KasComp, spol. s r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20182017201620152012
Aktíva 567 828570 626486 988848 7750,0000
Bankové úvery 0,00000,00000,00007,000,0000
Bežná likvidita III. stupeň 6,111,871,923,690,0000
Bežné bankové úvery 0,00000,00000,00007,000,0000
Časové rozlíšenie aktív 3 948673,001 6781 6870,0000
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,410,9422-3,470,65060,0000
Celkové tržby 1 130 8801 055 3911 029 0451 651 5340,0000
Celkový dlh 100 076119 54367 267228 4960,0000
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -300 094-175 832-75 002-265 6200,0000
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 300 094175 83275 002265 6270,0000
Čistý cash flow 124 262100 830-190 625140 8080,0000
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 29 29195 03164 639274 3060,0000
Čistý zisk 22 28775 83250 056215 1730,0000
Čistý zisk v minulom roku 75 83250 056215 173-55 4350,0000
Cudzie zdroje -467 752-451 083-419 721-620 2790,0000
Daň z príjmov 7 00419 19914 58359 1330,0000
Daň z príjmov v minulom roku 19 19914 58359 1332 8900,0000
Daň z príjmov z bežnej činnosti 7 00419 19914 58359 1330,0000
Dlhodobé pohľadávky 0,0000354 979349 1470,00000,0000
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 55,214,744,41114,740,0000
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 47,830,00000,0000109,670,0000
Doba obratu aktív 183,83197,92173,87189,470,0000
Doba obratu pohľadávok 55,21127,86129,06114,740,0000
Doba obratu zásob 64,4212,6226,8013,030,0000
Doba splácania záväzkov 89,17129,6389,77159,240,0000
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 28,5337,1219,6348,310,0000
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 58,4543,00101,05102,650,0000
EBIT v minulom roku 95 03164 639274 306-52 5170,0000
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 29 29195 03164 639274 3060,0000
EBITDA 65 765130 858100 591302 3170,0000
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 65 765130 858100 591302 3170,0000
Finančná páka 1,211,271,161,370,0000
Finančné účty 300 094175 83275 002265 6270,0000
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,8238-0,7905-0,8619-0,73080,0000
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,82380,79050,86190,73080,0000
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 67 294129 99799 663309 4800,0000
Krátkodobé pohľadávky 170 55213 66512 343513 9910,0000
Krátkodobé záväzky 88 141107 01354 975216 4270,0000
Materiál 63 67210 41816 40917 7130,0000
Nákladové úroky v minulom roku 0,00000,00000,000028,000,0000
Náklady na predaný tovar 784 821713 737731 6751 144 1700,0000
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 360 769301 322223 516496 0720,0000
Neobežný majetok 29 56215 05932 40949 7570,0000
Obežný majetok 534 318554 894452 901797 3310,0000
Obrat aktív 1,991,842,101,930,0000
Obrat neobežného majetku 38,1469,8831,5432,860,0000
Obrat obežného majetku 2,111,902,262,050,0000
Obrat zásob 5,6728,9213,6228,010,0000
Odpisy 36 48634 69834 69831 1500,0000
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 18 24317 34917 34915 5750,0000
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 18 24317 34917 34915 5750,0000
Osobné náklady 287 332220 547203 863209 0060,0000
Ostatné náklady na finančnú činnosť 971,00861,00928,00837,000,0000
Ostatné záväzky z obchodného styku 57 77735 49961 883139 5120,0000
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 58 773110 53084 754246 3230,0000
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,52850,30810,15400,31300,0000
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,83860,65140,70140,42570,0000
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 0,94971,121,300,98960,0000
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,191,541,432,350,0000
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,061,331,222,040,0000
Pohľadávky z obchodného styku 147 7380,00000,0000491 2680,0000
Pohotová likvidita II. stupeň 5,381,781,623,610,0000
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -3,76-4,472,20-4,410,0000
Pridaná hodnota 342 619338 585290 638490 9140,0000
Rýchla likvidita I. stupeň 3,401,641,361,230,0000
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,520,91350,66870,75580,0000
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,520,91350,66870,75580,0000
Služby 288 227220 872274 590341 9100,0000
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 567 828570 626486 988848 7750,0000
Spotreba materiálu… 135 825191 543233 569306 1880,0000
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 0,00000,00000,00007,000,0000
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 1 128 6901 052 3221 022 3131 639 0840,0000
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 1 2500,00000,00004 0000,0000
Tržby z predaja tovaru 856 793894 023883 3821 404 7620,0000
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 270 647158 299138 931230 3220,0000
Účtovný cash flow 124 262100 830-190 625140 8080,0000
Úročený dlh 0,00000,00000,00007,000,0000
Vlastné imanie 467 752451 083419 721620 2790,0000
Všetky záväzky 100 076119 54367 267228 4960,0000
Výsledok hospodárenia 30 52996 16065 893275 1670,0000
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 30 52996 16065 893275 1670,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 22 28775 83250 056215 1730,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 75 83250 056215 173-55 4350,0000
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 29 29195 03164 639274 3060,0000
Zásoby 63 67210 41816 40917 7130,0000
Záväzky 100 076119 54367 267228 4960,0000
Záväzky z obchodného styku 57 77735 49961 883139 5120,0000
Zisk pred zdanením 29 29195 03164 639274 3060,0000
Zmena EBIT 0,30821,470,2356-5,220,0000