FRONTINUS s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 27 42721 85922 89618 95023 089
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -1,24-1,19-1,21-1,16-1,18
Celkové tržby 67 44537 55455 21653 91564 996
Celkový dlh 141 944138 690132 191138 542153 558
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -2 086-1 045-2 837-1 059-2 280
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 0861 0452 8371 0592 280
Čistý cash flow 2 0861 0452 8371 0592 280
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 2 329-7 53711 25712 6566 301
Čistý zisk 2 314-7 53710 29710 8785 341
Čistý zisk v minulom roku -7 53710 29710 8785 341-22 177
Cudzie zdroje 114 517116 831109 295119 592130 469
Daň z príjmov 0,00000,0000960,001 778960,00
Daň z príjmov v minulom roku 0,0000960,001 778960,00960,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,0000960,001 778960,00
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 90,76113,7468,7855,3262,30
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 90,55113,3568,5255,0562,07
Doba obratu aktív 148,43212,45151,35128,29132,46
Doba obratu pohľadávok 90,76113,7468,7855,3262,30
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 755,621 339867,52931,45875,46
EBIT v minulom roku -7 53711 25712 6566 301-20 973
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 2 329-7 53711 25712 6566 301
EBITDA 3 516-6 42511 59313 1227 063
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 516-6 42511 59313 1227 063
Finančné účty 2 0861 0452 8371 0592 280
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi 4,185,344,776,315,65
Financovanie majetku podniku vlastným imaním -4,18-5,34-4,77-6,31-5,65
Hrubá marža 0,37080,36790,61390,60740,6153
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 2 871-6 99511 32312 8866 691
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 5,096,305,737,266,61
Krátkodobé pohľadávky 16 77111 70210 4058 17110 859
Krátkodobé záväzky 139 624137 735131 236137 587152 603
Krátkodobé záväzky z obchodného styku 27 54719 49813 55923 50526 039
Krytie dlhovej služby 234,400,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky 15,000,00000,00000,00000,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,00000,0000244,00
Náklady na predaný tovar 42 43523 73921 31921 16623 635
Neobežný majetok 8 5709 1129 6549 7209 950
Obežný majetok 18 85712 74713 2429 23013 139
Obrat aktív 2,461,722,412,852,76
Obrat neobežného majetku 7,874,125,725,556,39
Obrat obežného majetku 3,582,954,175,844,84
Odpisy 542,00542,0066,00230,00390,00
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 542,00542,0066,00230,00390,00
Osobné náklady 18 83417 91518 12416 15632 832
Ostatné náklady na finančnú činnosť 770,00698,00536,00388,00372,00
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 125,00128,00266,00152,000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 2 856-6 99510 36311 1085 731
Podiel EBIT k aktívam 0,0849-0,34480,49170,66790,2729
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu 0,0849-0,34480,49170,66790,2729
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75311,300,53470,49330,8210
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,330,77111,872,031,22
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,290,74851,862,001,20
Pohľadávky z obchodného styku 16 73111 66210 3658 13110 819
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 54,90111,8038,52112,9357,22
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 139,070,00000,00000,00000,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 5,186,345,777,316,65
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -1,24-1,19-1,21-1,16-1,18
Pridaná hodnota 25 01013 81533 89732 74939 989
Primárna platobná neschopnosť 1,651,671,312,892,41
Rentabilita aktív, ROA 0,0844-0,34480,44970,57400,2313
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 40,37-21,5911,4010,5621,74
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 40,37-21,5911,4010,5621,74
Služby 29 18913 48013 15713 61414 836
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 27 42721 85922 89618 95023 089
Spotreba materiálu… 13 24610 2598 1627 5528 799
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 67 44537 55455 21653 91563 624
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 67 44537 55455 21653 91563 624
Účtovný cash flow 2 0861 0452 8371 0592 280
Úrokové krytie 155,270,00000,00000,00000,0000
Vlastné imanie -114 517-116 831-109 295-119 592-130 469
Všetky záväzky 141 944138 690132 191138 542153 558
Výsledok hospodárenia 2 974-6 96711 52712 8926 673
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2 974-6 96711 52712 8926 673
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 314-7 53710 29710 8785 341
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -7 53710 29710 8785 341-22 177
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 314-7 53711 25712 6566 301
Záväzky 141 944138 690132 191138 542153 558
Záväzky z obchodného styku 27 54719 49813 55923 50526 039
Zisk pred zdanením 2 314-7 53711 25712 6566 301
Zmena EBIT -0,3090-0,66950,88952,01-0,3004