Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Topoľčanoch

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 79 66558 17151 25250 42766 498
Bežná likvidita III. stupeň 1,071,171,081,121,42
Časové rozlíšenie aktív 880,16825,631 0481 3001 983
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 2 35379,4910,7811,482,30
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,011,010,97570,98260,9807
Celková tržba 2 1282 4552 9101 9721 381
Celková tržba v minulom roku 2 6542 9101 9721 6191 038
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -4 712-158,40-19,37-22,78-6,59
Celkový dlh 79 68258 54154 04252 74378 386
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -39 789-29 378-30 089-26 589-27 369
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 39 78929 37830 08926 58927 369
Čistý cash flow 39 78929 37830 08926 58927 369
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 442,352 420-474,2717 0225 637
Čistý zisk 442,352 420-474,2717 0225 637
Čistý zisk v minulom roku -89,69-474,2717 022-8 132-17 893
Cudzie zdroje 16,91369,572 7902 31611 888
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 200,86560,64272,56415,16299,19
Doba obratu aktív 13 6688 6476 4299 33317 582
Doba obratu pohľadávok 200,86560,64272,56415,16299,19
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 6 7534 3353 8685 0087 378
EBIT v minulom roku -89,69-474,2717 022-8 132-17 893
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 442,352 420-474,2717 0225 637
EBITDA 3 9623 4421 81319 30910 211
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 3 9623 4421 81319 30910 211
Finančná páka -4 711-157,40-18,37-21,78-5,59
Finančné účty 39 78929 37830 08926 58927 369
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 3 9623 4421 81319 30910 211
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,49410,50130,60170,53660,4197
Krátkodobé pohľadávky 1 1713 7722 1732 2431 132
Krátkodobé záväzky 39 36129 16330 83827 06027 907
Materiál 219,25191,20122,07187,929 047
Náklady na predaný tovar 20 80620 29421 95222 66320 560
Neobežný majetok 37 60624 00517 82020 10726 968
Obežný majetok 41 17933 34132 38429 02037 548
Odpisy 3 5191 0212 2872 2874 574
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 5191 0212 2872 2874 574
Osobné náklady 404 638354 420342 051318 164320 488
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 3 9623 4421 81319 30910 211
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -26,16-6,550,1700-7,35-0,4742
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,01100,0834-0,02320,72850,1461
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,49950,50500,58710,52730,4116
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 18,7011,9610,3413,4819,83
Pohotová likvidita II. stupeň 1,061,171,081,111,09
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,001,011,051,051,18
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -4 712-158,40-19,37-22,78-6,59
Rentabilita vlastného imania, ROE -26,16-6,550,1700-7,35-0,4742
Rýchla likvidita I. stupeň 1,011,010,97570,98260,9807
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 20,1117,0129,812,737,68
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 20,1117,0129,812,737,68
Služby 20 80620 29421 95222 66320 560
Stupeň prevádzkovej páky -6,15-6,05-0,0189-1,72-0,2368
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 1282 4552 9101 9721 381
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 1282 4552 9101 9721 381
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 1282 4552 9101 9721 381
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 6542 9101 9721 6191 038
Účtovný cash flow 39 78929 37830 08926 58927 369
Vlastné imanie -16,91-369,57-2 790-2 316-11 888
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 79 66558 17151 25250 42766 498
Všetky záväzky 79 68258 54154 04252 74378 386
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -26,160,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 442,352 420-474,2717 0225 637
Výsledok hospodárenia po zdanení 442,352 420-474,2717 0225 637
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -89,69-474,2717 022-8 132-17 893
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 442,352 420-474,2717 0225 637
Zásoby 219,25191,20122,07187,929 047
Záväzky súčet 79 68258 54154 04252 74378 386
Zisk pred zdanením 442,352 420-474,2717 0225 637
Zmena Celkovej tržby 0,80170,84391,481,221,33
Zmena EBIT -4,93-5,10-0,0279-2,09-0,3150
Účtovné závierky