TBB, a. s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 18 294 45817 333 03018 131 68318 686 61019 087 728
Aktivácia 1 7563 169530,003 2402 657
Bankové úvery 6 651 8945 872 2905 509 7126 423 9526 260 887
Bežná likvidita III. stupeň 1,321,431,391,361,44
Bežné bankové úvery 5 414 8683 975 9933 644 5713 595 6073 119 963
Časové rozlíšenie aktív 34 28141 46735 70538 91341 661
Časové rozlíšenie pasív 1 1351 88519 3708 0723 542
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,38-0,5187-0,15410,2142-0,0475
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,000,95901,011,251,28
Celkové tržby 21 818 71123 210 05822 929 31522 527 31922 630 195
Celkový dlh 9 161 5118 484 2459 092 35110 359 00810 698 964
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 4 058 5624 279 9793 463 2734 105 2754 354 111
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 2 593 3321 592 3112 046 4392 318 6771 906 776
Čistý cash flow 1 001 021-454 128-272 238411 901-96 416
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 476 692987 1291 095 5841 431 8891 553 230
Čistý zisk 284 912673 873700 432987 5081 076 356
Čistý zisk v minulom roku 673 873700 432987 5081 076 356686 929
Cudzie zdroje -9 131 812-8 846 900-9 019 962-8 319 530-8 385 222
Daň z príjmov 89 503193 427248 604274 847321 012
Daň z príjmov v minulom roku 193 427248 604274 847321 012211 634
Daň z príjmov z bežnej činnosti 89 503193 427248 604274 847321 012
Dlhodobé bankové úvery 1 237 0261 896 2971 865 1412 828 3453 140 924
Dlhodobé pohľadávky 2 6822 8652 8652 8653 363
Dlhodobý dlh 1 237 0261 896 2971 865 1412 828 3453 140 924
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 65,0449,0853,4451,4761,75
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 62,6446,7449,5844,0658,01
Doba obratu aktív 313,02276,38298,67312,35313,63
Doba obratu pohľadávok 65,0949,1253,4951,5261,81
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 12,4513,9629,1032,1533,33
EBIT v minulom roku 987 1291 095 5841 431 8891 553 2301 059 043
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 476 692987 1291 095 5841 431 8891 553 230
EBITDA 3 500 7174 278 0074 368 3424 742 9524 636 253
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 500 7174 278 0074 368 3424 742 9524 636 253
Finančná páka 2,001,962,012,252,28
Finančné účty 2 593 3321 592 3112 046 4392 318 6771 906 776
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4992-0,5104-0,4975-0,4452-0,4393
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,49920,51040,49750,44520,4393
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 4 649 7085 159 9975 106 2835 522 2195 757 380
Krátkodobé pohľadávky 3 801 3003 077 9373 244 4333 079 2293 758 415
Krátkodobé záväzky 727 714875 5541 766 4381 923 2172 028 228
Krytie dlhovej služby 34,2335,7029,8127,9829,75
Materiál 1 136 8981 560 6071 349 3811 363 7551 132 457
Nákladové úroky 102 277119 829146 548169 534155 862
Nákladové úroky v minulom roku 119 829146 548169 534155 862160 480
Náklady na predaný tovar 12 706 75913 591 96112 830 44112 724 61813 209 716
Neobežný majetok 10 177 39110 365 58010 595 98611 172 90811 643 153
Obežný majetok 8 082 7866 925 9837 499 9927 474 7897 402 914
Obrat aktív 1,171,321,221,171,16
Obrat neobežného majetku 2,102,212,091,951,91
Obrat obežného majetku 2,643,312,952,923,00
Odpisy 3 159 6803 423 1783 357 4263 393 6463 218 882
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 1 579 8401 711 5891 678 7131 696 8231 609 441
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 579 8401 711 5891 678 7131 696 8231 609 441
Osobné náklady 6 610 6676 619 7136 391 1506 058 8455 877 299
Ostatné náklady na finančnú činnosť 19 98115 52821 09531 22534 375
Ostatné záväzky z obchodného styku 71 500149 743976 322668 475561 403
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 444 5924 097 0514 057 8584 381 1544 295 238
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,76390,71050,68160,66430,6542
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,311,411,471,511,53
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,88580,92770,96190,96480,9877
Pohľadávky z obchodného styku 3 661 0032 931 3383 009 9192 635 7833 530 666
Pohotová likvidita II. stupeň 1,050,97080,98090,98371,11
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -9,1219,4833,13-20,2086,97
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 9,79-3,79-1,862,43-0,6186
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,50080,48950,50150,55440,5605
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,000,95901,011,251,28
Pridaná hodnota 8 654 3829 316 4039 376 6859 120 0118 984 243
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,621,982,082,182,31
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,621,982,082,182,31
Služby 2 146 1982 384 6172 363 0232 255 7462 523 257
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 18 294 45817 333 03018 131 68318 686 61019 087 728
Spotreba materiálu… 10 418 62611 045 90310 802 06510 580 47110 453 691
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 6 651 8945 872 2905 509 7126 423 9526 260 887
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 1 7560,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 21 917 16223 339 27722 538 20622 241 41122 791 979
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 584 486448 759379 518405 246577 751
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 21 332 67622 890 51822 158 68821 836 16522 214 228
Účtovný cash flow 1 001 021-454 128-272 238411 901-96 416
Úročený dlh 6 651 8945 872 2905 509 7126 423 9526 260 887
Úrokové krytie 4,668,247,488,459,97
Vlastné imanie 9 131 8128 846 9009 019 9628 319 5308 385 222
Všetky záväzky 9 161 5118 484 2459 092 35110 359 00810 698 964
Výsledok hospodárenia 482 7751 010 5121 125 5811 485 1231 581 278
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 482 7751 010 5121 125 5811 485 1231 581 278
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 284 912673 873700 432987 5081 076 356
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 673 873700 432987 5081 076 356686 929
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 374 415867 300949 0361 262 3551 397 368
Zásoby 1 685 4722 252 8702 206 2552 074 0181 734 360
Záväzky 9 161 5118 484 2459 092 35110 359 00810 698 964
Záväzky z obchodného styku 71 500149 743976 322668 475561 403
Zisk pred zdanením 374 415867 300949 0361 262 3551 397 368
Zmena EBIT 0,48290,90100,76510,92191,47
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -143 691-164 610334 117108 359-235 425
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -143 691-164 610334 117108 359-235 425
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 442 748293 076264 853269 429413 844