COREX, s.r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 21 091 23220 074 75224 879 83215 076 47220 760 541
Bankové úvery 686 5131 184 5001 310 5001 436 500516 256
Bežná likvidita III. stupeň 1,661,771,141,321,22
Bežné bankové úvery 686 513510 0001 310 5001 436 500516 256
Časové rozlíšenie aktív 546 912586 479518 987745 2091 184 256
Časové rozlíšenie pasív 1 199760,00760,00760,0012 851
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,4198-0,0900-0,00290,2161-1,20
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,63810,11500,0011-0,12690,3284
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 0,71470,90072,872,013,79
Celkové tržby 28 898 28148 355 31040 415 98633 899 25326 480 558
Celkový dlh 8 790 5819 512 47918 447 50310 063 67616 418 254
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov 673 377-3 992 171-2 915 186-2 770 675-4 774 173
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 13 1365 176 6714 225 6864 207 1755 290 429
Čistý cash flow -5 163 535950 98518 511-1 083 2545 209 679
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 3 613 3745 284 1642 159 496910 874697 117
Čistý zisk 2 718 8294 129 9461 673 992682 599526 286
Čistý zisk v minulom roku 4 129 9461 673 992682 599526 286650 826
Cudzie zdroje -12 299 452-10 561 513-6 431 569-5 012 036-4 329 436
Daň z príjmov 880 2361 132 965463 884213 195159 156
Daň z príjmov v minulom roku 1 132 965463 884213 195159 156182 154
Daň z príjmov z bežnej činnosti 880 2361 132 965463 884213 195159 156
Dlhodobé bankové úvery 0,0000674 5000,00000,00000,0000
Dlhodobé pohľadávky 2 627 6432 431 3762 302 2995 01161 302
Dlhodobý dlh 0,0000674 5000,00000,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 148,5438,6545,5356,70151,21
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 84,6935,9324,9123,52125,65
Doba obratu aktív 274,00151,61224,74162,46286,32
Doba obratu pohľadávok 182,6857,0166,3356,75152,06
Doba obratu zásob 47,0048,37145,3546,4448,44
Doba splácania záväzkov 149,4885,24225,20134,15299,96
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 105,1362,45152,1891,95218,79
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 123,9555,71174,4374,15223,78
EBIT v minulom roku 5 284 1642 159 496910 874697 117847 165
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 3 613 3745 284 1642 159 496910 874697 117
EBITDA 4 219 0725 679 4972 548 0441 237 031968 506
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 4 219 0725 679 4972 548 0441 237 031968 506
Finančná páka 1,711,903,873,014,80
Finančné účty 13 1365 176 6714 225 6864 207 1755 290 429
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,5832-0,5261-0,2585-0,3324-0,2085
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,58320,52610,25850,33240,2085
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 5 771 6475 666 2462 520 8961 254 587971 990
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,38370,41190,67710,56600,7641
Krátkodobé pohľadávky 11 434 1215 117 9115 040 7015 261 73010 964 010
Krátkodobé záväzky 8 092 3448 269 21616 847 1638 533 20915 863 692
Krytie dlhovej služby 294,85267,23117,8682,0382,96
Nákladové úroky 14 30921 25321 62015 08011 675
Nákladové úroky v minulom roku 21 25321 62015 08011 67514 185
Náklady na predaný tovar 23 397 72742 349 89734 593 07530 246 28924 051 970
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 19 759 87435 409 39527 305 40223 217 48419 303 320
Neobežný majetok 722 5481 879 9121 918 4671 903 440698 838
Obežný majetok 19 821 77217 608 36122 442 37812 427 82318 877 447
Obrat aktív 1,332,411,622,251,27
Obrat neobežného majetku 38,8925,7121,0617,8037,87
Obrat obežného majetku 1,422,741,802,731,40
Obrat zásob 7,777,552,517,867,54
Odpisy 363 476372 930363 752314 066263 110
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 181 738186 465181 876157 033131 555
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 181 738186 465181 876157 033131 555
Osobné náklady 343 726457 5693 417 1182 506 1421 526 303
Ostatné náklady na finančnú činnosť 47 93121 79327 48819 19419 170
Ostatné záväzky z obchodného styku 6 710 4735 404 65913 048 7944 716 33511 835 019
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 082 3054 502 8762 037 744996 665789 396
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,07320,07650,58760,69120,6325
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 13,6713,071,701,451,58
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 6,647,201,541,291,35
Pohľadávky z obchodného styku 6 519 2234 757 3922 758 1912 182 6929 110 448
Pohotová likvidita II. stupeň 1,371,240,53891,021,06
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 2,38-11,11-347,454,63-0,8310
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -360,8644,750,8562-71,83446,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,41680,47390,74150,66750,7908
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 0,71470,90072,872,013,79
Pridaná hodnota 4 698 7425 980 5145 814 9553 625 6422 413 229
Primárna platobná neschopnosť 1,031,144,732,161,30
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00150,58960,23270,42200,3227
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 2,081,677,248,1416,95
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 2,081,677,248,1416,95
Služby 3 509 9656 822 1877 160 3996 857 2564 663 291
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 21 091 23220 074 75224 879 83215 076 47220 760 541
Spotreba materiálu… 127 888118 315127 274171 54985 359
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 686 5131 184 5001 310 5001 436 500516 256
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 28 896 72248 334 68240 408 20033 890 30626 476 526
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 800 2534 271170,0018 37511 327
Tržby z predaja tovaru 26 610 17447 109 04339 698 80533 422 14026 037 232
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 1 486 2951 221 368709 225449 791427 967
Účtovný cash flow -5 163 535950 98518 511-1 083 2545 209 679
Úročený dlh 686 5131 184 5001 310 5001 436 500516 256
Úrokové krytie 252,52248,6399,8860,4059,71
Vlastné imanie 12 299 45210 561 5136 431 5695 012 0364 329 436
Všetky záväzky 8 790 5819 512 47918 447 50310 063 67616 418 254
Výsledok hospodárenia 3 654 0165 309 9902 184 462924 743716 723
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 3 654 0165 309 9902 184 462924 743716 723
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 2 718 8294 129 9461 673 992682 599526 286
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 4 129 9461 673 992682 599526 286650 826
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 599 0655 262 9112 137 876895 794685 442
Zásoby 2 544 2714 692 92310 873 6922 953 9072 561 706
Záväzky 8 790 5819 512 47918 447 50310 063 67616 418 254
Záväzky z obchodného styku 6 710 4735 404 65913 048 7944 716 33511 835 019
Zisk pred zdanením 3 599 0655 262 9112 137 876895 794685 442
Zmena EBIT 0,68382,452,371,310,8229
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1 001 833848,000,000016 5970,0000