PORTIK spol. s r.o.

Prehľad našich finančných ukazovateľov
Finančný ukazovateľ \ Rok20192018201720162015
Aktíva 345 265150 919243 883228 798345 199
Bankové úvery 17 4750,000010 1390,000029 483
Bežná likvidita III. stupeň 1,531,111,621,341,15
Bežné bankové úvery 17 4750,000010 1390,000029 483
Časové rozlíšenie aktív 1 8292 2831 3191 2311 756
Časť cudzích zdrojov, ktorá je pokrytá čistým cash flow v danom roku -0,0026-0,36030,3548-0,6138-0,0085
Celková výška záväzkov v pomere ku vlastnému imaniu v % 1,391,401,502,705,01
Celkové tržby 736 815653 388691 365455 274570 081
Celkový dlh 201 02988 032146 353167 009287 715
Celkový dlh znížený o hodnotu finančných účtov -9 473-26 5736 223-38 52128 891
Čisté zvýšenie alebo zníženie peňazí a peňažných prostriedkov 26 94826 5733 91638 521592,00
Čistý cash flow 375,0022 657-34 60537 929490,00
Čistý prevádzkový zisk po zdanení 102 2733 15846 0806 84452 216
Čistý zisk 79 8491 09835 7414 30538 907
Čistý zisk v minulom roku 1 09835 7414 30538 9071 749
Cudzie zdroje -144 236-62 887-97 530-61 789-57 484
Daň z príjmov 21 7761 6209 7091 16912 182
Daň z príjmov v minulom roku 1 6209 7091 16912 1821 052
Daň z príjmov z bežnej činnosti 21 7761 6209 7091 16912 182
Doba inkasa krátkodobých pohľadávok 138,8838,46123,37148,45217,36
Doba inkasa pohľadávok z obchodného styku 138,8832,36123,16139,52217,36
Doba obratu aktív 172,4584,86129,64185,42229,92
Doba obratu pohľadávok 138,8838,46123,37148,45217,36
Doba splácania záväzkov 150 2180,00000,00000,00003 882 779
Doba splácania záväzkov vo vzťahu k tržbám 91,6849,5072,41134,76170,05
Doba splácania záväzkov z obchodného styku 109 6450,00000,00000,00002 233 496
EBIT v minulom roku 3 15846 0806 84452 2164 443
EBIT, zisk pred zdanením a úrokmi 102 2733 15846 0806 84452 216
EBITDA 131 99017 11455 32628 59987 751
EBITDA, zisk pred zdanením, úrokmi, znehodnotením a amortizáciou 131 99017 11455 32628 59987 751
Efektívna daňová sadzba 0,21430,59600,21360,21360,2384
Finančná páka 2,392,402,503,706,01
Finančné účty 26 94826 5733 91638 521592,00
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti 131 84416 56854 78428 12787 245
Krátkodobá zadlženosť spoločnosti 0,53160,58330,55850,72680,7396
Krátkodobé pohľadávky 278 04968 394232 085183 172326 333
Krátkodobé záväzky 183 55488 032136 215166 280255 306
Krytie dlhovej služby 203,6938,9087,8220,8877,86
Nákladové úroky 648,00440,00630,001 3701 127
Nákladové úroky v minulom roku 440,00630,001 3701 1271 642
Náklady na predaný tovar 593 052619 097590 114383 496406 575
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 446,000,00000,00000,000024,00
Neobežný majetok 38 43953 2236 5635 87416 518
Obežný majetok 304 99795 413236 001221 693326 925
Obrat aktív 2,124,302,821,971,59
Obrat neobežného majetku 19,0112,20104,6376,6733,18
Obrat obežného majetku 2,406,802,912,031,68
Odpisy 29 56813 4108 70421 28435 030
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 14 7846 7054 35210 64217 515
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 14 7846 7054 35210 64217 515
Osobné náklady 6 0638 08413 01323 69257 266
Ostatné náklady na finančnú činnosť 146,00546,00542,00472,00506,00
Ostatné záväzky z obchodného styku 133 97787 126101 053115 816146 860
Peňažné toky z prevádzkovej činnosti 109 41714 50844 44525 58973 937
Podiel EBIT k vlastnému imaniu, dlhodobým záväzkom a bankovému dlhu 0,63240,05020,42800,10950,5809
Podiel pridanej hodnoty k nákladom na materiál, tovar a služby 308,800,00000,00000,00005 893
Podiel pridanej hodnoty k osobným nákladom 22,723,717,422,822,47
Podiel pridanej hodnoty k sume osobných nákladov a odpisov 3,871,404,451,491,53
Pohľadávky z obchodného styku 278 04957 551231 702172 157326 333
Pohotová likvidita II. stupeň 1,531,101,621,341,15
Pokrytie celkových záväzkov z čistého cash flow -384,63-2,782,82-1,63-117,31
Pokrytie nákladových úrokov z čistého cash flow 0,578751,49-54,9327,690,4348
Pomer dlhu a celkového majetku spoločnosti 0,58220,58330,60010,72990,8335
Pomer dlhu k vlastnému imaniu spoločnosti 1,391,401,502,705,01
Pridaná hodnota 137 72630 02896 54266 885141 423
Primárna platobná neschopnosť 0,48181,510,43610,67270,4500
Rentabilita vlastného imania, ROE 0,55360,01750,36650,06970,6768
Schopnosť firmy splatiť dlh z EBITDA 1,525,142,655,843,28
Schopnosť firmy splatiť záväzky z EBITDA 1,525,142,655,843,28
Služby 577 095601 135572 270370 984392 961
SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 345 265150 919243 883228 798345 199
Spotreba materiálu… 15 51117 96217 84412 51213 590
Súčet dlhodobého a krátkodobého dlhu 17 4750,000010 1390,000029 483
Tržby vrátane tržieb z predaja Dlhodobého majetku a Cenných papierov a podielov 730 778649 125686 656450 381547 998
Tržby z predaja tovaru 446,000,00000,00000,000024,00
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb 730 332649 125686 656450 381547 974
Účtovný cash flow 375,0022 657-34 60537 929490,00
Úročený dlh 17 4750,000010 1390,000029 483
Úrokové krytie 157,837,1873,145,0046,33
Vlastné imanie 144 23662 88797 53061 78957 484
Všetky záväzky 201 02988 032146 353167 009287 715
Výsledok hospodárenia 102 4223 70446 6227 31552 721
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 102 4223 70446 6227 31552 721
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 79 8491 09835 7414 30538 907
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v minulom roku 1 09835 7414 30538 9071 749
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 101 6252 71845 4505 47451 089
Zásoby 0,0000446,000,00000,00000,0000
Záväzky 201 02988 032146 353167 009287 715
Záväzky z obchodného styku 133 97787 126101 053115 816146 860
Zisk pred zdanením 101 6252 71845 4505 47451 089
Zmena EBIT 32,390,06856,730,131111,75