MARTIMEX-SPEDITION,spoločnosť s ručením obmedzeným

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 714 546721 902861 679632 637360 735
Bežná likvidita III. stupeň 1,341,361,181,171,13
Časové rozlíšenie aktív 8 8454 7031 3192 64116 474
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,36180,3423-1,10-0,94651,46
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,172,315,315,556,12
Celkové tržby 2 986 6703 294 7333 514 9603 265 3540,0000
Celkový dlh 488 917504 025725 033536 089310 102
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -107 792-189 418-264 004-114 14873 753
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 107 792189 418264 004114 148-73 753
Čistý cash flow -81 626-74 586149 85691 378-73 753
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 44 683104 99658 19555 0238 639
Čistý zisk 32 75281 23143 32837 4344 066
Čistý zisk v minulom roku 81 23143 32837 43423 48115 820
Cudzie zdroje -225 629-217 877-136 646-96 548-50 633
Daň z príjmov 10 21823 57813 76011 7990,0000
Daň z príjmov v minulom roku 23 57813 76011 7998 0290,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 10 21823 57813 76011 7990,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 64,6251,2357,1555,9462,29
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,1749,1856,1055,3951,06
Doba obratu aktív 87,7280,1289,6071,5558,02
Doba obratu pohľadávok 64,6251,2357,1555,9462,29
Doba splácania záväzkov 0,00000,00000,00000,000052,89
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 58,7953,6171,9159,3247,18
EBIT v minulom roku 104 99658 19555 02337 63219 180
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 44 683104 99658 19555 0238 639
EBITDA 69 359164 39071 81538 09948 640
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 69 359164 39071 81538 09948 640
Finančná páka 3,173,316,316,557,12
Finančné účty 107 792189 418264 004114 148-73 753
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 75 437170 49679 78135 24944 962
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,67020,66920,80260,82910,8132
Krátkodobé pohľadávky 526 424461 580549 634494 604387 323
Krátkodobé záväzky 478 883483 073691 568524 538293 354
Krytie dlhovej služby 40,49879,0964,876,5810,64
Materiál 0,00000,00000,00000,0000803,00
Nákladové úroky 1 713187,001 1075 7904 573
Nákladové úroky v minulom roku 187,001 1075 7906 1223 360
Náklady na predaný tovar 2 709 4722 938 8433 244 1253 001 4102 024 597
Neobežný majetok 71 48566 20146 72221 24429 888
Obežný majetok 634 216650 998813 638608 752314 373
Obrat aktív 4,164,564,075,106,29
Obrat neobežného majetku 41,5949,6875,13151,9275,94
Obrat obežného majetku 4,695,054,315,307,22
Odpisy 36 11223 09210 76211 51415 814
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 05611 5465 3815 75715 814
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 05611 5465 3815 7570,0000
Osobné náklady 176 723158 933150 643133 3530,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 2562 2262 2042 8503 678
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00001 8360,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 464 639460 956677 505510 3390,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 68 864104 32354 09048 94819 880
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,18960,43960,34210,50900,1282
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,66990,45410,56580,59020,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,492,201,771,690,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,241,921,651,5615,49
Pohľadávky z obchodného styku 490 158443 143539 587489 754317 484
Pohotová likvidita II. stupeň 1,341,361,181,171,13
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,762,92-0,9118-1,060,6865
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -47,65-398,86135,3715,78-16,13
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,68420,69820,84140,84740,8596
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,172,315,315,556,12
Pridaná hodnota 263 808350 021266 253225 945244 952
Primárna platobná neschopnosť 0,94791,041,261,040,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 7,053,0710,1014,076,38
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 7,053,0710,1014,076,38
Služby 2 693 1632 923 0553 228 9632 987 4482 009 190
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 714 546721 902861 679632 637360 735
Spotreba materiálu… 16 30915 78815 16213 96215 407
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 977 4473 293 0303 514 5453 227 3552 269 549
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 4 1674 1664 1670,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 973 2803 288 8643 510 3783 227 3552 269 549
Účtovný cash flow -81 626-74 586149 85691 378-73 753
Úrokové krytie 26,08561,4852,579,501,89
Vlastné imanie 225 629217 877136 64696 54850 633
Všetky záväzky 488 917504 025725 033536 089310 102
Výsledok hospodárenia 37 414145 46465 22026 58532 826
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 37 414145 46465 22026 58532 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 32 75281 23143 32837 4344 066
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 81 23143 32837 43423 48115 820
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 42 970104 80957 08849 2336 738
Zásoby 0,00000,00000,00000,0000803,00
Záväzky 488 917504 025725 033536 089310 102
Záväzky z obchodného styku 464 639460 956677 505510 3390,0000
Zisk pred zdanením 42 970104 80957 08849 2336 738
Zmena EBIT 0,42561,801,061,460,4504
Účtovné závierky