Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192017201620152014
Aktíva 74 80349 34149 12046 55553 609
Bežná likvidita III. stupeň 1,261,161,181,281,20
Časové rozlíšenie aktív 1 6331 345967,471 509995,16
Časové rozlíšenie pasív 4 7464 6204 4384 0863 303
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -7,05-9,45-8,31-5,4725,95
Časť krátkodobých záväzkov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku 1,221,131,121,171,11
Celková tržba 2 3053 4072 8792 1302 636
Celková tržba v minulom roku 2 6872 8792 1302 5132 680
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 16,2411,3110,357,10-39,04
Celkový dlh 65 99341 08740 74537 22451 629
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -28 652-34 326-32 724-28 688-34 325
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 28 65234 32632 72428 68834 325
Čistý cash flow 28 65234 32632 72428 68834 325
Čistý prevádzkový zisk po zdanení -6 288-303,04-1 30948 6851 896
Čistý zisk -6 288-303,04-1 30948 6851 896
Čistý zisk v minulom roku 6 719-1 30948 685-42 219388,71
Cudzie zdroje -4 065-3 633-3 937-5 2451 323
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 184,6741,65155,03332,6769,65
Doba obratu aktív 11 8475 2856 2277 9787 424
Doba obratu pohľadávok 184,6741,65155,03332,6769,65
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 3 7083 2663 6934 2174 273
EBIT v minulom roku 6 719-1 30948 685-42 219388,71
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi -6 288-303,04-1 30948 6851 896
EBITDA 1 093296,96-708,8649 2854 932
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 1 093296,96-708,8649 2854 932
Finančná páka 18,4013,5812,488,88-40,53
Finančné účty 28 65234 32632 72428 68834 325
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 1 093296,96-708,8649 2854 932
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,31300,61790,59300,52850,5756
Krátkodobé pohľadávky 1 166388,781 2231 941502,93
Krátkodobé záväzky 23 41430 48729 12824 60530 857
Materiál 4 0664 5114 8344 4475 066
Náklady na predaný tovar 19 96735 50726 44818 92319 605
Neobežný majetok 39 2858 7719 3719 97112 720
Obežný majetok 33 88539 22638 78235 07639 894
Odpisy 7 381600,00600,00600,003 036
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 7 381600,00600,00600,003 036
Osobné náklady 343 955285 967278 161265 257269 148
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 1 093296,96-708,8649 2854 932
Podiel čistého zisku a investovaných prostriedkov od akcionárov a veriteľov -1,55-0,0834-0,33259,28-1,43
Podiel EBIT k aktívam -0,0841-0,0061-0,02661,050,0354
Podiel EBIT k vlastnému imaniu a celkovému dlhu -0,0897-0,0068-0,02931,150,0377
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu -0,1348-0,0213-0,08422,730,0975
Podiel finančných účtov k celkovým aktívam 0,38300,69570,66620,61620,6403
Podiel vygenerovanej hotovosti k tržbám z hlavnej činnosti 12,4310,0711,3713,4713,02
Pohotová likvidita II. stupeň 1,121,031,041,121,05
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,88220,83270,82950,79960,9631
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 16,2411,3110,357,10-39,04
Rentabilita aktív, ROA -0,0841-0,0061-0,02661,050,0354
Rentabilita vlastného imania, ROE -1,55-0,0834-0,33259,28-1,43
Rýchla likvidita I. stupeň 1,020,97770,97490,99991,00
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 60,38138,36-57,480,755310,47
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 60,38138,36-57,480,755310,47
Služby 19 96735 50726 44818 92319 605
Stupeň prevádzkovej páky -1,090,1956-0,0199-1,364,96
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 2 3053 4072 8792 1302 636
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 2 3053 4072 8792 1302 636
Tržby za vlastné výkony a tovar 2 3053 4072 8792 1302 636
Tržby za vlastné výkony a tovar v minulom roku 2 6872 8792 1302 5132 680
Účtovný cash flow 28 65234 32632 72428 68834 325
Vlastné imanie 4 0653 6333 9375 245-1 323
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 74 80349 34149 12046 55553 609
Všetky záväzky 65 99341 08740 74537 22451 629
Výška všetkých úverov a výpomocí v pomere  ku vlastnému  imaniu -1,550,00000,00000,00000,0000
Výsledok hospodárenia -6 288-303,04-1 30948 6851 896
Výsledok hospodárenia po zdanení -6 288-303,04-1 30948 6851 896
Výsledok hospodárenia po zdanení v minulom roku 6 719-1 30948 685-42 219388,71
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie -6 288-303,04-1 30948 6851 896
Zásoby 4 0664 5114 8344 4475 066
Záväzky súčet 65 99341 08740 74537 22451 629
Zisk pred zdanením -6 288-303,04-1 30948 6851 896
Zmena Celkovej tržby 0,85791,181,350,84760,9834
Zmena EBIT -0,93580,2315-0,0269-1,154,88
Účtovné závierky