IDtech, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 126 206181 593242 518193 790217 894
Bankové úvery 23 54544 34547 54962 41157 121
Bežná likvidita III. stupeň 2,875,843,511,391,62
Bežné bankové úvery 7 3068,008,0062 41157 121
Časové rozlíšenie aktív 296,002 461244,000,00000,0000
Časové rozlíšenie pasív 0,00000,000011 3680,00000,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,8060-0,87990,1028-0,74680,2495
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,050,79700,84300,91840,7544
Celkové tržby 333 655378 221517 705408 255407 520
Celkový dlh 64 60180 540105 73192 77393 692
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 10 3245 137-14 496-4 091-38 777
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 22139 20862 04557 50286 898
Čistý cash flow -25 987-22 8374 543-29 39611 369
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -37 060-21 33233 405-9 28313 804
Čistý zisk -39 448-24 36624 402-13 5958 881
Čistý zisk v minulom roku -24 36624 402-13 5958 88115 612
Cudzie zdroje -61 605-101 053-125 419-101 017-124 202
Daň z príjmov 0,00000,00004 975960,001 910
Daň z príjmov v minulom roku 0,00004 975960,001 9104 300
Daň z príjmov z bežnej činnosti 0,00000,00004 975960,001 910
Dlhodobé bankové úvery 16 23944 33747 5410,00000,0000
Dlhodobý dlh 16 23944 33747 5410,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 108,15103,7194,6765,6858,28
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 88,3681,8182,5558,6451,30
Doba obratu aktív 138,44176,82172,56178,95195,16
Doba obratu pohľadávok 108,15103,7194,6765,6858,28
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 35,3725,2731,4536,3540,82
EBIT v minulom roku -21 33233 405-9 28313 80420 262
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -37 060-21 33233 405-9 28313 804
EBITDA -541,0013 87585 675145 587147 321
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -541,0013 87585 675145 587147 321
Finančná páka 2,051,801,931,921,75
Finančné účty 13 22139 20862 04557 50286 898
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4881-0,5565-0,5172-0,5213-0,5700
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48810,55650,51720,52130,5700
Hrubá marža 0,27090,30650,36560,55110,5469
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -1 11218 02787 20216 82639 976
Krátkodobé finančné výpomoci 0,00000,00000,0000-9 000-9 000
Krátkodobé pohľadávky 98 593106 507133 05771 13165 073
Krátkodobé záväzky 32 24125 95544 20039 36245 571
Krytie dlhovej služby -0,22654,575,5643,4348,90
Materiál 1 3103 4390,00000,00000,0000
Nákladové úroky 2 3883 0344 0283 3523 013
Nákladové úroky v minulom roku 3 0344 0283 3523 013350,00
Náklady na predaný tovar 242 354258 924323 699170 304184 662
Neobežný majetok 12 78629 97847 17265 15765 923
Obežný majetok 113 124149 154195 102128 633151 971
Obrat aktív 2,642,062,122,041,87
Obrat neobežného majetku 26,0212,5010,876,076,18
Obrat obežného majetku 2,942,512,633,072,68
Odpisy 34 38434 38851 87025 95224 304
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 17 19217 19425 93512 97612 152
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 17 19217 19425 93512 97612 152
Osobné náklady 105 700111 472118 373104 71086 937
Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 1951 6161 473130 628110 155
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00001 8672 810
Ostatné záväzky z obchodného styku 19 24816 62728 7270,00000,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -5 06410 02276 27212 35733 185
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 1,170,96150,62540,46540,3901
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 0,85511,041,602,152,56
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,64520,79481,111,722,00
Pohľadávky z obchodného styku 80 55184 014116 02363 49957 281
Pohotová likvidita II. stupeň 2,835,713,511,391,62
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,374,42-27,613,44-10,92
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -10,88-7,531,13-8,773,77
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,51190,44350,43600,47870,4300
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,050,79700,84300,91840,7544
Pridaná hodnota 90 382115 930189 290224 969222 858
Primárna platobná neschopnosť 0,23900,19790,24760,47480,5621
Rentabilita vlastného imania, ROE -0,6403-0,24110,1946-0,13460,0715
Rýchla likvidita I. stupeň 0,33431,511,120,61980,9275
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -119,415,801,230,63720,6360
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -119,415,801,230,63720,6360
Služby 82 09499 07470 7333 2654 445
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 126 206181 593242 518193 790217 894
Spotreba materiálu… 160 260159 850252 966167 039180 217
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 23 54544 34547 54953 41148 121
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 333 048377 738514 489395 273407 520
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 312,002 8841 5000,00000,0000
Tržby z predaja tovaru 0,00000,00000,0000350 363338 618
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 332 736374 854512 98944 91068 902
Účtovný cash flow -25 987-22 8374 543-29 39611 369
Úročený dlh 23 54544 34547 54953 41148 121
Úrokové krytie -15,52-7,038,29-2,774,58
Vlastné imanie 61 605101 053125 419101 017124 202
Všetky záväzky 64 60180 540105 73192 77393 692
Výnosy budúcich období krátkodobé 0,00000,000011 3680,00000,0000
Výsledok hospodárenia -34 613-17 62935 305119 635123 017
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -34 613-17 62935 305119 635123 017
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -39 448-24 36624 402-13 5958 881
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -24 36624 402-13 5958 88115 612
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -39 448-24 36629 377-12 63510 791
Zásoby 1 3103 4390,00000,00000,0000
Záväzky 64 60180 540105 73192 77393 692
Záväzky z obchodného styku 19 24816 62728 72730 14832 200
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,00000,000030 14832 200
Zisk pred zdanením -39 448-24 36629 377-12 63510 791
Zmena EBIT 1,74-0,6386-3,60-0,67250,6813