Heidelberg Slovensko, s. r. o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 3 076 8602 332 2051 724 7722 445 5673 406 738
Bežná likvidita III. stupeň 0,92771,653,494,752,26
Časové rozlíšenie aktív 262,0020 03620 06015 67418 542
Časové rozlíšenie pasív 104 0650,00000,00000,00000,0000
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,7261-0,38000,8660-0,60771,49
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,33950,2685-2,232,16-1,73
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 2,241,560,58590,45191,02
Celkové tržby 4 418 0676 328 9224 202 1357 333 9076 975 201
Celkový dlh 2 055 3441 422 549637 224761 1391 723 569
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -3 152-669 305-323 667-1 265 452-241 782
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 3 152669 305323 6671 265 452241 782
Čistý cash flow -666 153345 638-941 7851 023 670-2 512 622
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 50 525-189 655-243 94311 099342 287
Čistý zisk 7 795-177 892-202 2831 259262 058
Čistý zisk v minulom roku -177 892-202 2831 259262 058285 884
Cudzie zdroje -917 451-909 656-1 087 548-1 684 428-1 683 169
Daň z príjmov 37 323-15 460-42 229447,0079 282
Daň z príjmov v minulom roku -15 460-42 229447,0079 28265 389
Daň z príjmov z bežnej činnosti 37 323-15 460-42 229447,0079 282
Dlhodobé pohľadávky 98 052135 375119 54397 53184 665
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 153,0977,5989,4142,73143,01
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 146,2977,5871,8230,76124,13
Doba obratu aktív 257,01135,47153,24122,84180,30
Doba obratu pohľadávok 161,2885,46100,0347,62147,49
Doba obratu zásob 10,427,3815,667,7021,89
Doba splácania záväzkov 253,0096,3252,1829,81103,92
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 163,9274,7637,5723,8176,67
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 198,4319,0639,1621,3189,21
EBIT v minulom roku -189 655-243 94311 099342 287352 595
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 50 525-189 655-243 94311 099342 287
EBITDA 134 413-71 163-136 91461 170374 476
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 134 413-71 163-136 91461 170374 476
Efektívna daňová sadzba 0,82720,08000,17270,26200,2323
Finančná páka 3,352,561,591,452,02
Finančné účty 3 152669 305323 6671 265 452241 782
Financovanie majetku podniku cudzími zdrojmi -0,2982-0,3900-0,6305-0,6888-0,4941
Financovanie majetku podniku vlastným imaním 0,29820,39000,63050,68880,4941
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 136 057-74 866-145 35057 055375 119
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,63780,55190,24520,19380,4252
Krátkodobé pohľadávky 1 832 7671 335 8771 006 295850 5882 702 125
Krátkodobé záväzky 1 962 4181 287 112422 868474 0661 448 646
Krytie dlhovej služby 1,23-19,25-240,626,51395,43
Nákladové úroky 5 4073 697569,009 393947,00
Nákladové úroky v minulom roku 3 697569,009 393947,001 322
Náklady na predaný tovar 3 663 2245 598 7243 585 1576 402 8905 902 664
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 831 1474 877 3662 958 1775 805 4095 088 324
Neobežný majetok 1 061 79273 049128 31493 91154 405
Obežný majetok 2 014 8062 239 1201 576 3982 335 9823 333 791
Obrat aktív 1,422,692,382,972,02
Obrat neobežného majetku 4,1286,0232,0277,38126,76
Obrat obežného majetku 2,172,812,613,112,07
Obrat zásob 35,0249,4823,3147,4316,67
Odpisy 70 766113 72097 44445 47430 446
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 35 38356 86048 72222 73715 223
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 35 38356 86048 72222 73715 223
Osobné náklady 628 754804 942828 504826 909826 673
Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 9905 8718 6865 4495 523
Ostatné výnosy z finančnej činnosti 0,00000,00000,00000,0000150,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 1 539 118212 00460 133151 5681 243 593
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 78 561-64 172-104 83946 733292 504
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,00100,28700,18770,51740,0710
Podiel osobných nákladov k pridanej hodnote 0,88991,171,540,94510,7378
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 1,120,85500,64741,061,36
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 1,010,74920,57931,001,31
Pohľadávky z obchodného styku 1 751 3311 335 581808 291612 2862 345 338
Pohotová likvidita II. stupeň 0,88861,573,194,502,04
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow 1,38-2,631,15-1,650,6699
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow -123,2093,49-1 655108,98-2 653
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,66800,61000,36950,31120,5059
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 2,241,560,58590,45191,02
Pridaná hodnota 706 524688 251536 376874 9401 120 422
Primárna platobná neschopnosť 0,87880,19060,39260,55340,5302
Rýchla likvidita I. stupeň 0,00150,52000,76542,670,1669
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 15,29-19,99-4,6512,444,60
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 15,29-19,99-4,6512,444,60
Služby 800 528672 341587 051548 551757 672
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 076 8602 332 2051 724 7722 445 5673 406 738
Spotreba materiálu… 48 21949 01739 92948 93056 668
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 4 373 0656 285 0064 108 2087 267 2396 899 513
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu 3 3171 084125,00667,003 008
Tržby z predaja tovaru 3 848 4285 912 8123 827 8037 068 3866 661 595
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 521 320371 110280 280198 186234 910
Účtovný cash flow -666 153345 638-941 7851 023 670-2 512 622
Úrokové krytie 9,34-51,30-428,721,18361,44
Vlastné imanie 917 451909 6561 087 5481 684 4281 683 169
Všetky záväzky 2 055 3441 422 549637 224761 1391 723 569
Výnosy budúcich období dlhodobé 83 8330,00000,00000,00000,0000
Výnosy budúcich období krátkodobé 20 2320,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 55 498-183 799-234 23316 363346 343
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 55 498-183 799-234 23316 363346 343
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 7 795-177 892-202 2831 259262 058
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku -177 892-202 2831 259262 058285 884
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 45 118-193 352-244 5121 706341 340
Zásoby 80 83598 563126 893122 411305 219
Záväzky 2 055 3441 422 549637 224761 1391 723 569
Záväzky z obchodného styku 1 539 118254 626317 348338 8641 243 593
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 0,00000,0000257 215187 2960,0000
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 0,000042 6220,00000,00000,0000
Zisk pred zdanením 45 118-193 352-244 5121 706341 340
Zmena EBIT -0,26640,7775-21,980,03240,9708
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob 16 6700,00000,00000,00000,0000
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 16 6700,00000,00000,00000,0000
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 11 4660,00000,00000,0000695,00