BAU PARTNER, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 339 797378 751232 738282 006344 558
Bankové úvery 73 60990 2770,00000,00000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 0,93700,93340,95960,86160,8308
Bežné bankové úvery 73 60990 2770,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,3036-1,800,6834-0,13790,2479
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,16480,7215-0,31790,0399-0,0500
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,633,582,153,464,96
Celkové tržby 1 171 2891 197 4921 168 3781 271 0231 255 249
Celkový dlh 246 266296 083158 844218 769286 740
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -59 163-70 888-12 739-63 239-54 520
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 132 772161 16512 73963 23954 520
Čistý cash flow -28 393148 426-50 5008 719-14 331
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 16 17913 63414 6419 14612 475
Čistý zisk 10 8638 77410 6565 4198 137
Čistý zisk v minulom roku 8 77410 6565 4198 1372 101
Cudzie zdroje -93 531-82 668-73 894-63 237-57 818
Daň z príjmov 3 1262 8712 8802 9142 880
Daň z príjmov v minulom roku 2 8712 8802 9142 8802 880
Daň z príjmov z bežnej činnosti 3 1262 8712 8802 9142 880
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 7,598,4310,788,3824,42
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,278,4310,448,0424,17
Doba obratu aktív 108,02112,5372,7580,24100,80
Doba obratu pohľadávok 7,598,4310,788,3824,42
Doba obratu zásob 27,4131,8141,5233,6436,13
Doba splácania záväzkov 64,0375,4562,6976,83103,42
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 54,7761,1349,6562,2583,84
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 53,7160,2257,1665,6786,36
EBIT v minulom roku 13 63414 6419 14612 4756 044
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 16 17913 63414 6419 14612 475
EBITDA 42 04056 07447 44440 59822 543
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 42 04056 07447 44440 59822 543
Finančná páka 3,634,583,154,465,96
Finančné účty 132 772161 16512 73963 23954 520
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 81 86051 46441 09037 47530 688
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,50700,54320,68250,77580,8318
Krátkodobé pohľadávky 23 87628 37734 47529 44983 481
Krátkodobé záväzky 172 281205 730158 844218 769286 603
Krytie dlhovej služby 19,2028,1942,9449,9415,46
Materiál 0,00000,00000,00000,0000935,00
Nákladové úroky 2 1901 9891 105813,001 458
Nákladové úroky v minulom roku 1 9891 105813,001 4581 063
Náklady na predaný tovar 1 043 3331 098 3431 031 5541 151 1091 134 850
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 982 138995 208924 9011 039 3541 011 546
Neobežný majetok 109 386102 47180 30593 522106 439
Obežný majetok 230 411276 280152 433188 484238 119
Obrat aktív 3,383,245,024,553,62
Obrat neobežného majetku 10,5011,9914,5413,7211,72
Obrat obežného majetku 4,984,457,666,815,24
Obrat zásob 13,3111,478,7910,8510,10
Odpisy 40 86633 80826 43428 33011 880
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 20 43316 90413 21714 1655 940
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 20 43316 90413 21714 1655 940
Osobné náklady 78 95187 53097 18494 60190 195
Ostatné náklady na finančnú činnosť 5 8466 7266 4693 1234 521
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,0000115,000,00000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 144 517164 208144 833187 009239 330
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 51 72942 58237 09033 74920 017
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,75280,67260,71400,71820,7993
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,331,491,401,391,25
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 0,87531,071,101,071,11
Pohľadávky z obchodného styku 22 87728 37733 40128 26082 611
Pohotová likvidita II. stupeň 0,63710,64030,29720,42370,4815
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 3,29-0,55701,46-7,254,03
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -12,9674,62-45,7010,72-9,83
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,72470,78170,68250,77580,8322
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,633,582,153,464,96
Pridaná hodnota 104 879130 139136 109131 727112 840
Primárna platobná neschopnosť 6,325,794,346,622,90
Rýchla likvidita I. stupeň 0,54000,54450,08020,28910,1902
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 5,865,283,355,3912,72
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 5,865,283,355,3912,72
Služby 38 71442 20042 11641 09544 780
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 339 797378 751232 738282 006344 558
Spotreba materiálu… 22 68928 40964 53758 70379 372
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 73 60990 2770,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 171 0451 229 5401 167 6631 282 8361 254 023
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 22 8331 0580,00000,00006 333
Tržby z predaja tovaru 1 135 6601 187 8181 099 8461 174 2041 143 756
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 12 55240 66467 817108 632103 934
Účtovný cash flow -28 393148 426-50 5008 719-14 331
Úročený dlh 73 60990 2770,00000,00000,0000
Úrokové krytie 7,396,8513,2511,258,56
Vlastné imanie 93 53182 66873 89463 23757 818
Všetky záväzky 246 266296 083158 844218 769286 740
Výsledok hospodárenia 22 02520 36021 01012 26816 996
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 22 02520 36021 01012 26816 996
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 10 8638 77410 6565 4198 137
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 8 77410 6565 4198 1372 101
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 13 98911 64513 5368 33311 017
Zásoby 73 76386 738105 21995 796100 118
Záväzky 246 266296 083158 844218 769286 740
Záväzky z obchodného styku 144 517164 208144 833187 009239 330
Zisk pred zdanením 13 98911 64513 5368 33311 017
Zmena EBIT 1,190,93121,600,73312,06
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 208,00-32 5260,0000-11 957848,00
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 208,00-32 5260,0000-11 957848,00
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 9822 9640,00000,00000,0000