SENECA TOURS, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 1 664 0381 414 5311 828 022864 588766 314
Bežná likvidita III. stupeň 1,961,891,411,861,97
Časové rozlíšenie aktív 113 97786 72411 12914 03835 557
Časové rozlíšenie pasív 673 305582 420297 959316 16842 683
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,2478-0,92161,12-0,92330,2284
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,153,71-0,61263,04-0,2886
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,22390,25761,840,31670,8040
Celkové tržby 11 299 96311 329 75511 310 6278 332 6069 910 360
Celkový dlh 181 268170 455991 871131 914322 511
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 002 819-802 272-192 503-796 659-412 109
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 002 819802 272192 503796 659412 109
Čistý cash flow 200 547609 769-604 156384 550-91 607
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 191 789158 053154 39121 39620 107
Čistý zisk 147 809123 464121 68615 38613 080
Čistý zisk v minulom roku 123 464121 68615 38613 08065 608
Cudzie zdroje -809 465-661 656-538 192-416 506-401 120
Daň z príjmov 43 98034 58932 7056 0107 027
Daň z príjmov v minulom roku 34 58932 7056 0107 02723 170
Daň z príjmov z bežnej činnosti 43 98034 58932 7056 0107 027
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 17,7616,9353,690,64039,86
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 7,3716,4352,550,0105-0,0755
Doba obratu aktív 54,0045,8261,1938,9129,01
Doba obratu pohľadávok 17,7616,9353,690,64039,86
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 5,675,3333,015,6912,02
EBIT v minulom roku 158 053154 39121 39620 10788 778
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 191 789158 053154 39121 39620 107
EBITDA 201 952197 862196 69363 28455 967
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 201 952197 862196 69363 28455 967
Finančná páka 2,062,143,402,081,91
Finančné účty 1 002 819802 272192 503796 659412 109
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,4864-0,4678-0,2944-0,4817-0,5234
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,48640,46780,29440,48170,5234
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 197 701193 880192 64558 36550 953
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,10500,11630,53950,14610,4142
Krátkodobé pohľadávky 547 179522 7061 603 86014 228260 355
Krátkodobé záväzky 174 782164 501986 166126 345317 416
Krytie dlhovej služby 0,29990,33970,66010,20031,32
Materiál 63,0054,0012,0019,009,00
Náklady na predaný tovar 10 911 60310 964 63410 655 9397 911 7819 430 747
Neobežný majetok 0,00002 77520 51839 64458 284
Obežný majetok 1 550 0611 325 0321 796 375810 906672 473
Obrat aktív 6,767,975,969,3812,58
Obrat neobežného majetku 0,00004 060531,41204,58165,41
Obrat obežného majetku 7,268,506,0710,0014,34
Odpisy 5 55035 48836 95637 28031 296
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 2 77517 74418 47818 64015 648
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 77517 74418 47818 64015 648
Osobné náklady 172 860169 883160 390171 266190 190
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 2513 9824 0484 9195 014
Ostatné záväzky z obchodného styku 149 734147 627945 283111 048299 801
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 153 359158 952158 64252 66644 376
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,60260,56720,10530,92140,5378
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,51460,56090,64820,86280,9063
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,941,781,541,161,10
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,881,471,250,95190,9475
Pohľadávky z obchodného styku 226 984507 3331 569 880233,00-1 993
Pohotová likvidita II. stupeň 1,961,891,411,861,97
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -4,04-1,090,8908-1,084,38
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,10890,12050,54260,15260,4209
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,22390,25761,840,31670,8040
Pridaná hodnota 335 943302 873247 452198 506209 851
Primárna platobná neschopnosť 0,65970,29100,6021476,60-150,43
Rýchla likvidita I. stupeň 1,181,070,14991,801,14
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 0,89760,86155,042,085,76
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 0,89760,86155,042,085,76
Služby 10 887 13910 952 22110 646 4067 900 7389 415 852
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 664 0381 414 5311 828 022864 588766 314
Spotreba materiálu… 24 46412 4139 53311 04314 895
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 11 247 54611 267 50710 903 3918 110 2879 640 598
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 11 247 54611 267 50710 903 3918 110 2879 640 598
Účtovný cash flow 200 547609 769-604 156384 550-91 607
Vlastné imanie 809 465661 656538 192416 506401 120
Všetky záväzky 181 268170 455991 871131 914322 511
Výnosy budúcich období krátkodobé 673 305582 420297 959315 98242 389
Výsledok hospodárenia 196 402162 374159 73726 00424 671
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 196 402162 374159 73726 00424 671
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 147 809123 464121 68615 38613 080
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 123 464121 68615 38613 08065 608
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 191 789158 053154 39121 39620 107
Zásoby 63,0054,0012,0019,009,00
Záväzky 181 268170 455991 871131 914322 511
Záväzky z obchodného styku 149 734147 627945 283111 048299 801
Zisk pred zdanením 191 789158 053154 39121 39620 107
Zmena EBIT 1,211,027,221,060,2265