ELISS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 28 10033 04231 37731 58577 191
Bežná likvidita III. stupeň 0,71650,89180,88601,001,66
Časové rozlíšenie aktív 0,00000,00000,00000,0000342,00
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,30901,101,88-33,83-0,2614
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -3,53-9,24-8,77238,281,54
Celkové tržby 27 83437 90337 12229 4110,0000
Celkový dlh 39 21637 05035 41331 45346 747
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 435-4 405-7 578-4 465-7 959
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 4354 4057 5784 4657 959
Čistý cash flow 3 4354 4057 5784 4657 959
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -7 108988,00-3 208-7 52922 897
Čistý zisk -7 10828,00-4 168-8 48922 897
Čistý zisk v minulom roku 28,00-4 168-8 489-21 823-17 835
Cudzie zdroje 11 1164 0084 036-132,00-30 444
Daň z príjmov 0,0000960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov v minulom roku 960,00960,00960,00960,000,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,0000960,00960,00960,000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 195,51182,42138,08215,49239,82
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 186,62181,97135,89213,38239,82
Doba obratu aktív 368,49319,24308,51391,98306,78
Doba obratu pohľadávok 195,51182,42138,08215,49239,82
Doba obratu zásob 700,83484,75550,97448,3190,28
Doba splácania záväzkov 2 8171 8412 0001 445361,63
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 514,26357,97348,20390,34184,80
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 66,3052,622,031,560,0000
EBIT v minulom roku 988,00-3 208-7 529-20 863-17 835
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -7 108988,00-3 208-7 52922 897
EBITDA -6 9841 112-3 087-7 39623 036
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 9841 112-3 087-7 39623 036
Efektívna daňová sadzba 0,00000,9717-0,2993-0,12750,0000
Finančná páka -2,53-8,24-7,77239,282,54
Finančné účty 3 4354 4057 5784 4657 959
Hrubá marža 0,52660,59370,50130,50540,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -7 108988,00-3 208-7 52922 897
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 1,401,121,130,99580,6024
Krátkodobé pohľadávky 14 90918 88114 04317 36460 341
Krátkodobé záväzky 39 21637 05035 41331 45346 497
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 923,001 05936,0034,000,0000
Materiál 0,00000,00000,00000,00008 549
Náklady na predaný tovar 13 17715 27418 51214 54746 930
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 0817 3466 4637 94334 565
Obežný majetok 28 10033 04231 37731 58576 849
Obrat aktív 0,99051,141,180,93121,19
Obrat obežného majetku 0,99051,141,180,93121,20
Obrat zásob 0,52080,75300,66250,81424,04
Osobné náklady 20 95920 96821 26821 6310,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 124,00124,00121,00133,00139,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -7 10828,00-4 168-8 48922 897
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,6394-0,00701,03-64,310,7521
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,6394-0,24650,7948-57,040,7460
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,430,93171,141,460,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,883,062,881,870,9569
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,69931,070,87500,68720,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,69931,070,87500,68720,0000
Pohľadávky z obchodného styku 14 23118 83413 82117 19460 341
Pohotová likvidita II. stupeň 0,46780,62850,61050,69401,48
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,240,90990,5326-0,0296-3,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,401,121,130,99580,6056
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -3,53-9,24-8,77238,281,54
Pridaná hodnota 14 65722 50418 61014 86444 909
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,6394-0,00701,03-64,310,7521
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -5,6233,32-11,47-4,252,03
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -5,6233,32-11,47-4,252,03
Služby 6 5656 30910 7285 13210 887
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 28 10033 04231 37731 58577 191
Spotreba materiálu… 1 5311 6191 3211 4721 478
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 27 83437 77837 12229 41191 839
Tržby z predaja tovaru 11 84810 46720 23119 41370 710
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 15 98627 31116 8919 99821 129
Účtovný cash flow 3 4354 4057 5784 4657 959
Vlastné imanie -11 116-4 008-4 036132,0030 444
Všetky záväzky 39 21637 05035 41331 45346 747
Výsledok hospodárenia -6 9841 112-3 087-7 39623 036
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -6 9841 112-3 087-7 39623 036
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -7 10828,00-4 168-8 48922 897
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 28,00-4 168-8 489-21 823-17 835
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -7 108988,00-3 208-7 52922 897
Zásoby 9 7569 7569 7569 7568 549
Záväzky 39 21637 05035 41331 45346 747
Záväzky z obchodného styku 923,001 05936,0034,000,0000
Zisk pred zdanením -7 108988,00-3 208-7 52922 897
Zmena EBIT -7,19-0,30800,42610,3609-1,28