P E Z A a.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152014
Aktíva 6 578 17813 388 6707 267 6106 025 9577 126 099
Aktivácia 131 873199 363137 554121 802105 371
Bankové úvery 0,00008 338 1970,0000299 8160,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,63300,83640,51040,49010,8090
Bežné bankové úvery 0,00008 338 1970,0000299 8160,0000
Časové rozlíšenie aktív 12 54410 40011 35110 4449 021
Časové rozlíšenie pasív 9 46912 66310 3174 2415 089
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,284,271,761,311,14
Celkové tržby 13 194 06312 199 5089 863 6328 098 8840,0000
Celkový dlh 3 685 34710 839 7374 624 0333 411 6883 800 359
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -190 1278 156 292-571 090177 306-103 281
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 190 127181 905571 090122 510103 281
Čistý cash flow 8 222-389 185448 580-21 576103 281
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 551 676326 663-514 471-258 211-1 352 322
Čistý zisk 347 093-96 99125 504-263 217-1 435 883
Čistý zisk v minulom roku -96 99125 504-263 217-412 315-2 170 473
Cudzie zdroje -2 883 362-2 536 269-2 633 260-2 610 028-3 320 651
Daň z príjmov 95 505323 018-593 208-57 7390,0000
Daň z príjmov v minulom roku 323 018-593 208-57 739-24 7080,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 95 505323 018-593 208-57 7390,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 44,23251,4754,7841,9242,79
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 43,1240,7854,7741,9042,53
Doba obratu aktív 185,78408,62274,81277,43306,80
Doba obratu pohľadávok 44,23251,4754,7841,9242,79
Doba obratu zásob 37,8843,7695,76364,23370,27
Doba splácania záväzkov 543,20402,302 1284 394106,46
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 88,3960,72164,59101,1368,74
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 160,68168,631 0341 7490,0000
EBIT v minulom roku 326 663-514 471-258 211-365 522-1 969 223
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 551 676326 663-514 471-258 211-1 352 322
EBITDA 1 443 7481 208 642646 546882 179651 098
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 443 7481 208 642646 546882 179651 098
Efektívna daňová sadzba 0,21581,431,040,17990,0000
Finančná páka 2,285,282,762,312,15
Finančné účty 190 127181 905571 090122 510103 281
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 586 6341 250 530687 276914 806654 345
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,47580,14860,59890,36450,2240
Krátkodobé pohľadávky 1 566 2198 239 5471 448 639910 607993 886
Krátkodobé záväzky 3 129 6761 989 4314 352 7022 196 5591 596 551
Krytie dlhovej služby 12,8911,6211,3313,177,34
Materiál 213 010212 281193 633179 648187 220
Nákladové úroky 109 078100 63653 23362 74583 561
Nákladové úroky v minulom roku 100 63653 23362 74571 501201 250
Náklady na predaný tovar 8 209 8787 413 4215 968 4874 513 3105 368 646
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 102 9741 804 983746 513182 475186 818
Neobežný majetok 4 591 0664 740 3985 040 6784 800 3055 830 395
Obežný majetok 1 974 5688 637 8722 215 5811 215 2081 286 683
Obrat aktív 1,960,89321,331,321,19
Obrat neobežného majetku 2,812,521,911,651,45
Obrat obežného majetku 6,551,384,366,526,59
Obrat zásob 9,648,343,811,000,9858
Odpisy 1 035 816968 5881 170 0801 147 848738 646
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 517 908484 294585 040573 924738 646
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 517 908484 294585 040573 9240,0000
Osobné náklady 3 755 7163 764 1733 570 2923 036 8220,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 6 5065 2349 37310 3976 656
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2,000,0000619,000,00009 903
Ostatné záväzky z obchodného styku 548 022545 842484 925874 3650,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 382 909871 5971 195 584884 631-697 237
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,79670,82800,96900,88930,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 2,242,524,9418,710,5680
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,261,211,031,120,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,98380,96050,77720,81604,21
Pohľadávky z obchodného styku 1 526 6391 336 0281 448 417910 143987 775
Pohotová likvidita II. stupeň 0,56350,81540,46550,41730,6907
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -350,696,52-5,87120,97-32,15
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,0754-3,878,43-0,34391,24
Pomer bankových úverov a krátkodobej finančnej výpomoci k aktívam 0,00000,62280,00000,04980,0000
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,56020,80960,63630,56620,5333
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,284,271,761,311,14
Pridaná hodnota 4 713 9174 545 9653 684 3353 414 6793 109 332
Primárna platobná neschopnosť 0,60640,62421,460,96070,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,558,977,153,875,84
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,558,977,153,875,84
Služby 2 183 5991 857 3411 576 276903 8281 230 736
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 6 578 17813 388 6707 267 6106 025 9577 126 099
Spotreba materiálu… 4 057 3773 952 3123 783 2523 548 8094 056 463
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00008 338 1970,0000299 8160,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 998 49011 982 9489 677 5657 949 5028 479 803
Tržby z predaja cenných papierov a podielov 0,00000,00001,00000,00001 825
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 74 69523 56124 74221 5120,0000
Tržby z predaja tovaru 2 539 8172 078 343987 311225 080217 914
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 10 383 9789 881 0448 665 5117 702 9108 260 064
Účtovný cash flow 8 222-389 185448 580-21 576103 281
Úročený dlh 0,00008 338 1970,0000299 8160,0000
Úrokové krytie 5,063,25-9,66-4,12-16,18
Vlastné imanie 2 883 3622 536 2692 633 2602 610 0283 320 651
Všetky záväzky 3 685 34710 839 7374 624 0333 411 6883 800 359
Výnosy budúcich období krátkodobé 2 9693 3933 8174 2415 089
Výsledok hospodárenia 470 348248 658-505 105-247 287-1 291 490
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 470 348248 658-505 105-247 287-1 291 490
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 347 093-96 99125 504-263 217-1 435 883
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -96 99125 504-263 217-412 315-2 170 473
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 442 598226 027-567 704-320 956-1 370 002
Zásoby 218 221216 420195 852182 091189 516
Záväzky 3 685 34710 839 7374 624 0333 411 6883 800 359
Záväzky z obchodného styku 925 741833 9212 114 666874 3650,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 377 719288 0791 629 7410,00000,0000
Zisk pred zdanením 442 598226 027-567 704-320 956-1 370 002
Zmena EBIT 1,69-0,63491,990,70640,6867
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 2 1991 8520,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 2 1991 8520,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 12 27914 9576 3133 1301 203 942
Účtovné závierky