 5 8049 07646 9788 805301 739
Čistý cash flow -3 272-37 90238 173-292 934197 896
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 88 79730 441123 21657 39352 673
Čistý zisk 63 36418 15389 72040 28735 056
Čistý zisk v minulom roku 18 15389 72040 28735 05637 794
Cudzie zdroje -358 308-346 305-328 152-285 116-375 544
Daň z príjmov 23 0678 83029 81315 57414 810
Daň z príjmov v minulom roku 8 83029 81315 57414 81014 387
Daň z príjmov z bežnej činnosti 23 0678 83029 81315 57414 810
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 106,42182,9285,17165,43111,80
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 92,78159,5775,66137,0167,28
Doba obratu aktív 127,12218,63114,31194,70194,27
Doba obratu pohľadávok 106,42182,9285,17165,43111,80
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 42,1676,0634,3172,88101,03
EBIT v minulom roku 30 441123 21657 39352 67353 010
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 88 79730 441123 21657 39352 673
EBITDA 174 993130 714203 636102 443119 927
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 174 993130 714203 636102 443119 927
Finančná páka 1,872,501,782,902,34
Finančné účty 5 8049 07646 9788 805301 739
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5360-0,4006-0,5622-0,3453-0,4268
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,53600,40060,56220,34530,4268
Hrubá marža 0,45780,47990,51090,44350,3875
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 168 267129 244199 27597 733112 124
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,33160,34790,30010,37430,5201
Krátkodobé pohľadávky 559 642723 194434 894701 629506 418
Krátkodobé záväzky 221 715300 735175 185309 108457 640
Krytie dlhovej služby 73,9637,8055,2966,8742,72
Materiál 14 31135 3588 51820 65523 871
Nákladové úroky 2 3663 4583 6831 5322 807
Nákladové úroky v minulom roku 3 4583 6831 5322 807829,00
Náklady na predaný tovar 1 039 644748 829905 016859 4911 009 262
Neobežný majetok 80 89889 53385 79783 15542 107
Obežný majetok 579 757767 628490 390731 089832 028
Obrat aktív 2,871,673,191,871,88
Obrat neobežného majetku 23,7316,1221,7218,6239,26
Obrat obežného majetku 3,311,883,802,121,99
Odpisy 79 47096 50475 63240 35659 604
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 39 73548 25237 81620 17829 802
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 39 73548 25237 81620 17829 802
Osobné náklady 732 459594 546788 593582 003526 590
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 2577 5815 6364 7107 803
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 1 5311 511475,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 86 229182 56288 846245 107399 809
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 142 834114 657165 35280 64394 660
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83240,85640,82260,84520,8177
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,201,171,221,181,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,081,001,111,111,10
Pohľadávky z obchodného styku 487 951630 890386 311581 100304 762
Pohotová likvidita II. stupeň 2,241,592,771,571,78
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 109,519,14-8,600,9733-1,90
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -1,38-10,9610,36-191,2170,50
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,46400,56670,43520,65470,5732
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,86581,410,77411,901,34
Pridaná hodnota 879 905694 261958 705688 589644 029
Primárna platobná neschopnosť 0,17670,28940,23000,42181,31
Rýchla likvidita I. stupeň 0,02270,01950,26590,01920,6593
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,773,751,255,284,21
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,773,751,255,284,21
Služby 316 478255 737365 310263 817232 023
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 668 534864 401583 679825 766879 937
Spotreba materiálu… 723 166493 092539 706595 674777 239
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 34 345136 9100,0000150 1370,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 919 5491 445 3901 864 1211 548 0801 653 291
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 0,00002 300400,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 919 5491 443 0901 863 7211 548 0801 653 291
Účtovný cash flow -3 272-37 90238 173-292 934197 896
Úročený dlh 34 345136 9100,0000150 1370,0000
Úrokové krytie 37,538,8033,4637,4618,76
Vlastné imanie 358 308346 305328 152285 116375 544
Všetky záväzky 310 226489 820254 014540 650504 393
Výsledok hospodárenia 95 52336 510128 40462 08760 323
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 95 52336 510128 40462 08760 323
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 63 36418 15389 72040 28735 056
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 18 15389 72040 28735 05637 794
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 86 43126 983119 53355 86149 866
Zásoby 14 31135 3588 51820 65523 871
Záväzky 310 226489 820254 014540 650504 393
Záväzky z obchodného styku 86 229182 56288 846245 107399 809
Zisk pred zdanením 86 43126 983119 53355 86149 866
Zmena EBIT 2,920,24712,151,090,9936