Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 86 87873 70770 69360 20853 850
Bežná likvidita III. stupeň 1,331,451,641,311,31
Časové rozlíšenie aktív 3 2154 4932 9243 5033 478
Časové rozlíšenie pasív 1 7974 0202 4962 7012 333
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 4,3115,4226,1528,85-67,29
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,091,111,071,051,04
Celková tržba 87,50288,00216,0042,0086,00
Celková tržba v minulom roku 288,00216,0042,0086,00105,00
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -8,14-23,75-42,92-38,5187,96
Celkový dlh 96 99372 75069 82459 03950 937
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -51 386-47 239-42 541-44 223-38 968
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 51 38647 23942 54144 22338 968
Čistý cash flow 51 38647 23942 54144 22338 968
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
Čistý zisk -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
Čistý zisk v minulom roku -1 437-93,93-2 112-907,809 149
Cudzie zdroje 11 9123 0631 6271 533-579,09
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 36 18118 08337 27674 00127 425
Doba obratu aktív 362 40693 413119 458523 235228 548
Doba obratu pohľadávok 36 18118 08337 27674 00127 425
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 196 32154 14767 041365 323158 675
EBIT v minulom roku -1 437-93,93-2 112-907,809 149
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
EBITDA -6 868-1 09055,07-1 963-758,80
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou -6 868-1 09055,07-1 963-758,80
Finančná páka -7,29-24,06-43,45-39,2892,99
Finančné účty 51 38647 23942 54144 22338 968
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti -6 868-1 09055,07-1 963-758,80
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,54170,57970,56120,69820,6943
Krátkodobé pohľadávky 8 67414 26822 0598 5156 462
Krátkodobé záväzky 47 06342 72539 67442 03737 386
Materiál 1 7301 8341 6782 3273 155
Náklady na predaný tovar 40 13042 91339 86135 12631 780
Neobežný majetok 21 8745 8731 4901 6391 788
Obežný majetok 61 78963 34166 27955 06648 584
Odpisy 1 981346,06149,00149,00149,00
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 981346,06149,00149,00149,00
Osobné náklady 472 457424 264405 797391 553371 080
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti -6 868-1 09055,07-1 963-758,80
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov 0,74280,46890,05771,38-1,57
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,59150,64090,60180,73450,7236
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 587,26164,02196,951 053453,12
Pohotová likvidita II. stupeň 1,291,411,601,261,23
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,120,98700,98770,98060,9459
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -8,14-23,75-42,92-38,5187,96
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,74280,46890,05771,38-1,57
Rýchla likvidita I. stupeň 1,051,011,010,98850,9811
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA -14,12-66,711 268-30,08-67,13
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA -14,12-66,711 268-30,08-67,13
Služby 40 13042 91339 86135 12631 780
Stupeň prevádzkovej páky 20,2711,470,00864,76-0,1211
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 87,50288,00216,0042,0086,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 87,50288,00216,0042,0086,00
Tržby za vlastné výkony a tovar 87,50288,00216,0042,0086,00
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 288,00216,0042,0086,00105,00
Účtovný cash flow 51 38647 23942 54144 22338 968
Vlastné imanie -11 912-3 063-1 627-1 533579,09
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 86 87873 70770 69360 20853 850
Všetky záväzky 96 99372 75069 82459 03950 937
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu 0,74280,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
Výsledok hospodárenia po zdanení -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -1 437-93,93-2 112-907,809 149
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
Zásoby 1 7301 8341 6782 3273 155
Záväzky súčet 96 99372 75069 82459 03950 937
Zisk pred zdanením -8 849-1 437-93,93-2 112-907,80
Zmena Celkovej tržby 0,30381,335,140,48840,8190
Zmena EBIT 6,1615,290,04452,33-0,0992
Účtovné závierky