CAMPRI, spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 7 530 69110 969 3519 458 8618 137 8329 003 349
Aktivácia 36 68332 69246 768130 00951 829
Bankové úvery 0,00002 442 3802 431 4301 439 415530 768
Bežná likvidita III. stupeň 1,941,711,562,042,19
Bežné bankové úvery 0,00002 442 3802 431 4301 439 415530 768
Časové rozlíšenie aktív 53 099106 05820 28895 415130 959
Časové rozlíšenie pasív 44 50748 50552 51356 51160 527
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,6893-1,650,6037-0,18710,1389
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -1,221,41-0,40930,2628-0,1820
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,59524,196,844,492,16
Celkové tržby 11 954 95514 517 33614 478 72713 081 58416 037 055
Celkový dlh 2 793 3528 817 0618 206 1286 609 1196 116 065
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -1 032 699-1 825 1181 631 028-85 586-718 719
Čistá hodnota zákazky 0,000081,000,00000,00001 613
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 1 032 6994 267 498800 4021 525 0011 249 487
Čistý cash flow -3 234 7993 467 096-724 599275 514-392 663
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 708 0881 287 441767 9031 106 3941 928 488
Čistý zisk 545 136903 565497 702769 6841 403 264
Čistý zisk v minulom roku 903 565497 702769 6841 403 264720 975
Cudzie zdroje -4 692 832-2 103 785-1 200 220-1 472 202-2 826 757
Daň z príjmov 153 794246 891135 729221 171407 275
Daň z príjmov v minulom roku 246 891135 729221 171407 275208 922
Daň z príjmov z bežnej činnosti 153 794246 891135 729221 171407 275
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 73,9443,8380,1152,1774,84
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 54,1643,4576,8944,4573,97
Doba obratu aktív 221,58276,79267,38231,87207,98
Doba obratu pohľadávok 73,9443,8380,1152,1774,84
Doba obratu zásob 99,78136,97169,23112,3377,96
Doba splácania záväzkov 161,87144,5299,7568,09119,76
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 78,2962,0650,0529,8749,85
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 94,79119,9388,5953,6787,64
EBIT v minulom roku 1 287 441767 9031 106 3941 928 4881 067 415
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 708 0881 287 441767 9031 106 3941 928 488
EBITDA 1 103 8941 752 0891 309 1451 661 1262 472 758
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 103 8941 752 0891 309 1451 661 1262 472 758
Finančná páka 1,605,217,885,533,19
Finančné účty 1 032 6994 267 498800 4021 525 0011 249 487
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,6232-0,1918-0,1269-0,1809-0,3140
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,62320,19180,12690,18090,3140
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 253 9302 934 6981 363 2851 725 8372 552 243
Krátkodobé pohľadávky 2 512 9731 737 1602 833 8881 830 8663 239 651
Krátkodobé záväzky 2 660 6472 459 3621 770 4671 048 3662 157 840
Krytie dlhovej služby 20,579,457,009,6613,86
Materiál 761 234716 772483 117621 032475 043
Nákladové úroky 9 158136 985134 472115 539117 949
Nákladové úroky v minulom roku 136 985134 472115 539117 949137 518
Náklady na predaný tovar 9 938 40711 353 22910 508 75010 134 40412 015 816
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 999 5146 211 2466 478 1285 619 6586 576 401
Neobežný majetok 2 291 8402 527 7332 800 7932 957 1122 978 665
Obežný majetok 5 185 7528 335 5606 637 7805 085 3055 893 725
Obrat aktív 1,651,321,371,571,75
Obrat neobežného majetku 5,415,724,614,335,30
Obrat obežného majetku 2,391,741,952,522,68
Obrat zásob 3,662,662,163,254,68
Odpisy 402 606470 996541 782568 158554 606
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 201 303235 498270 891284 079277 303
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 201 303235 498270 891284 079277 303
Osobné náklady 1 541 9491 532 8861 324 8431 327 8941 563 242
Ostatné náklady na finančnú činnosť 8 4488 7918 0367 0778 630
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,0000166,001 433
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 558 1102 040 7391 572 301826 3301 577 518
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 947 7421 374 5611 039 4841 337 8421 957 870
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,62650,49330,55240,49760,4136
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,41020,50030,37020,47490,5747
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,602,031,812,012,42
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,271,551,281,411,78
Pohľadávky z obchodného styku 1 840 6911 721 8412 719 9531 559 9763 202 155
Pohotová likvidita II. stupeň 1,331,230,85901,361,68
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,45-0,60681,66-5,347,20
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -353,2225,31-5,392,38-3,33
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,37090,80380,86760,81210,6793
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,59524,196,844,492,16
Pridaná hodnota 2 461 0913 107 2162 398 4672 668 7393 779 697
Primárna platobná neschopnosť 0,84651,190,57810,52970,4931
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,11620,42950,41470,52280,4964
Rýchla likvidita I. stupeň 0,38180,86210,18810,59940,4545
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,535,036,273,982,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,535,036,273,982,47
Služby 590 6221 285 8502 101 5451 658 5801 426 848
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 530 69110 969 3519 458 8618 137 8329 003 349
Spotreba materiálu… 2 750 4223 209 1303 380 1333 024 4694 166 002
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00002 442 3802 431 4301 439 415530 768
Tržby očistené o Zmenu stavu vnútroorganizačných zásob a Aktiváciu 36 6830,00000,00000,00000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 12 484 10515 060 96912 943 31312 846 04815 844 181
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 79 242595 70031 08835 81143 341
Tržby z predaja tovaru 7 243 3987 598 1607 957 0016 946 2818 642 774
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 5 161 4656 867 1094 955 2245 863 9567 158 066
Účtovný cash flow -3 234 7993 467 096-724 599275 514-392 663
Úročený dlh 0,00002 442 3802 431 4301 439 415530 768
Úrokové krytie 77,329,405,719,5816,35
Vlastné imanie 4 692 8322 103 7851 200 2201 472 2022 826 757
Všetky záväzky 2 793 3528 817 0618 206 1286 609 1196 116 065
Výnosy budúcich období dlhodobé 40 50944 50748 50452 50356 501
Výnosy budúcich období krátkodobé 3 9983 9983 9983 9983 998
Výsledok hospodárenia 715 0201 296 521773 6871 112 9941 937 260
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 715 0201 296 521773 6871 112 9941 937 260
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 545 136903 565497 702769 6841 403 264
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 903 565497 702769 6841 403 264720 975
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 698 9301 150 456633 431990 8551 810 539
Zásoby 1 640 0802 330 9023 003 4901 729 4381 404 587
Záväzky 2 793 3528 817 0618 206 1286 609 1196 116 065
Záväzky z obchodného styku 1 558 1102 040 8201 572 301826 3301 579 131
Zisk pred zdanením 698 9301 150 456633 431990 8551 810 539
Zmena EBIT 0,55001,680,69410,57371,81
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob -634 532-679 6951 404 28838 294101 606
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -634 532-679 6951 404 28838 294101 606
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 65 510580 27224 76415 78524 233
Účtovné závierky