S V E J A N, v.o.s.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720152014
Aktíva 1 6791 8471 8741 7701 886
Bežná likvidita III. stupeň 7,674,774,535,714,43
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,11510,0185-0,08150,5973-0,0219
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,7671-0,06980,2874-2,810,0751
Celkové tržby 34 76439 47439 53643 35041 116
Celkový dlh 219,00387,00414,00310,00426,00
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 679-1 847-1 874-1 014-1 886
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 6791 8471 8741 0141 886
Čistý cash flow -168,00-27,00119,00-872,0032,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 0,00000,00000,0000279,00235,00
Čistý zisk 0,00000,00000,0000279,00235,00
Čistý zisk v minulom roku 0,00000,00000,0000235,00300,00
Cudzie zdroje -1 460-1 460-1 460-1 460-1 460
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00000,00000,00006,370,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 0,00000,00000,00006,370,0000
Doba obratu aktív 17,6317,0817,3014,9016,74
Doba obratu pohľadávok 0,00000,00000,00006,370,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 2,303,583,822,613,78
EBIT v minulom roku 0,00000,00000,0000235,00300,00
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 0,00000,00000,0000279,00235,00
EBITDA 211,00618,00368,00427,00379,00
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 211,00618,00368,00427,00379,00
Finančná páka 1,151,271,281,211,29
Finančné účty 1 6791 8471 8741 0141 886
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8696-0,7905-0,7791-0,8249-0,7741
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,86960,79050,77910,82490,7741
Hrubá marža 0,55910,50180,55730,48710,3756
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 59,00457,00189,00279,00235,00
Krátkodobé pohľadávky 0,00000,00000,0000756,000,0000
Krátkodobé záväzky 219,00387,00414,00310,00426,00
Náklady na predaný tovar 15 32619 66417 50422 23625 674
Obežný majetok 1 6791 8471 8741 7701 886
Obrat aktív 20,7121,3721,1024,4921,80
Obrat obežného majetku 20,7121,3721,1024,4921,80
Osobné náklady 18 74018 76721 08820 12014 500
Ostatné náklady na finančnú činnosť 152,00161,00179,00148,00144,00
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 0,00000,00000,0000279,00235,00
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 1,00001,00001,00000,57291,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,96410,94740,95720,95290,9390
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,041,061,041,051,06
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,041,061,041,051,06
Pohľadávky z obchodného styku 0,00000,00000,0000756,000,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 7,674,774,535,714,43
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 8,6954,07-12,271,67-45,63
Pridaná hodnota 19 43819 81022 03221 11415 442
Rýchla likvidita I. stupeň 7,674,774,533,274,43
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,040,62621,130,72601,12
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,040,62621,130,72601,12
Služby 13 54717 48015 54219 56623 002
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 6791 8471 8741 7701 886
Spotreba materiálu… 1 7792 1841 9622 6702 672
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 34 76439 47439 53643 35041 116
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 34 76439 47439 53643 35041 116
Účtovný cash flow -168,00-27,00119,00-872,0032,00
Vlastné imanie 1 4601 4601 4601 4601 460
Všetky záväzky 219,00387,00414,00310,00426,00
Výsledok hospodárenia 211,00618,00368,00427,00379,00
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 211,00618,00368,00427,00379,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 0,00000,00000,0000279,00235,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 0,00000,00000,0000235,00300,00
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 59,00457,00189,00279,00235,00
Záväzky 219,00387,00414,00310,00426,00
Záväzky z obchodného styku 219,00387,00414,00310,00426,00
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 219,00387,00414,00310,00426,00
Zisk pred zdanením 59,00457,00189,00279,00235,00
Zmena EBIT 0,00000,00000,00001,190,7833