Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Martine

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 215 651205 898204 234153 793146 085
Bežná likvidita III. stupeň 1,181,261,221,331,06
Časové rozlíšenie aktív 2 4571 4181 206929,67842,77
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 30,167,0519,027,953,09
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,94430,92800,94460,89390,8762
Celková tržba 2 8634 6267 4248 5476 730
Celková tržba v minulom roku 4 6267 4248 5476 7304 909
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % -118,74-35,70-90,52-31,25-13,18
Celkový dlh 217 482211 831206 516158 877158 075
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -55 238-41 857-43 393-40 428-37 027
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 55 23841 85743 39340 42837 027
Čistý cash flow 55 23841 85743 39340 42837 027
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 4 102-3 6522 8036 90611 054
Čistý zisk 4 102-3 6522 8036 90611 054
Čistý zisk v minulom roku -3 6522 8036 90611 0545 700
Cudzie zdroje 1 8325 9332 2815 08411 990
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 1 4111 028551,88788,88347,55
Doba obratu aktív 27 49316 24610 0426 5687 923
Doba obratu pohľadávok 1 4111 028551,88788,88347,55
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 7 4573 5592 2591 9312 292
EBIT v minulom roku -3 6522 8036 90611 0545 700
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 4 102-3 6522 8036 90611 054
EBITDA 11 9262 5557 93314 59818 807
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 11 9262 5557 93314 59818 807
Finančná páka -117,74-34,70-89,52-30,25-12,18
Finančné účty 55 23841 85743 39340 42837 027
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 11 9262 5557 93314 59818 807
Krátkodobé pohľadávky 11 07013 02811 22418 4726 408
Krátkodobé záväzky 58 49545 10645 94045 22442 260
Materiál 238,13524,13168,59250,84403,21
Náklady na predaný tovar 29 18128 32430 27431 88628 535
Neobežný majetok 146 648149 072148 24293 712101 404
Obežný majetok 66 54655 40954 78659 15143 838
Odpisy 7 8246 2075 1307 6927 753
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 8246 2075 1307 6927 753
Osobné náklady 556 968514 300495 089471 866454 070
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 11 9262 5557 93314 59818 807
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,240,6155-1,23-1,36-0,9219
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 19,299,055,854,735,50
Pohotová likvidita II. stupeň 1,181,251,221,321,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 1,011,031,011,031,08
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti -118,74-35,70-90,52-31,25-13,18
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,240,6155-1,23-1,36-0,9219
Rýchla likvidita I. stupeň 0,94430,92800,94460,89390,8762
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 18,2482,9026,0310,888,41
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 18,2482,9026,0310,888,41
Služby 29 18128 32430 27431 88628 535
Stupeň prevádzkovej páky -1,81-2,090,46730,49191,41
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 8634 6267 4248 5476 730
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 8634 6267 4248 5476 730
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 8634 6267 4248 5476 730
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 4 6267 4248 5476 7304 909
Účtovný cash flow 55 23841 85743 39340 42837 027
Vlastné imanie -1 832-5 933-2 281-5 084-11 990
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 215 651205 898204 234153 793146 085
Všetky záväzky 217 482211 831206 516158 877158 075
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,240,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia 4 102-3 6522 8036 90611 054
Výsledok hospodárenia po zdanení 4 102-3 6522 8036 90611 054
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku -3 6522 8036 90611 0545 700
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie 4 102-3 6522 8036 90611 054
Zásoby 238,13524,13168,59250,84403,21
Záväzky súčet 217 482211 831206 516158 877158 075
Zisk pred zdanením 4 102-3 6522 8036 90611 054
Zmena Celkovej tržby 0,61890,62310,86861,271,37
Zmena EBIT -1,12-1,300,40590,62471,94
Účtovné závierky