Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Veľkom Krtíši

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 43 11028 87330 85734 65837 579
Bežná likvidita III. stupeň 1,041,081,011,180,9394
Časové rozlíšenie aktív 1 5451 6461 3401 9261 171
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -49,78-12,68-25,10-5,3718,58
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 0,97511,000,94891,020,8431
Celková tržba 2 4752 7553 1572 8333 252
Celková tržba v minulom roku 2 7553 1572 8333 2523 096
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 91,7216,2838,289,25-39,49
Celkový dlh 42 64527 20230 07231 27638 555
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -23 145-21 178-19 714-18 154-18 146
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 23 14521 17819 71418 15418 146
Čistý cash flow 23 14521 17819 71418 15418 146
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -1 206897,18-2 5974 359-2 393
Čistý zisk -1 206897,18-2 5974 359-2 393
Čistý zisk v minulom roku 897,18-2 5974 359-2 3931 472
Cudzie zdroje -464,93-1 671-785,54-3 382976,44
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 0,00005,561,39128,84101,01
Doba obratu aktív 6 3583 8253 5684 4654 218
Doba obratu pohľadávok 0,00005,561,39128,84101,01
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 5012 7972 4022 3032 416
EBIT v minulom roku 897,18-2 5974 359-2 3931 472
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -1 206897,18-2 5974 359-2 393
EBITDA 780,534 6831 1898 1441 392
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 780,534 6831 1898 1441 392
Finančná páka 92,7217,2839,2810,25-38,49
Finančné účty 23 14521 17819 71418 15418 146
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 780,534 6831 1898 1441 392
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,55060,73120,67330,51570,5727
Krátkodobé pohľadávky 0,000042,0012,001 000,00900,00
Krátkodobé záväzky 23 73621 11120 77617 87221 521
Náklady na predaný tovar 26 78130 36534 55629 58624 700
Neobežný majetok 18 4206 0079 79213 57717 363
Obežný majetok 23 14521 22019 72619 15419 046
Odpisy 1 9863 7853 7853 7853 785
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 1 9863 7853 7853 7853 785
Osobné náklady 282 693257 678244 874233 276223 652
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 780,534 6831 1898 1441 392
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -2,590,5370-3,311,292,45
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,53690,73350,63890,52380,4829
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 9,357,696,256,415,58
Pohotová likvidita II. stupeň 1,041,081,011,180,9394
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,98920,94210,97450,90241,03
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 91,7216,2838,289,25-39,49
Rentabilita vlastného imania, ROE -2,590,5370-3,311,292,45
Rýchla likvidita I. stupeň 0,97511,000,94891,020,8431
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 54,645,8125,303,8427,69
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 54,645,8125,303,8427,69
Služby 26 78130 36534 55629 58624 700
Stupeň prevádzkovej páky -1,50-0,3959-0,5347-2,09-1,55
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 4752 7553 1572 8333 252
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 4752 7553 1572 8333 252
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 4752 7553 1572 8333 252
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 7553 1572 8333 2523 096
Účtovný cash flow 23 14521 17819 71418 15418 146
Vlastné imanie 464,931 671785,543 382-976,44
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 43 11028 87330 85734 65837 579
Všetky záväzky 42 64527 20230 07231 27638 555
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -2,590,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -1 206897,18-2 5974 359-2 393
Výsledok hospodárenia po zdanení -1 206897,18-2 5974 359-2 393
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 897,18-2 5974 359-2 3931 472
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -1 206897,18-2 5974 359-2 393
Záväzky súčet 42 64527 20230 07231 27638 555
Zisk pred zdanením -1 206897,18-2 5974 359-2 393
Zmena Celkovej tržby 0,89840,87281,110,87121,05
Zmena EBIT -1,34-0,3455-0,5957-1,82-1,63
Účtovné závierky