Stavebné bytové družstvo Fiľakovo

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 6 652 7077 044 2287 363 2877 695 4477 984 162
Bankové úvery 2 488 0372 654 5202 894 1523 090 8180,0000
Bežná likvidita III. stupeň 2,632,710,51650,49540,4709
Bežné bankové úvery 0,00000,00002 894 1523 090 8180,0000
Časové rozlíšenie aktív 6 0686 2606 2944 490799,00
Časové rozlíšenie pasív -437,0025,00392,000,0000778,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,751,791,841,851,77
Celkové tržby 263 486382 267354 768318 731401 434
Celkový dlh 4 234 9234 515 5384 772 8104 999 0415 096 750
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 1 346 8031 525 1961 780 9422 054 4392 204 708
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 141 2341 129 3241 113 2101 042 7241 037 898
Čistý cash flow 11 91016 11470 4864 82637 934
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 66640 7403 007-11 13719 967
Čistý zisk -335,0035 4562 047-12 09715 431
Čistý zisk v minulom roku 35 4562 047-12 09715 4318 593
Cudzie zdroje -2 418 221-2 528 665-2 590 085-2 696 406-2 886 634
Daň z príjmov 3 0015 284960,00960,004 505
Daň z príjmov v minulom roku 5 284960,00960,004 5051 400
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 0015 284960,00960,004 505
Dlhodobé bankové úvery 2 488 0372 654 5200,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,00000,00002 735 5702 920 3713 051 710
Dlhodobý dlh 2 488 0372 654 5200,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 4 7163 5551 0931 3321 036
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 1 261972,091 0111 252978,78
Doba obratu aktív 9 5917 0477 7489 1667 650
Doba obratu pohľadávok 4 7163 5553 9714 8113 960
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2 4341 7361 3781 5531 239
EBIT v minulom roku 40 7403 007-11 13719 96710 026
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 66640 7403 007-11 13719 967
EBITDA 9 82515 91230 52517 40331 847
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 9 82515 91230 52517 40331 847
Efektívna daňová sadzba 1,130,12970,3193-0,08620,2260
Finančná páka 2,752,792,842,852,77
Finančné účty 1 141 2341 129 3241 113 2101 042 7241 037 898
Hrubá marža 0,79010,56340,59620,61390,5246
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 14 97360 54431 12121 86855 581
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,00006 3453 242 606
Krátkodobé pohľadávky 3 271 3673 553 6241 038 6091 118 6331 081 216
Krátkodobé záväzky 1 688 2131 735 0741 309 7241 304 1091 293 122
Krytie dlhovej služby 0,00000,00000,00000,00001 027
Materiál 16 02914 41213 41214 49916 402
Nákladové úroky 0,00000,00000,00000,000031,00
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000031,0033,00
Náklady na predaný tovar 44 998149 498135 384110 769170 353
Neobežný majetok 2 218 0092 340 6082 456 1922 594 7302 796 137
Obežný majetok 4 428 6304 697 3604 900 8015 096 2275 187 226
Odpisy 6 9085 59227 61229 22028 370
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 3 4542 79613 80614 61014 185
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 4542 79613 80614 61014 185
Osobné náklady 199 567203 843187 614193 651200 115
Ostatné náklady na finančnú činnosť 910,001 495678,001 6611 989
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,000031 2650,00000,000013 573
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 185 7691 233 5201 259 7191 276 7641 255 339
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 6 57341 04829 65917 12343 801
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,95870,94650,88700,98960,9502
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,061,131,011,05
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,011,030,98280,87800,9218
Pohľadávky z obchodného styku 874 724971 737961 2871 051 0061 021 573
Pohotová likvidita II. stupeň 2,622,700,51330,49210,4673
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -203,04-156,92-36,75-558,72-76,10
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,00000,00000,00000,00001 224
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,63660,64100,64820,64960,6384
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,751,791,841,851,77
Pridaná hodnota 208 173215 368211 514195 682210 607
Primárna platobná neschopnosť 1,361,271,311,211,23
Rýchla likvidita I. stupeň 0,67620,65090,26480,23690,2288
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 431,04283,78156,36287,25160,04
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 431,04283,78156,36287,25160,04
Služby 80 32789 17866 62552 09264 538
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 652 7077 044 2287 363 2877 695 4477 984 162
Spotreba materiálu… -35 32960 32068 75958 677105 815
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 2 488 0372 654 5202 894 1523 097 1633 242 606
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 256 200372 297347 535309 514387 035
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 0297 431637,003 0636 075
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 253 171364 866346 898306 451380 960
Účtovný cash flow 11 91016 11470 4864 82637 934
Úročený dlh 2 488 0372 654 5202 894 1523 097 1633 242 606
Úrokové krytie 0,00000,00000,00000,0000644,10
Vlastné imanie 2 418 2212 528 6652 590 0852 696 4062 886 634
Všetky záväzky 4 234 9234 515 5384 772 8104 999 0415 096 750
Výsledok hospodárenia 2 91710 3202 913-11 9913 477
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 91710 3202 913-11 9913 477
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -335,0035 4562 047-12 09715 431
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 35 4562 047-12 09715 4318 593
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 66640 7403 007-11 13719 936
Zásoby 16 02914 41213 41214 49916 402
Záväzky 4 234 9234 515 5384 772 8104 999 0415 096 750
Záväzky z obchodného styku 1 185 7691 233 5201 259 7191 276 7641 255 339
Zisk pred zdanením 2 66640 7403 007-11 13719 936
Zmena EBIT 0,065413,55-0,2700-0,55781,99
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 3 0297 431637,003 2376 075
Účtovné závierky