ECOTHERM spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 432 938305 414279 114486 811433 949
Bankové úvery 189 69063 40982 292171 368109 433
Bežná likvidita III. stupeň 1,151,351,171,060,9534
Bežné bankové úvery 189 69063 40982 292171 368109 433
Časové rozlíšenie aktív 50 7783 90444 75233 0094 048
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,00000,00000,00001 650
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 4,082,643,426,4586,09
Celkové tržby 1 271 7262 309 3191 257 6252 053 4191 539 364
Celkový dlh 347 659221 507215 932421 502427 335
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 188 98362 64681 512171 104107 421
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 707,00763,00780,00264,002 012
Čistý cash flow -56,00-17,00516,00-1 748-58,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 7 04148 88614 28216 545-10 226
Čistý zisk 1 37341 7256 8748 344-19 755
Čistý zisk v minulom roku 41 7256 8748 344-19 755-15 211
Cudzie zdroje -85 279-83 907-63 182-65 309-4 964
Daň z príjmov 1 7052 8802 8802 8805 254
Daň z príjmov v minulom roku 2 8802 8802 8805 254506,00
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1 7052 8802 8802 8805 254
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 61,6713,5428,1253,9169,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 60,3913,5123,9052,3867,58
Doba obratu aktív 136,6649,0481,8387,79104,21
Doba obratu pohľadávok 61,6713,5428,1253,9169,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 33,3017,7133,9241,4873,43
EBIT v minulom roku 48 88614 28216 545-10 226-11 070
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 7 04148 88614 28216 545-10 226
EBITDA -16 46480 07853 92956 94147 401
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -16 46480 07853 92956 94147 401
Efektívna daňová sadzba 0,55390,06460,29530,2566-0,3623
Finančná páka 5,083,644,427,4587,42
Finančné účty 707,00763,00780,00264,002 012
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 201 306122 30444 40749 78842 401
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,24370,36110,41450,47250,7046
Krátkodobé pohľadávky 195 37384 34295 910298 943290 910
Krátkodobé záväzky 105 498110 273115 684229 997305 777
Krytie dlhovej služby -4,1518,7111,9110,708,00
Materiál 91 663145 29889 66791 665100 454
Nákladové úroky 3 9634 2814 5285 3214 275
Nákladové úroky v minulom roku 4 2814 5285 3214 2753 635
Náklady na predaný tovar 1 119 1262 119 0311 102 5811 890 6121 368 939
Neobežný majetok 94 41771 10748 00562 93036 525
Obežný majetok 287 743230 403186 357390 872393 376
Obrat aktív 2,677,444,464,163,50
Obrat neobežného majetku 12,2531,9725,9332,1641,61
Obrat obežného majetku 4,029,876,685,183,86
Odpisy 77 72846 41229 85030 21651 392
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 38 86423 20614 92515 10825 696
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 38 86423 20614 92515 10825 696
Osobné náklady 78 605100 60197 81698 481124 662
Ostatné náklady na finančnú činnosť 11 92310 17310 0669 1539 146
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 111,00953,000,00000,00001 990
Ostatné záväzky z obchodného styku 38 56167 02880 409164 811211 166
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 79 10188 13736 72438 56031 637
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 2,110,65340,68700,73860,8258
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,47291,531,461,351,21
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,23781,051,121,040,8574
Pohľadávky z obchodného styku 191 30184 13081 507290 458281 421
Pohotová likvidita II. stupeň 0,83630,51250,71440,82770,7124
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1 5234 936-122,4537,3685,59
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,80300,72530,77360,86580,9848
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 4,082,643,426,4586,09
Pridaná hodnota 37 171153 966142 382133 337150 952
Primárna platobná neschopnosť 0,20160,79670,98650,56740,7504
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,01610,49730,10880,1278-3,98
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -21,122,774,007,409,02
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -21,122,774,007,409,02
Služby 660 5331 589 206673 9661 273 573806 747
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 432 938305 414279 114486 811433 949
Spotreba materiálu… 458 593529 825428 615617 039562 192
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 189 69063 40982 292171 368109 433
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 271 0882 298 7201 245 2352 024 9491 520 969
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 114 79125 723272,001 000,001 078
Tržby z predaja tovaru 0,00000,0000733,000,00000,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 156 2972 272 9971 244 2302 023 9491 519 891
Účtovný cash flow -56,00-17,00516,00-1 748-58,00
Úročený dlh 189 69063 40982 292171 368109 433
Úrokové krytie 1,7811,423,153,11-2,39
Vlastné imanie 85 27983 90763 18265 3094 964
Všetky záväzky 347 659221 507215 932421 502427 335
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,00000,00000,00001 650
Výsledok hospodárenia 18 85358 10624 35125 712-2 913
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 18 85358 10624 35125 712-2 913
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 37341 7256 8748 344-19 755
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 41 7256 8748 344-19 755-15 211
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 07844 6059 75411 224-14 501
Zásoby 91 663145 29889 66791 665100 454
Záväzky 347 659221 507215 932421 502427 335
Záväzky z obchodného styku 38 56167 02880 409164 811211 166
Zisk pred zdanením 3 07844 6059 75411 224-14 501
Zmena EBIT 0,14403,420,8632-1,620,9238
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 7461 2830,00002 0130,0000
Účtovné závierky